رفتن به مطلب
tofighi

احکام مسجد

پست های پیشنهاد شده

 

 

معمارى مسجد

مصالح ساختمانى مسجد

 

33-مصالح ساختمانى مسجد،اعم از آجر و سنگ‏و سيمان و گچ و مانند آن كه در ساختن ديوار و كف وسقف مسجد بكار مى‏رود،بايد پاك باشد و بنابراحتياط واجب آنچه در سمت‏بيرونى ديوار مسجدبكار مى‏رود،مانند سنگها و آجرهاى تزيينى و غير آن‏نيز بايد پاك باشد (1) .

 

34-به كار گرفتن كارگر و بناى غير مسلمان درساختن مسجد،در صورتى كه سبب نجس شدن‏ساختمان مسجد مى‏شود و تطهير آن امكان ندارد، جايز نيست (2) .

 

35-ساختن مسجد در محلى كه چاه فاضلاب وامثال آن بوده اشكال ندارد،ولى بنابر احتياط واجب‏ابتدا بايد نجاست محل را بر طرف كرده و سپس‏مسجد بسازند،مثلا خاكهاى نجس را بر دارند و به‏جاى آن زير زمين بسازند يا با خاك پاك پر كنند (3) .

 

36-فروختن در و پنجره،و چيزهاى ديگر مسجدحرام است و اگر مسجد خراب شود بايد:

 

آنها را در تعمير و بازسازى همان مسجد به كارببرند.

 

اگر در آن مسجد قابل استفاده نباشد،بايد درمسجد ديگر مصرف شود.

 

اگر به درد مسجدهاى ديگر هم نخورد،مى‏توانند آن را بفروشند و پول آن را اگر ممكن است‏در تعمير همان مسجد و گر نه در مسجد ديگر صرف كنند (4) .

 

37-بردن مصالح ساختمانى،حتى خاك و ريگ ازمسجد جايز نيست،مگر خاكهاى اضافى (5) .

 

-س:در يك روستاى همجوار،مسجدى كهنه‏وجود دارد و روستاى مذكور فاقد سكونت و مخروبه‏شده است،اهالى در نظر دارند در روستاى جديد كه‏كوچ نموده‏اند مسجد را توسعه داده و چوبها و سايرمصالح مسجد قبلى را به فروش برسانند و در مسجدتازه احداث،مصرف نمايند،لذا تقاضا مى‏شود اگر ازنظر شرعى اشكالى ندارد جواب را مرقوم فرمائيد.

 

ج-اشكال دارد (6) .

 

38-س:اگر از لوازم تعمير مسجد-نو يا كهنه‏از قبيل آجر و گچ و غيره اضافه بيايد،خريد و فروش‏آن براى منزل شخصى،جايز است‏يا نه؟

 

ج-اگر براى مسجد مذكور بى‏مصرف باشد بايد صرف در مسجد ديگر شود و چنانچه‏در مسجد ديگر هم بى‏مصرف باشد،جايزاست‏بفروشند و وجه آن را صرف همان‏مسجدى كه مصالح،جهت آن تهيه شده بودبنمايند و اگر آن مسجد،احتياج نداشته باشدصرف در مسجد ديگر كنند (7) .

 

آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

مناره و محراب مسجد

 

39-بالا بردن گلدسته‏ها(مناره‏ها)بيش از پشت‏بام مسجد مكروه است (8) .

 

40-ساختن كنگره و بالكون براى ديوار مسجد،مكروه است (9) .

 

41-ساختن محراب داخلى براى مسجد مكروه‏است (10) .

 

42-س:بهم زدن محراب مسجدى كه قبلا واقف،بنا نموده و بدون اجازه واقف،تجديد بنانمودن،چه صورت دارد؟

 

ج-اگر تعمير مسجد،محسوب شود اشكال‏ندارد (11) .

 

آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

وضوخانه مسجد

 

44-مستحب است طهارتخانه مسجد را بيرون‏مسجد در كنار در مسجد بسازند (13) .

 

45-س:قطعه زمينى است كه آن را شخصى به‏نيت مسجد خريدارى كرده و در صدد ساختن آن بوده،لاكن قبل از آنكه آن جا را ساختمان كند و قسمت‏شبستان و دستشويى و توالت آن را معين نمايد مرحوم‏شد،بعد از او چند نفر ديگر،با خرج خودشان قسمت‏شمالى زمين كه مورد نظر بانى براى شبستان بودساختند(مورد نظر از اين جهت كه بانى در آن قسمت‏زمين، گاهى نماز مى‏خوانده و آن قسمت را هموار كرده‏بود)و چون بانى زمين مرحوم شده و قسمت توالت‏و دستشويى را معلوم نكرده،هنوز مسجد فاقد توالت‏است،در حالى وراث بانى هستند و براى هر گونه اصلاحى،به صورتى كه شرع مقدس اجازه فرمايدحاضرند،تقاضا مى‏شود نظر مبارك را در مورد ساختن‏دستشويى و توالت مرقوم فرماييد كه ان شاء الله مشكل‏حل شود.

