رفتن به مطلب
simin

وضو

پست های پیشنهاد شده

[align=RIGHT]

[/align]

مستحب است انسان براى امور زير وضو بگيرد:

1 -براى نماز ميّت

2 - زيارت اهل قبور

3 - رفتن به مسجد و حرم ائمه عليهم السّلام

4 - براى همراه داشتن و خواندن و نوشتن قرآن

5 - براى مسح حاشيه قرآن

6 - براى خوابيدن

7 - وضوى تجديدى ، يعنى كسى كه وضو دارد، دوباره وضو بگيرد.

مساءله 58 :

مسح كردن خط قرآن ، يعنى رساندن جايى از بدن به خط قرآن ، براى كسى كه وضو ندارد حرام است ، ولى تماس موى انسان با خط قرآن ، بنابر اظهر مانعى ندارد و اگر قرآن را به زبان فارسى يا به زبان ديگر ترجمه كنند مسح آن اشكال ندارد.

مساءله 59 :

كسى كه وضو ندارد، حرام است اسم خداوند را به هر زبانى كه نوشته شده باشد، مسح كند و احتياط واجب آن است كه اسم پيامبر صلّى اللّه عليه و آله و امام عليه السّلام و حضرت زهرا عليهاالسّلام را هم مسح نكند.

مبطلات وضو

مساءله 60 :

هفت چيز وضو را باطل مى كند:

1 - بول

2 - غائط (مدفوع )

3 - باد معده و روده كه از مخرج غائط خارج مى شود

4 - خوابى كه به واسطه آن چشم نبيند و گوش نشنود

5 - چيزى كه عقل را از بين مى برد (ديوانگى ، مستى ، بيهوشى )

6 - استحاضه

7 - جنابت و بنابر احوط مس ميت .

وضوى جبيره اى

معناى جبيره

مساءله 61 :

چيزى كه با آن زخم و شكسته را مى بندند و دوايى كه روى زخم و مانند آن مى گذارند، جبيره ناميده مى شود.

مساءله 62 :

اگر در يكى از جاهاى وضو، زخم يا دمل يا شكستگى باشد، چنانچه روى آن باز است و آب براى آن ضرر ندارد، بايد به طور معمول وضو گرفت .

مساءله 63 :

اگر زخم يا دمل يا شكستگى در صورت يا دست ها باشد و روى آن باز بوده و آب ريختن به كمترين مقدار و شستن روى آن ضرر دارد بنابر احتياط واجب دست تر بر آن بكشد و بعد احتياطاً پارچه پاكى روى آن گذاشته و دست تر را روى پارچه هم بكشد.

اگر اين مقدار هم ضرر دارد يا زخم نجس است و نمى شود آب كشيد، بايد اطراف زخم را از بالا به پايين بشويد و بنابر احتياط واجب ، پارچه پاكى روى زخم گذاشته و دست تر روى آن بكشد.

مساءله 64 :

اگر زخم يا دمل يا شكستگى ، در جلوى سر يا روى پاها باشد و روى آن باز باشد، چنانچه نتواند آن را مسح كند، بايد پارچه پاكى روى آن بگذارد و روى پارچه را با ترى آب وضو كه در دست مانده مسح كند. اگر گذاشتن پارچه ممكن نباشد مسح لازم نيست ولى بايد بعد از وضو احتياطاً تيمم نمايد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

استفتائات

1 - چه مقدار مسح جلوى سر كافى است .

بسمه تعالى

آنكه در عرف مسح بنامند و احوط مقدار سه انگشت است از حيث طول و عرض .

2 - آيا در مسح ما بين زنان و مردان فرق است يا نه .

بسمه تعالى

فرقى نيست ، لكن مستحبّ موكّد است براى زنان در مسح وضو به جهت نماز صبح ، برداشتن چيزى كه سر خود را به آن پوشيده اند، و كمتر از اين است در تاكّد استحباب ، به جهت نماز مغرب ، و مجزى است او را در ساير نمازها داخل نمودن انگشت خود را زير مقنعه و نحو آن .

3 - آيا تكرار مسح ، موجب بطلان وضو مى شود يا نه .

بسمه تعالى

بعد از خشك كردن محل مسح ضرر ندارد خصوصاً اگر به جهت رعايت احتياط باشد در تحقق مسح شرعى ، لكن موجب معصيت است اگر به قصد مشروعيت باشد.

