رفتن به مطلب
KaMi

مروري بر آفرينش ادبي در آثار جلال

پست های پیشنهاد شده

جلال آل احمد درپي يافتن استقلال هنري پاره اي از ايراني ترين داستان ها را پديد آورد. او كه در داستان «زيارت»، خود را به عنوان نويسنده اي جوان معرفي كرد، توانست در «زيارت» شرحي دقيق و دروني از يك سفر زيارتي به دست دهد. جنبه مذهبي داستان آن قدر قوي است كه توصيف ها را نيز در برگرفته است:

«خورشيد كه با قرص قرمز رنگ خود كم كم فرومي نشست درنظرم پرچم خونين عزيزان زهرا مي نمود كه اندك اندك سرنگون مي شد.»

داستان زيارت اساسي ترين ويژگي داستان نويسي آل احمد را در خود دارد. آل احمد در اولين مجموعه داستان «ديد و بازديد» (1324)، تنها توانست زندگي محدود و دورو بر خود را به شيوه اي خام گزارش دهد كه قلم نويسنده قادر به دست يابي به جوهره واقعيت و توصيف خلاقانه آن نيست. در مجموعه دوم خود به نام «از رنجي كه مي بريم» كه درسال 1326 آفريد با نويسنده اي مواجهيم كه مي كوشد مضامين و آدم هاي جديدي را تصوير كند و از ميان خون و خشونت صداي تهي دستان شهر و روستا را بازتاب دهد.

دراين سال ها نويسندگان متعددي با ادعاي توصيف وضعيت كارگران، كشاورزان و مبارزان قلم به دست مي گيرند، اما معدودي از آن ها موفق مي شوند كه كم و بيش از بند تصويرهاي قراردادي ناتوراليستي فراتر روند و تجسمي نسبتا تازه از شخصيت هاي موردنظر خود ارائه دهند.

«از رنجي كه مي بريم» مجموعه هفت داستان است كه در اوج وفاداري نويسنده به شعارهاي حزبي نوشته شده است و به تعبيري در رديف داستان هاي آسان گيرانه روزنامه اي قرار مي گيرد كه درآن سال ها فراوان نوشته مي شد. در داستان «دره خزان زده» نويسنده زندگي كارگران معدن را توصيف مي كند.

«همه دست از كار كشيدند. و با قيافه هايي ناشناس، و از گرد ذغال پوشيده، كه در ميان آن ها فقط سفيدي چشم ها، و اگر هم كسي حوصله داشت لبخندي بزند، زردي دندان ها، پيدا بود؛ چراغ هاي معدن خود را به دست گرفتند و با كولواره اي كه داشتند، به سمت خانه هاي خود، از زير درخت ها و از فراز چاله هاي پراز آب مي گذشتند.»

در داستان مزبور توصيفات هنري زيادي وجود دارد كه باعث خواندني شدن داستان مي شود كه خود همين توصيف داستان باعث آفرينش نثري روان و بافتي آكنده از حركت و حادثه مي شود و تأثيرپذيري نويسنده را از ادبيات جديد و اعتراضي آمريكا نشان مي دهد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×