 

ج-در محلى كه به عنوان مسجد نماز در آن‏خوانده نشده،هر طورى كه معمار و مهندس‏صلاح بدانند و با نقشه ساختمان مخالف نباشد،ساختن توالت و دستشويى مانعى ندارد (14) .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

مسجد فضايى

 

46-جايز است،پشت‏بام ساختمان يا طبقه فوقانى‏آن را مسجد قرار داد،بنابر اين مى‏توان بالاى مغازه يامنزل را مسجد ساخت،يا در يك ساختمان چندطبقه(بجاست در ساختمانهاى چند طبقه كه از مسجد دور است‏يك طبقه يايك سالن آن را مسجد قرار دهند،تا ساكنان آن از ثواب نماز در مسجد محروم نباشند.)،يك طبقه آن را مسجد قرار داد (15) .

 

47-س:شخصى مى‏خواهد خانه مسكونى خودرا به اين ترتيب وقف كند كه زير زمين و طبقه اول‏مسجد باشد و طبقه دوم و سوم را اجاره بدهد و مال‏الاجاره آن صرف مركز نگهدارى معلولين و سالمندان‏شود آيا چنين وقفى صحيح است؟

 

ج-ظاهر،جواز تفكيك است‏بين طبقات وتخصيص بعض طبقات به وقف مسجد وبعضى را به وقف غير مسجد و«الوقوف‏على حسب ما يوقفها اهلها» (16) .

 

آيت‏الله اراكى قدس‏سره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

مسجد زير زمينى

 

48-جايز است طبقه زير زمين ساختمانى را به‏عنوان مسجد وقف كنند در حالى كه طبقات فوقانى،خانه و مغازه و امثال اينهاست،همچنانكه مى‏توان دريك طبقه،برخى از اتاقها را مسجد قرار داده و اين‏مساله تابع وقف است (17) .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

مسجد شيب‏دار

 

49-اگر زمين مسجد شيب‏دار باشد و امام جماعت‏در طرفى كه بلندتر است‏بايستد،در صورتى كه‏سراشيبى آن زياد نباشد و طورى باشد كه به آن،زمين‏مسطح بگويند مانعى ندارد (18) .

 

50-س:صفوف متعدد در نماز جماعت وجود داردو شيب زمين اندك است و صف قبل با صف بعد شيب‏قابل ملاحظه‏اى ندارد ولى در صفهاى بعدى و آخرمكان مامومين با امام،نيم متر-يا كمتر يا بيشترپايين‏تر است،اين مقدارها با توجه به صفوف زياد نمازاشكال دارد يا خير؟

 

ج-در فرض مذكور اشكال ندارد (19) .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

نقاشى و تزيين مسجد

 

51-بنابر احتياط واجب مسجد را نبايد به طلا زينت نمايند (20) .

 

52-بنابر احتياط واجب نبايد صورت انسان وحيوان را در مسجد نقش كنند و نقاشى چيزهايى كه‏روح ندارد،مثل گل و بوته،مكروه است (21) .

 

53-س:در رساله آن جناب،نقاشى و تصوير درمسجد به احتياط واجب منع شده است،آيا اين منع‏شامل عكس هم مى‏شود يا نه؟

 

ج-شامل نيست (22) .

 

54-س:امروزه در بعضى از مساجد و يا مكانهايى‏كه نماز جمعه اقامه مى‏شود،عكسها و پوسترهايى‏روبروى نمازگزاران نصب مى‏شود،آيا نماز خواندن دراين مكانها اشكال دارد.

 

ج-نماز صحيح است،هر چند در مقابل‏نمازگزار بودن آن كراهت دارد و كراهت‏رفع مى‏شود به اينكه روى آن را به وسيله‏اى بپوشانند (23) .

 

55-س:آيا در مقابل نمازگزار عكس مكه حرام‏است‏يا نه؟چرا؟و عكسهاى غير از عكس مكه‏چطور؟

 

ج-حرام نيست و اگر تصوير ذى روح‏باشد مكروه است (24) .

 

[به فصل 1«مسجد سازى‏»و فصل 4«لوازم‏مسجد»نيز مراجعه كنيد.]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

پى‏نوشتها:

 

1- و 2-العروة الوثقى،ج 1،فى احكام النجاسات،ص 86،م 9.

 

3-العروة الوثقى،ج 1،فى بعض احكام المسجد،ص 599،م 1.

 

4-توضيح المسائل،م 910.

 

5-العروة الوثقى،ج 1،فصل فى بعض احكام المسجد،الرابع.

 

6-استفتاآت،ج 2،ص 375،س 101.

 

7-مجمع المسائل،ج 1،ص 143،س 64.

 

8-توضيح المسائل،م 896.

 

9- و 10-العروة الوثقى،ج 1،فى بعض احكام مسجد،ص 600.

 

11-مجمع المسائل،ج 1،ص 148،س 83.

 

12-توضيح المسائل،م 1414.

 

13-همان.

 

14-مجمع المسائل،ج 1،ص 140،س 52.