4 - اگر كسى سهواً يا جهلاً، با آب غصبى وضوء بگيرد، صحيح است يا نه .

بسمه تعالى

بله وضوء صحيح است ، امّا قيمت آن آب را ضامن است .

5 - اگر شخصى با آب نجس سهواً، جهلاً، نيساناً يا غفلةً وضو گرفت حكمش چيست .

بسمه تعالى

وضو آن شخص باطل است و براى وضو مجدّد بايد جاهاى نجس را تطهير كند.

6 - اگر جبيره نجس باشد و چيزى هم نباشد كه بر روى آن بگذارد حكمش چيست :

بسمه تعالى

در جايگاه و محل شستن جبيره بايد اطرافش را بشويد با مراعات از بالا به پايين بوده و در محل مسح جبيره دو طرفش را مسح نمايد و مراعات طول در حين مسح بشود و اءقوى كفايت وضو مذكور است و احوط ضمّ تيمُم است .

7 - اگر كسى بعد از نماز شك مى كند كه آيا وضو داشتم يا نه وظيفه اش چيست .

بسمه تعالى

بناء را بر صحت عمل مى گذارد و لكن از براى نماز بعد، وضو بسازد.

8 - اگر شخصى يقين در حدث و شك در وضو داشته باشد تكليفش چيست .

بسمه تعالى

بايد وضو بگيرد.

9 - اگر شخصى يقين در وضو دارد و شك در حدث تكليفش چيست .

بسمه تعالى

بناء را بر طهارت مى گذارد. در صورتى كه شكّ در حدث ، ناشى از خروج رطوبت مشتبهه به بول قبل از استبراء كه محكوم به بوليّت است نباشد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

تمام وضوها را به يكى از دو صورت مى توان انجام داد: 1 . وضوى ترتيبى ؛ 2 . وضوى ارتماسى .

دستور وضوى ترتيبى در وضوى ترتيبى چهار چيز واجب است :

واجب اول شستن صورت از رستنگاه مو، يعنى از جايى كه موى سر بيرون مى آيد تا آخر چانه از طرف طول و عرض آن به مقدارى كه بين انگشت وسط وشست قرار مى گيرد كه اگر مختصرى از اين مقدار را نشويد، وضو باطل است و براى آنكه يقين كند اين مقدار كاملا شسته شده ، بايد كمى اطراف آن را هم بشويد و البته بايد توجه داشت كه اين مقدار بايستى از بالا به پايين شسته شود.

واجب دوم شستن دست راست و بعد از آن دست چپ ، از آرنج تا سرانگشتها، و براى آنكه يقين كند آرنج را كاملا شسته ، بايد كمى بالاتر ازآرنج را هم بشويد؛ البته بايد توجه داشت كه اين قسمت را هم بايستى از بالا به پايين بشويد.

واجب سوم مسح كردن يك قسمت از چهار قسمت سر -كه همان مقابل پيشانى است با دست راست و هر جاى اين قسمت را به هر اندازه مسح كند كافى است ؛ حضرت امام (ره ) مى فرمايند: بنابر احتياط واجب جاى مسح شده از عرض يك انگشت كمتر نباشد؛ اگر چه احتياط مستحب آن است كه از درازا به اندازه درازى يك انگشت و از پهنا به اندازه پهناى سه انگشت بسته مسح نمايد. البته بايدتوجه داشت كه مسح سر لازم نيست بر پوست آن باشد، بلكه بر موى جلو سر هم صحيح است و اما كسانى كه موى سرشان به حدى بلند است كه اگر شانه كنند از حد مسح خارج مى شود بايد بيخ موها يا پوست سر را مسح نمايند.

واجب چهارم مسح كردن روى پاها،اول پاى راست با دست راست و بعد پاى چپ با دست چپ ، از سر يكى از انگشتها تا مفصل ،ولى حضرت امام (ره ) تا برآمدگى پاها را هم اجازه مى دهند، اين از نظر طول و اما از جهت عرض به هر اندازه باشد، كفايت مى كند،اگر چه به اندازه عرض ‍ انگشت كوچك باشد؛ ولى بهتر است به اندازه سه انگشت بسته و بهتر از آن مسح تمام روى پاست .

عروة الوثقى ، فى افعال الوضوء، مساله 49؛ تحريرالوسيله ج 1، ص 23؛ توضيح المسائل ، مساله 723. 324. 524. 624. 249 تا 253

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×