رفتن به مطلب
Negarita

:::: اطلاعـــــات دارویی ::::

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

 

TETRACYCLINE HCI

موارد مصرف: اين دارو در درمان تشديدبرونشيت مزمن، عفونتهاي ناشي ازبروسلا، كلاميديا، ميكوپلاسما و ريكتزيا ونيز در درمان آكنه ولگاريس و افوزيونپلورال ناشي از سيروز يا بيماريهايبدخيم مصرف ميشود.

 

فارماكوكينتيك: 75 درصد دارو از راهخوراكي جذب ميشود كه اين مقدار درحضور غذا كاهش مييابد. غلظت سرميدارو 3 ـ 2 روز پس از مصرف به حددرماني ميرسد. پس از جذب بخوبي دراغلب بافتها و مايعات بدن منتشر ميشود.دفع دارو عمدتŠ كليوي است، اما از راهصفرا نيز دفع ميشود. نيمه عمر دارو

11 ـ 6 ساعت است كه در بيماران آنوريكممكن است تا 100 ساعت نيز افزايش

يابد.

 

موارد منع مصرف: دارو در صورت وجودعيب كار كليه و در كودكان با سن كمتر از12 سال نبايد مصرف شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين دارو بندرت ممكن استموجب بروز حساسيت به نور شود.

2 ـ مصرف تتراسيكلين موضعي ممكناست باعث حساس شدن پوست و بروزحساسيت به دارو در صورت مصرفموضعي يا سيستميك آن در دفعات بعديشود.

 

عوارض جانبي: تهوع، استفراغ، اسهال،عفونت ثانويه ناشي ازميكروارگانيسمهاي مقاوم و بندرتواكنشهاي آلرژيك با مصرف اين داروگزارش شده است. سردرد و اختلالاتبينايي ممكن است نشانه افزايش فشارداخل جمجمه باشند. همچنين درد، قرمزي،تورم يا ساير علايم تحريك با مصرفموضعي اين دارو گزارش شده است.

 

تداخلهاي دارويي: مصرف همزمان ايندارو با آنتياسيدها جذب آن را كاهشميدهد. جذب خوراكي املاح آهن وتتراسيكلينها در صورت مصرف همزماندو دارو كاهش مييابد. سوكرالفات جذبخوراكي تتراسيكلينها را كاهش ميدهد.تتراسيكلينها در صورت مصرف همزمانبا داروهاي خوراكي جلوگيري كننده ازبارداري، اثر اين داروها را ممكن استكاهش دهند.

نكات قابل توصيه: 1 ـ دوره درمان تراخم بااين دارو ممكن است چند ماه طول بكشد.مصرف همزمان تتراسيكلين خوراكي درصورت شديد بودن عفونت ممكن استضروري باشد.

2 ـ از مصرف همزمان داروهاي آنتي اسيد،مكملهاي حاوي كلسيم و آهن، ملينهايحاوي منيزيم و سديم بيكربنات شير ولبنيات طي 3 ـ 1 ساعت پس از مصرف ايندارو بايد خودداري شود.

3 ـ بيمار نبايد به مدت طولاني در معرضنور آفتاب يا لامپهاي داراي اشعه ماوراءبنفش قرار گيرد.

4 ـ دوره درمان با اين دارو بايد كامل

شود.

 

مقدار مصرف:

بزرگسالان: مقدار مصرف اين دارو از راهخوراكي 500 ـ 250 ميليگرم هر 6 ساعتميباشد. در درمان آكنه اين دارو به مقدار250 ميليگرم 3 بار در روز به مدت 4 ـ 1هفته مصرف ميشود و سپس اين مقدار به2 بار در روز كاهش و تا بهبودي ادامهمييابد. در صورتي كه پاسخ درماني لازمديده نشود، افزايش مقدار مصرف ممكناست ضروري باشد. تتراسيكلين به مقدار500 ميليگرم 4 بار در روز براي 15 روزدر درمان مراحل اوليه سيفيليس مصرفميشود. مقدار مصرف تتراسيكلين دردرمان اورتريت غيرگونوكوكي 500ميليگرم 4 بار در روز براي 21 ـ 7 روزميباشد. بهصورت موضعي، يك يا دو باردر روز استفاده ميشود.

كودكان: به صورت موضعي يك يا دو باردر روز بر روي موضع ماليده ميشود. بهعنوان ضد باكتري، در كودكان با سن 8سال و بيشتر، مقدار 12/5mg/kg ـ 6/15 هر6 ساعت مصرف ميشود.

اشكال دارويي:

Capsule: 250mg

Topical Ointment: 3%

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×