 

15-العروة الوثقى،ج 1،فى مكان مصلى،ص 597،م 12.

 

16-استفتاآت،ص 149،س 26.

 

17-العروة الوثقى،ج 1،فى مكان المصلى،ص 597،م 12.

 

18-توضيح المسائل،م 1415.

 

19-استفتاآت،ج 1،284،س 500.

 

20- و 21-توضيح المسائل،م 908.

 

22-استفتاآت،ج 1،ص 150،س 79.

 

23-همان،س 80.

 

24-همان،س 81.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

مخارج مسجد

موقوفات

 

56-اگر چيزى را بر مسجد وقف كنند و مصرفى‏براى آن مشخص نكرده باشند،منافع آن در تعمير،نور،فرش و اجرت خادم مصرف مى‏شود و اگر چيزى‏اضافه آمد به امام جماعت مسجد داده مى‏شود (1) .

 

57-س:زمينى است وقف مسجد كه متصل به آن‏است،آيا با نظر متولى شرعى مى‏توانيم مقدارى اززمين موقوفه را به همان مسجد اضافه و جزو آن قراردهيم؟

 

ج-اگر وقف مسجد است كه بايد عوائد آن‏صرف مسجد شود،اضافه كردن آن به‏مسجد جايز نيست (2) .

 

بر فرض عدم جواز آيا با نظر متولى جايز است‏مقدارى از همان زمين براى دستشويى و يا كتابخانه‏استفاده شود.

 

ج-حكم مساله قبل را دارد (3) .

 

58-س:در كنار يك مسجد كوچك،به فاصله 8مترى زمينى به مساحت 1200 متر براى مسجد وقف‏گرديده است،آيا مى‏شود در اين زمين سالن سخنرانى‏و منزل خادم و وضوخانه و حجراتى براى تحصيل وچند مغازه براى هزينه مسجد درست كرد يا نه؟

 

ج-تابع نحوه وقف است.اگر زمين،وقف‏شده كه از عوائد آن صرف احتياجات‏مسجد شود، تصرفات مزبوره جايز نيست،مگر آنكه زمين را با صلاحديد وقف از متولى شرعى براى تصرفات مزبوره اجاره‏كنند (4) .

 

59-س:مسجدى است كه داراى موقوفاتى‏مى‏باشد،اما نمى‏دانيم و روشن نيست كه اين موقوفات‏براى شخص امام جماعت مسجد است‏يا اين كه براى‏مخارج مسجد؟در صورتى كه مردم مخارج مسجد راتامين كنند و مسجد از اين نظر كمبودى نداشته باشد،آيا امام جماعت مى‏تواند از اين موقوفه استفاده كرده ومصرف نمايد؟

 

ج-اگر معلوم نيست كه وقف بر خصوص‏امام جماعت‏شده يا وقف بر چيزى شده كه‏شامل امام جماعت هم باشد،نمى‏تواندبگيرد (5) .

 

60-س:منزلى را وقف كرده براى مسجد،درضمن وقف شرط كرده كه مادام العمر خود در آن سكونت كند،آيا صحيح است؟

 

ج-اگر مدت معين ذكر كند تا از جهل‏خارج شود مانعى ندارد و عدم ترتب‏احكام مسجد در مدت مذكور مانع ندارد،چون احكام مربوط به مسجدى است كه‏مسلوب المنفعه(از بين رفتن منفعت)نباشد (6) .

 

آيت‏الله اراكى قدس‏سره

 

61-س:مسجدى بوده در خيابان واقع شده وموقوفات براى مسجد هست كه منافعش صرف مسجدبشود آيا متعذر المصرف است و منافع موقوفه را درجاى اقرب فالاقرب بايد مصرف شود؟

 

ج-با فرض عدم امكان اعاده مسجد حكم‏متعذر المصرف را دارد كه بايد در مسجدنزديكتر،از باب‏«الاقرب فالاقرب‏»صرف‏شود (7) .

 

آيت‏الله اراكى قدس‏سره

 

62-س:مسجدى در اثر زلزله خراب شده و اهالى آن به دو كيلومترى نقل مكان كرده‏اند و مسجدجديدى ساخته‏اند.مسجد اول موقوفاتى دارد كه بايدصرف تعميراتش شود،آيا در مسجد ديگر مى‏توان‏استفاده كرد؟

 

ج-لازم است كه همان مسجد مخروبه راتعمير و مرمت كنند و در بعض مواقع‏مناسب جلسات عزادارى و اقامه جماعت‏را در آن مسجد برپا كنند تا مسجد متروك‏نشود (8) .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اجاره موقوفات مسجد

 

63-س:زمين موقوفه مخروبه‏اى،قبلا مستراح‏بوده سالهاى متمادى مخروبه مانده و از انتفاع خارج‏شده،شخصى از متولى شرعى شفاها اجازه مى‏گيرد وطبقه پايين آن را مستراح و وضوخانه ساخته و فوقانى‏آن را به خرج خود چند مغازه مى‏سازد و متولى آن شفاها تشويق و ترغيب بر آن نموده؟آيا كسى ديگرحق اعتراض دارد؟و آيا متولى مى‏تواند بگويد:اعيان‏را طبق نظر من وقف نماييد؟يا اعيان ملك سازنده‏است و فقط كرايه زمين مخروبه موقوفه را بايد بدهد؟

