رفتن به مطلب
Negarita

مرگ خشایارشا تا داریوش دوم

پست های پیشنهاد شده

[align=center]بعد از قتل خشایارشا پسرش «اردشیر اول» (ارتخشترا) به پادشاهی رسید. پلوتارک نوشتهاست که دست راست او از دست چپ او درازتر بود به همین سبب به او دراز دست لقب دادهبودند که به یونانی «لونگی مانوس» گفته میشود. در زمان سلطنت او (466-424 ق م ) تمیستوکلس سردار آتنی در جنگهای ایران و یونان به دربار ایران پناه برد و به گرمی پذیرفته شد. دولت آتن چون ضعیف شدهبود ناچار از در صلح با ایران درآمد و در سال 449 ق م، آتنیها یکی از سرداران خویش به نام «کالیاس» (callias) را به دربار شوش نزد خشایارشا فرستاد. و طبق یک قرارداد صلح، که به «صلح کالیاس» معروف بود آتنیها جزیره قبرس را به ایران دادند و قبول نمودند که آتنیها هیچ وقت با اسلحه در تصرفات آسیائی ایران داخل نشوند و در عوض ایران قبول کرد که قوای دریائی خود را از سواحل یونان عقب کشیده و فقط کشتیهای تجاری ایران در بنادر یونان پهلو گیرند. این صلح بر اثر مساعی یکی از فرمانروایان با تدبیر آتن بود که میخواست به عمران و آبادی یونان بپردازد. این فرمانروا «پریکلس» (pericles) بود که عصر او را مورخین از درخشانترین دوران حکومتی در یونان میدانند. در حوالی 430 ق م طاعونی در ایران پدید آمد. اردشیر چون وصف بقراط طبیب را شنیده بود، او را برای معالجه به ایران دعوت کرد ولی این دانشمند از آمدن به ایران خودداری کرد. «ژی روده دروسی»(GIRODET de roussy)نقاش فرانسوی (1834-1767) از این واقعه تابلویی تهیه کرد که در دانشکده پزشکی پاریس موجود است. اردشیر در 424 ق م درگذشت. بعد از مرگ او پسرش خشایارشا دوم به مدت 45 روز سلطنت کرد و به دست برادر ناتنی خود به نام «سغدیان» (sogdianus) کشته شد. سغدیان خود میخواست پادشاه شود که برادر ناتنی دیگری به نام «واهوکا»(vahoka) که یونانیان او را «اخوس»(ochus) مینامیدند بر او غالب شد و به نام داریوش دوم بر تخت نشست. (سلطنت او از 424 تا 404 قم طول کشید)[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×