رفتن به مطلب
KaMi

نهج البلاغه و اشعار شهریار

پست های پیشنهاد شده

این ابیات شهریار :

اگر دعوای انسانی کند کس

همین راه سعادت جوید و بس

سعادت را می توان جست به هر سوی

زدل هر کس رهی دارد به دان کوی

با این سخن امام علی (ع):" و اتباع ما امر به فی کتابه : من فرائضه و سنته التی یا یسعد احد لا باتباعها" " وپیروی از آنچه خدا در قرآن خود رعایت آن را فرمان داده است ، از انجام واجبات و اداء مستحبات، فرامین و سنت هایی که سعادت هیچ کس جز از طریق آنها حاصل نمی شود"،(نهج البلاغه نامه53)، در دست یابی به راه سعادت و خوشبختی مطابقت دارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این ابیات استاد شهریار :

وای چه خسته می کند تنگی این قفس مرا

پیر شدم نکرد از این رنج و شکنجه بس مرا

پای به دام جسم و دل همره کاروان جان

آن چه حسرت آورد زمزمه ی جرس مرا؟

با این سخن امام علی (ع) : " فان النفس اماره بالسوء" " بدون تردید نفس آدمی وادار کننده به ارتکاب بدی ها و نافرمانی هاست"( نهج البلاغه ،نامه 53) در دعوت مبارزه به هواپرستی و خواهش های نفسانی و جهاد اکبر تناسب دارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این ابیات استاد شهریار :

به هوش باش که از ارتداد و کفر و نفاق

به آزمایش این فتنه در امان باشی

در انتهای همین فتنه محشر کبراست

بلی تو شاهد پایان این جهان باشی

زمین به یک کره آتشین شود تبدیل

جهنمی که همه درس آن روان باشی

جز این علاج نداری که درس این یک جا

روان کنی و مهیای امتحان باشی

با این سخن امام علی (ع) : " و اعلم ان الدنیا دار بلیه لم یفرغ صاحبها فیها قسط ساعه" " آگاه باش که دنیا سرای امتحان است و بر این اساس کسی حتی لحظه ای به فراغت نمی پردازد، جز آن که به همان اندازه پشیمان شود"(نهج البلاغه ،نامه 59) در بیان هویت و ماهیت زندگی دنیا مطابقت دارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این ابیات استاد شهریار :

پس بیندیش در حقارت خویش

سرتسلیم و طاعت آور پیش

با این کلام امیرمومنان " اطع الله فی جمیع الامور، مطیع خدا باش که طاعت خدا از همه چیز برتر و والاتر است "(نهج البلاغه ،نامه 69) در نشان دادن ارزش اطاعت و بندگی الهی با هم مطابقت دارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این ابیات استاد شهریار :

تو با یاد خدا گر خود نکو داری نهانت را

خدا هم در رخ مردم نکو دارد عیانت را

به کار آن جهانت گر به دل اندیشه یی باشد

خدا را نیز اندیشه است کار این جانت را

میانت با خدا گر صلح باشد نامرادی نیست

خدا اصلاح خواهد داد با مردم میانت را

با این سخن امام علی (ع) : " من اصلح ما بینه و بین الله اصلح اله ما بینه و بین الناس " " آن کس که میان خود و خدای خود را اصلاح کند، خدا میان او و مردم را اصلاح می کند"(نهج البلاغه ،حکمت89)، در بیان آثار بندگی و اطاعت خداوند با یکدیگر مطابقت دارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

ارزش توفیق الهی را می توان از این ابیات استاد شهریار :

غیر شربت توفیق ای حکیم دانشمند

نسخه ای به قانون نیست در شفای نادانی

و این سخن امام علی (ع) "ولا قائد کالتوفیق" " رهنما و جلوداری، هم چون توفیق الهی نیست."(نهج البلاغه ،حکمت113) دریافت می شود.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این بیت استاد شهریار :

ما عاشقان، بهشت تمنا نمی کنیم

حیف است کز تو به جز تو تمنا کند کسی

با این سخن حضرت علی (ع) : " ان قوما عبدوالله شکرا فتلک عباده الا حرار" " البته ،گروهی از مردم به عبادت خدا می پردازند نه به طمع جنت و بهشت و نه به خاطر رهایی از جهنم بلکه به عنوان انجام وظیفه و سپاسگزاری در پیشگاه خدا که این گونه عبادت، عبادت آزادگان است"(نهج البلاغه ،حکمت 237) در نشان دادن شیوه عبادت آزادگان با یکدیگر تناسب دارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

اعتقاد به قضا و قدر الهی را می توان از این دو بیت شهریار :

تسلیم با قضا و قدر باش شهریار

وزغم جزع مکن که جزا می دهد بدل

از هجر یوسف سال ها بگذشت و بر خیزد هنوز

افغان این پیر حزین شبها ازین بیت حزن

و از این سخن امام علی (ع) می توان دریافت:

"یا اشعث ... ان صبرت جری علیک القدر و انت ما جور و ان جزعت جری علیک القدر و انت مازور"

"ای اشعث، اگر صبر و خویشتن داری را پیشه خود سازی ، آن چه مقدر است، تحقق می یابد و تو پاداش صبر خود را به دست خواهی آورد و اگر جزع و بی تابی کنی آن چه مقرر است تحقق می یابد در حالی که وزر و گناه را برای خودت دست و پا کرده ای"،(نهج البلاغه ،حکمت291) که این بیت و این حدیث با یکدیگر تناسب موضوعی دارند.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

این بیت استاد شهریار :

حریم حرمتش این بس که در شفاعت محشر

بمیرد آتش دوزخ به احترام محمد

گرت هوای بهشت است و حوض کوثر و طوبی

بیا به سایه ممدود مستدام محمد

با این سخن حضرت علی (ع) : " ان الله سبحانه وضع الثواب علی طاعته " " بدون بردید خداوند سیحان، پاداشش را در مقابل طاعت منظور می دارد."(نهج البلاغه ،حکمت368)در بیان پاداش اطاعت و بندگی تناسب دارد.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

برای پی بردن به آثار و نتایج سوء غیبت و بدگویی کافی است که این بیت استاد شهریار را

تو غیبت به حق یا به ناحق مکن

نگفتن به از گفتن نارواست

با این سخن امام علی (ع) " الغیبه جهد العاجز " "غیبت و بد گویی ، یکی از راه های تلاش آدم ناتوان است"(نهج البلاغه ، حکمت461)مطابقت دهیم.

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×