 

اگر كسى پيدا شود مخارج اعيانى آن را بپردازد كه‏سازنده واگذار به وقف نمايد نسبت‏به وجه سرقفلى كه‏سازنده گرفته چه صورت دارد؟

 

ج-اگر متولى شرعى با مراعات صلاح‏وقف اجاره داده كه شخص براى خودش‏ساختمان كند و اجاره زمين را بپردازد،صاحب ساختمان،اجاره زمين را ضامن است‏و زمين در حالى كه ساختمان روى آن است‏ملاحظه مى‏شود،نه مخروبه (9) .

 

64-س:مدتى است كه در يكى از مساجد امام‏جماعت هستم و اطلاعى از كيفيت وقف اين مسجدندارم.با توجه به اينكه مسجد مذكور از حيث تامين مخارج خود مشكلات فراوانى دارد، آيا جايز است زيرزمين مسجد را براى كارى كه در شان مسجد باشداجاره داد؟

 

ج-اگر زير زمين عنوان مسجد نداشته‏باشد و جزئى از متعلقات مورد نياز مسجدنباشد، اشكال ندارد (10) .

 

آيت‏الله خامنه‏اى دامت‏بركاته

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

صرف زكات در مسجد

 

65-يكى از مصارف زكات‏«سبيل الله‏»است،يعنى كارى كه منفعت عمومى دينى دارد يا نفعش به‏عموم مسلمانان مى‏رسد،يا براى اسلام مفيد است،كه‏از جمله آنها ساخت و تعمير و ساير مخارج ضرورى‏مسجد است،پس زكات اموال را مى‏توان در مسجدخرج كرد (11) .

 

66-س:در قسمتى از صحن يك مسجد،با پول‏زكات،اتاقى به عنوان كتابخانه مسجد ساخته شده،آيا اين عمل جايز است‏يا خير؟و در صورت عدم جواز آيالازم است آن را خراب نموده و به صحن مبدل سازند؟

 

و در هر صورت تصرف در زكات چه صورتى دارد؟آيامجزى است‏يا موجب ضمان بر متلف و بر ذمه‏«من‏تجب عليه‏»است و ملزم به اداء مى‏باشد؟

 

ج-محل ساختن كتابخانه اگر مسجد نبوده‏و تغيير وقف محسوب نشده است،اشكال‏ندارد و ضامن نيست،در غير اين صورت‏عمل مزبور جايز نبوده است و كسى كه‏متصدى عمل مزبور شده بايد محل را ازآن ساختمان تفريغ نمايد و پول زكات را كه‏در آن ساختمان صرف كرده ضامن است (12) .

 

67-س:مسجدى است كه نياز مبرم به‏تعميرات كلى دارد،آيا از زكات فطره مى‏شود صرف آن‏كرد؟

 

ج-بهتر است فطره را به مصرف فقراى محل رسانند ولى در مسجد و مانند آن نيز مانعى ندارد (13) .

 

آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته

 

68-س:در صورت وجود فقراء زكات تا چه‏مقدار زكات مال خود را بدون رعايت اصناف‏مستحقين مى‏تواند صرف در ساختمان مسجد،درمحل نمايد؟

 

ج-با بودن فقراء،تمام زكات را هم‏مى‏تواند صرف مسجد كند،لاكن بهتر آن‏است كه مقدارى به فقراء بدهد و مقدارى‏صرف مسجد نمايد (14) .

 

آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

كمكهاى مردمى

 

70-س:آيا در بناء مسجدهاى سنى‏هامى‏توانيم كمك بكنيم يا خير؟

 

ج-بلى در بناء مسجد مى‏توانيد كمك‏كنيد (16) .

 

آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

 

71-س:اگر كسى براى مسجدى نذر كرده باشدكه هرگاه پولى داشتم مثلا مسجد را سفيد كنم و قبل ازشروع آن شخص،شخص ديگرى آمد و مسجد راسفيد كرد،آيا مى‏شود آن پول را به مصرف ديگرى‏در همان مسجد جهت زيلو و غيره برساند يا خير؟

 

ج-در فرض مذكور موضوع نذر منتفى‏شده چيزى بر او واجب نيست و اگربخواهد تبرعا مبلغى را كه نذر كرده صرف‏زيلو و جهات ديگر مسجد نمايد مختار وماجور است (17) .

 

آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

 

72-س:كسى كه متصدى و مسئول صندوق‏جمع اعانات براى ساختمان حرم امام يا حسينيه يامسجدى مى‏باشد آيا مى‏تواند با وجوهى كه مؤمنين درصندوق ريخته‏اند با اطمينان ربح صد در صد خريد وفروش كند و همچنين كسى كه وجوه سهم مبارك‏امام عليه السلام نزد او جمع شده با اطمينان به سود و حفظ‏اصل مال مى‏تواند با پول تجارت كند يا نه؟

 

ج-اگر وكالت مؤمنين به مسئول صندوق‏شامل اين نحو معاملات باشد،مانعى‏ندارد،ولى اگر علم به رضا به تنهايى كافى‏نيست.و در مورد سهم مبارك امام عليه السلام اگر مجتهد صلاح بداند و اجازه بدهد و به‏مصلحت‏باشد مانعى ندارد (18) .

 

آيت‏الله اراكى قدس‏سره

 

73-س:خادم مسجدى ميان دو نماز،پول به‏عنوان كمك براى مسجد جمع مى‏كند،آيا مى‏شود آن‏را به امام جماعت‏يا سخنران داد و يا در جهات ديگرمصرف كرد؟

 

ج-اگر مقصود پول دهندگان كمك به‏مخارج مربوط به مسجد باشد مانعى‏ندارد (19) .

 

آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته

 

[به فصل 4«لوازم مسجد»نيز مراجعه شود.]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

پى‏نوشتها:

 

1-تحرير الوسيله،ج 2،كتاب الوقف،ص 74،م 56.

 

3- و 2-همان،ص 359،س 61.

 

4-استفتاآت،ج 2،ص 358،س 58.

 

5-استفتاآت،ج 2،ص 350 س 39.

 

6-استفتاآت،ص 147،س 19.

 

7-همان،ص 149،س 25.

 

8-جامع المسائل،ج 1،ص 87،س 273.

 

9-استفتاآت،ج 2،ص 376،س 103.

 

10-اجوبة الاستفتائات،ج 1،ص 128،س 427.

 

11-توضيح المسائل،م 1925،هفتم.

 

12-استفتاآت،ج 1،ص 344،س 15.

 

13-جامع المسائل،ج 1،ص 88،س 280.

 

14-مجمع المسائل،ج 1،ص 147،س 77.

 

15-توضيح المسائل،م 1834.

 

16-مجمع المسائل،ج 1،ص 157،س 117.

 

17-مجمع المسائل،ج 2،ص 326،س 927.

 

18-استفتاآت،ص 527،س 21.

 

19-جامع المسائل،ج 1،ص 91،س 292.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

لوازم مسجد

بيرون بردن لوازم مسجد

 

74-س:چند عدد بخارى چوب سوز را قبلاوقف مسجد نموده‏اند و فعلا با تعويض بخاريها، ديگراحتياجى به آنها در اين مسجد نيست و مسجدى دريك روستا احتياج مبرم به بخارى دارد،با امام جماعت‏مسجد شهر در اين مورد مشورت شد كه ايشان اجازه‏استفاده از آنها را بدهند امام فرمودند:نامه‏اى به حضورامام بنويسيد اگر حضرت امام اجازه دادند مانعى ندارد، لذا از حضور حضرت امام تقاضا مى‏شود نظر مبارك رادر جواز يا عدم جواز بيان فرماييد. ج-اگر مسجدى كه بخارى براى آن وقف‏شده احتياج ندارد،مى‏توانند با نظرمتصدى شرعى، در مسجد ديگر از آن‏استفاده نمايند (1) .

 

75-س:آيا جايز است لوازم مسجد،از قبيل كولر،بلندگو و فرش جهت استفاده شخصى فاتحه وعروسى و يا استفاده پيشنماز مسجد از مسجد خارج‏شود؟

 

ج-تابع كيفيت وقف است اگر براى استفاده‏در مسجد وقف شده،بيرون بردن از مسجدجايز نيست (2) .

 

76-س:آيا بردن فرش مسجد قديم در مسجدجديد متصل جايز است؟

 

ج-اگر جزء مسجد قديم محسوب است‏جايز است (3) .

 

77-س:عده‏اى از افراد خير پولى براى خريدن‏اجناسى كه مورد احتياج مسجد است مى‏دهند و آن‏اجناس به نام مسجد خريدارى مى‏شود،آيا مى‏توان ازآنها در خارج از مسجد براى كارهاى خير استفاده‏نمود؟

 

ج-اگر براى خصوص مسجد مزبورداده‏اند در خصوص آن مسجد از آن‏استفاده شود (4) .

 

78-س:در مسجد گليم‏هايى است كه درحاشيه‏اش نوشته شده وقف مسجد است و اجازه خارج‏كردن از مسجد نيست،فعلا فرشهاى قيمتى براى آن‏مسجد آورده و فرش نموده و گليم‏ها را برداشته وحجرات همان مسجد را كه در حياط مسجد است‏فرش نموده‏اند و طلاب علوم دينيه در آنها ساكن‏هستند.آيا اشكالى دارد يا خير؟

 

ج-در فرض سؤال گليم مسجد را زير فرش خود مسجد،پهن كنند و به جاى ديگر نبرند (5) .

 

آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

فروش لوازم مسجد

 

79-خريد و فروش چيزهايى كه وقف مسجد شده‏باطل است،ولى اگر به طورى خراب شود كه نتواننداستفاده‏اى را كه مال براى آن وقف شده از آن ببرند،مثلا فرش مسجد پاره شود كه نتوانند روى آن نمازبخوانند،فروش آن اشكال ندارد و در صورتى كه‏ممكن باشد بايد پول آن را در همان مسجد به‏مصرفى برسانند كه به مقصود وقف كننده نزديكترباشد (6) .

 

80-س:تبديل قرآن و كتب وقف شده در مساجدبه احسن،چه صورت دارد؟

 

ج-تا موقعى كه قابل استفاده است فروش‏و تبديل آن جايز نيست (7) .

 

81-س:چيزهايى كه به مسجد به عنوان نذرداده مى‏شود،مانند پنكه،چراغ،استكان و نعلبكى‏چنانچه زايد بر احتياج باشد،آيا متولى مى‏تواند زياده رابفروشد و به ساير هزينه‏هاى لازم مسجد برساند؟

 

ج-در صورتى كه مورد نياز ساير مساجدنباشد مانعى ندارد (8) .

 

آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته

 

82-س:سماور ذغالى را فردى وقف مسجدكرده و اكنون مورد استفاده قرار نمى‏گيرد،آيا مى‏شودآن را فروخت و به جاى آن فرش تهيه كرد؟

 

ج-اگر مسجد ديگرى نياز به چنين‏سماورى داشته باشد به آنجا داده شود واگر چنين نيست آن را تبديل به سماورگازى و مثل آن كنند و در صورت عدم‏نياز پول آن را صرف در آبدارخانه مسجدكنند (9) .

 

آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته

 

83-س:اجناسى مانند قند و چاى را كه درمساجد و غيره زياد مى‏آيد و در اثر گذشت ايام احتمال‏فاسد شدن آنها وجود دارد،آيا مى‏توان فروخت و پول‏آن را خرج همان مسجد كرد،يا بايد به مسجد ديگربرد؟

 

ج-اگر بشود از عين آن در مساجد و يا دروقت ديگر استفاده كنند اين امر تقدم دارد (10) .

 

آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

لوازم مسجد تخريب شده

 

84-س:مسجدى قديمى كه غير قابل استفاده‏بود تخريب و نوسازى شده مقدارى از سنگهاى‏شبستان باقى مانده،آيا استفاده از آن سنگها جهت‏توالت و دستشويى جايز است‏يا خير؟زيرا سنگهاى‏اضافى از اصل ساختمان و شبستان مسجد مى‏باشد؟

 

ج-در فرض سؤال اگر مسجد ديگرى درمحل يا غير آن باشد كه نياز به سنگ داشته باشند، صرف آن شود و چنانچه مسجدديگرى نباشد،سنگها را بفروشيد و پول آن‏را صرف خود مسجد كنيد و صرف آن درتوالت و دستشويى صحيح نيست (11) .

 

آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

آوردن قرآن و مهر از مسجد

 

85-س:آيا مهر مسجد را به مسجد ديگرمى‏توان برد يا نه؟مثلا اگر كسى مهر مسجد را ببرد ومدتى با آن نماز بخواند چه در منزل و چه در مسجدديگر آيا نماز او چه صورت دارد؟

 

ج-جايز نيست و بايد به جاى اول‏برگرداند،مگر آنكه يقين كند كه مخصوص‏آن مسجد نيست (12)

 

آيت‏الله اراكى قدس‏سره

 

86-س:قرآنهايى كه در مسجد الحرام است،بر بعضى نوشته شده كه وقف است،ولى بر بعضى ديگر نوشته نشده است،شايع است آنها كه كلمه وقف‏و يا عبارت ديگر كه مفهم وقف بودن باشد ندارد،جايز است‏بردارند و چنين كارى احيانا شده است،بفرماييد جايز است‏يا نه؟

 

ج-برداشتن آنها بدون اينكه از متصدى‏ذيربط بگيرند،جايز نيست و بايدبرگردانده شود (13) .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

استفاده از بلندگوى مسجد

 

87-س:در مسجد...يك دستگاه بلندگو است‏كه در موقع اذان و مجالس سوگوارى از آن استفاده‏مى‏شود،بعضى اوقات،كودكى يا پولى از اشخاص،مفقود مى‏شود از ما خواهش مى‏كنند كه به وسيله‏بلندگو،به اهالى شهر ابلاغ نماييم،حكمش چيست؟

 

ج-اگر بلندگو را به خارج نبرند و پول‏برق آن را بدهند،اشكال ندارد (14) .

 

آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

استفاده از برق مسجد

 

88-س:اگر در مسجد روضه برقرار باشد،آيامى‏توان براى ضبط شخصى از برق آن استفاده كرد؟

 

ج-جايز نيست،مگر آنكه پول برق‏مصرف شده را بدهند (15) .

 

آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

ميوه‏هاى درخت مسجد

 

89-س:اينجانب خادم مسجدى هستم كه مدت‏سى و دو سال در اين مسجد براى رضاى خدا خدمت‏مى‏كنم و از كسى مزد و حقوق نگرفته و نمى‏گيرم،درحياط اين مسجد مقدارى درخت قلمه و درخت ميوه‏غرس نمودم و بار آوردم،آيا جايز است از ميوه و چوب‏آنها،خانواده اينجانب استفاده كنند يا جايز نيست؟

 

ج-اگر درختان را از مال خودتان غرس‏كرده‏ايد و وقف ننموده‏ايد،ميوه آن از خودشماست و مى‏توانيد استفاده كنيد (16) .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

پى‏نوشتها:

 

1-استفتاآت،ج 2،ص 386،س 125.

 

2-همان،ص 344،س 25.

 

3-همان،ص 345،س 27.

 

4-همان،ص 345،س 28.

 

5-مجمع المسائل،ج 1،ص 146،س 74.

 

6-توضيح المسائل،م 2094.

 

7-استفتاآت،ج 2،ص 370،س 88.

 

8-جامع المسائل،ج 1،ص 92،س 293.

 

9-جامع المسائل،ج 1،ص 92،س 296.

 

10-جامع المسائل،ج 1،ص 93،س 302.

 

11-مجمع المسائل،ج 1،ص 146،س 73.

 

12-استفتاآت،ج 2،ص 345،س 26.

 

13-مناسك محشى،ص 396،استفتائات مسائل متفرقه،س 1346.

 

14-مجمع المسائل،ج 1،ص 145،س 70.ا

 

15-جامع المسائل،ج 1،ص 96،س 316.

 

16-استفتاآت،ج 2،ص 334،م 1.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

 

عبادت در مسجد

نماز خواندن در مسجد

 

90-نماز خواندن در مساجد مستحب است،بلكه‏حاضر نشدن در مسجد مخصوصا براى همسايگان‏مسجد-در صورتى كه عذرى مثل بارش برف و باران‏نباشد-مكروه است (1) .

 

91-ترتيب اولويت مساجد براى نماز خواندن ازنظر ثواب بدين شرح است:

 

مسجد الحرام هر نماز،معادل يك ميليون نماز

 

مسجد النبى صلى الله عليه و آله هر نماز،معادل ده هزار نماز

 

مسجد جامع كوفه-هر نماز،معادل هزار نماز

 

مسجد الاقصى-هر نماز،معادل هزار نماز

 

مسجد جامع هر شهر-هر نماز،معادل يكصد نماز

 

مسجد قبيله-هر نماز،معادل بيست و پنج نماز

 

مسجد بازار-هر نماز،معادل دوازده نماز (2) .

 

92-براى زنها نماز خواندن در خانه بهتر است،ولى اگر بتوانند كاملا خود را از نامحرم حفظ كنند،بهتراست در مسجد نماز بخوانند (3) .

 

93-مستحب است انسان نمازش را در مكانهاى‏مختلف و مساجد متعددى بخواند كه در قيامت همه‏آن اماكن و مساجد به نفع او شهادت دهند (4) .

 

94-تعطيل كردن مسجد مكروه است و مستحب‏انسان نماز را در مسجدى بخواند كه نمازگزار ندارد تاتعطيل نشود.از امام صادق عليه السلام روايت‏شده است كه-سه‏چيز در قيامت از مردم شكايت مى‏كنند:اول مسجد متروكى كه اهالى آنجا در آن نماز نمى‏خوانند. دوم:

 

عالمى كه بين عده‏اى جاهل قرار دارد و از او استفاده‏نمى‏كنند.و سوم:قرآنى كه متروك مانده و غبار گرفته‏است و آن را تلاوت نمى‏كنند (5) .

 

95-زياد رفتن به مسجد مستحب است.از پيامبراكرم صلى الله عليه و آله روايت‏شده است كه هر كس به مسجد رود ازوقتى كه روانه مسجد مى‏شود تا به خانه بر مى‏گردد،براى هر قدم كه بر مى‏دارد ده حسنه نوشته مى‏شود (6) .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

نماز تحيت مسجد

 

96-وقتى انسان وارد مسجد مى‏شود،مستحب‏است دو ركعت نماز به قصد تحيت و احترام مسجدبخواند و اگر نماز واجب يا مستحب ديگرى هم‏بخواند،كافى است (7) .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

اماكن تخيير

 

97-مسافر-با شرايطى كه در كتابهاى مفصل فقهى‏آمده است-نمازهاى چهار ركعتى را بايد شكسته(دوركعتى)بخواند،ولى در چهار مكان،مى‏تواند تمام ياشكسته بخواند و آن اماكن عبارتند از:

 

مسجد الحرام در مكه مكرمه

 

مسجد النبى صلى الله عليه و آله در مدينه منوره

 

مسجد جامع كوفه

 

حرم سيد الشهداء امام حسين عليه السلام (8)

 

98-اين حكم اختصاص به مسجد اصلى ندارد ودر جاهاى توسعه يافته هم مسافر مى‏تواند نمازش راتمام بخواند هر چند احتياط مستحب است،تنها درمسجد اصلى نماز را تمام بخواند (9) .

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

 

جا گرفتن براى نماز

 

99-يكى از اماكن مشترك و عمومى مسلمانان مسجد است،كه همه آنان در استفاده از آن مساوى‏هستند-البته استفاده‏هايى كه مخالف شرع و شان‏مسجد نباشد-پس اگر شخصى قبل از ديگرى،جايى‏از مسجد را براى نماز يا عبادتى ديگر يا قرائت قرآن ياخواندن دعاء بلكه تدريس يا موعظه كردن و فتوا دادن‏در اختيار گرفت،ديگرى نمى‏تواند آن جا را از او بگيرد، خواه فرد اول و دوم در استفاده يك هدف و غرض‏داشته باشند يا اغراض آنها متفاوت باشد، آرى بعيدنيست كه نماز-جماعت‏يا فرادى-بر ساير كارها مقدم‏باشد،پس اگر شخصى مسجد را براى تلاوت قرآن يادرس گفتن يا دعا فرا خواندن اشغال كرده باشد وشخص ديگرى بخواهد در آنجا نماز بخواند،و جاى‏ديگرى در مسجد براى نماز خواندن نباشد يا بخواهدبه جماعت ملحق شود و جاى ديگرى براى فرادى‏خواندن نماز هست ولى براى شركت در جماعت‏نيست،مثلا در كنار صفوف به هم فشرده نمازجماعت،شخصى مشغول قرائت قرآن است و شبستان ديگرى در مسجد براى نماز فرادى خواندن‏هست ولى جايى براى شركت در نماز جماعت‏باقى‏نمانده و فردى وارد مى‏شود و مى‏خواهد در نمازجماعت‏شركت كند،بر شخصى كه قرآن مى‏خواندواجب است،جاى خود را به نمازگزار بدهد (10) .

 

100-اگر انسان نگذارد مردم از مسجد و مدرسه وپل و جاهاى ديگر كه براى عموم مردم ساخته شده‏استفاده كنند،حق آنان را غصب كرده است (11) .

 

101-اگر كسى در مسجد جايى براى خود بگيرد وديگرى نگذارد كه از آنجا استفاده كند،حق او را غصب‏كرده است (12) .

 

102-كسى كه در مسجد نشسته،اگر ديگرى جاى‏او را غصب كند و در آنجا نماز بخواند بنابر احتياطواجب بايد دوباره نمازش را در محل ديگرى بخواند (13) .

 

103-گذاشتن رحل(اثاث و وسائل،مانند سجاده و عبا و...)براى نشستن در مسجد، مانندنشستن است،يعنى صاحب رحل،حق اولويتى نسبت‏به آن مكان پيدا مى‏كند و ديگران نمى‏توانند جاى او رابگيرند،در صورتى رحل،چيزهايى مثل سجاده و عباباشد كه تمام محل نماز خواندن يا قسمت عمده آن رابگيرد،نه مثل گذاشتن مهر يا تسبيح يا مسواك و شانه‏و امثال اينها،بنابر اين با گذاشتن مهر يا تسبيح و حتى‏هر دو حقى براى او ثابت نيست و ديگران مى‏توانند،بردارند و در آن مكان نماز بخوانند (14) .

 

104-بين گذاشتن رحل و آمدن فرد نبايد فاصله‏زياد باشد،به طورى كه آن مكان معطل بماند،پس اگررحلى بگذارد و برود و بر نگردد در صورتى كه بدون‏برداشتن نتوان در آن محل نماز خواند،ديگران‏مى‏توانند آن را بردارند ولى كسى كه آن را بر مى‏دارد،ضامن نگهدارى آن است تا صاحبش برگردد (15) .

 

105-اگر شخصى كه در جايى از مسجد نشسته‏است،برخيزد و از آن محل صرف نظر كند، حتى اگررحلى گذاشته و رحل را برندارد،ديگران مى‏توانند آن‏جا را بگيرند.ولى تصرف در رحل او جايز نيست،مثلانمى‏توانند بر سجاده او نماز بخوانند (16) .

 

106-س:شخصى در مسجد،جهت نمازجماعت،رحل گذاشته و بيرون رفته و جماعت‏برپاشده و صاحب رحل مراجعت نكرده است در اين‏صورت به محض منعقد شدن نماز جماعت،حق او ازآن مكان ساقط شده و ديگرى مى‏تواند جاى او راتصرف كند يا نه؟

 

ج-بعد از منعقد شدن جماعت،احتياط آن‏است كه تا امام به ركوع ركعت اول نرفته‏جاى او را اشغال نكنند (17) .

 

آيت‏الله گلپايگانى قدس‏سره

 

107-س:شخصى براى نماز در مسجد جا گرفته و مى‏رود وضو بگيرد،ديگرى جا نماز او را كنار زده وجاى او مشغول نماز مى‏شود آيا نماز او صحيح است؟

 

ج-بنابر احتياط واجب نمازش را دوباره‏در محل ديگر بخواند (18) .

 

آيت‏الله فاضل‏لنكرانى دامت‏بركاته

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×