رفتن به مطلب
R-U-S

ضرب المثل فصل « ب»

پست های پیشنهاد شده

[align=right]

با آل علي هر كه در افتاد ، ور افتاد .[/align]

 

 

 

[align=right]

با اون زبون خوشت، با پول زيادت، يا با راه

نزديكت ![/align]

 

 

 

[align=right]

با اين ريش ميخواهي بري تجريش ؟[/align]

 

 

 

[align=right]

با پا راه بري كفش پاره ميشه، با سر كلاه ![/align]

 

 

 

[align=right]

با خوردن سيرشدي با ليسيدن نميشي ![/align]

 

 

 

[align=right]

باد آورده را باد ميبرد ![/align]

 

 

 

[align=right]

با دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه ![/align]

 

 

 

[align=right]

بادنجان بم آفت ندارد ![/align]

 

 

 

[align=right]

بارون آمد، تركها بهم رفت ![/align]

 

 

 

[align=right]

بار كج به منزل نميرسد ![/align]

 

 

 

[align=right]

با رمال شاعر است، با شاعر رمال، با هر دو

هيچكدام با هرهيچكدام هر دو ![/align]

 

 

 

[align=right]

بازي اشكنك داره ، سر شكستنك داره ![/align]

 

 

 

[align=right]

بازي بازي، با ريش بابا هم بازي ![/align]

 

 

 

[align=right]

با سيلي صورت خودشو سرخ نگهميداره ![/align]

 

 

 

[align=right]

با كدخدا بساز، ده را بچاپ ![/align]

 

 

 

[align=right]

با گرگ دنبه ميخوره، با چوپان گريه ميكنه ![/align]

 

 

 

[align=right]

بالابالاها جاش نيست، پائين پائين ها راش

نيست ![/align]

 

 

 

[align=right]

بالاتو ديديم ، پائينتم ديديم ![/align]

 

 

 

[align=right]

با مردم زمانه سلامي و والسلام .[/align]

 

 

 

[align=right]

تا گفته اي غلام توام، ميفروشنت ![/align]

 

 

 

[align=right]

با نردبان به آسمون نميشه رفت ![/align]

 

 

 

[align=right]

با همين پرو پاچين، ميخواهي بري چين و

ماچين ؟[/align]

 

 

 

[align=right]

بايد گذاشت در كوزه آبش را خورد ![/align]

 

 

 

[align=right]

با يكدست دو هندوانه نميشود برداشت ![/align]

 

 

 

[align=right]

با يك گل بهار نميشه ![/align]

 

 

 

[align=right]

با يك گل بهار نميشه ![/align]

 

 

 

[align=right]

با يك گل بهار نميشه ![/align]

 

 

 

[align=right]

به اشتهاي مردم نميشود نان خورد ![/align]

 

 

 

[align=right]

به بهلول گفتند ريش تو بهتره يا دم سگ ؟

گفت اگر از پل جستم رريش من و گرنه دم سگ ![/align]

 

 

 

[align=right]

بجاي شمع كافوري چراغ نفت ميسوزد ![/align]

 

 

 

[align=right]

بچه سر پيري زنگوله پاي تابوته ![/align]

 

 

 

[align=right]

بچه سر راهي برداشتم پسرم بشه، شوهرم شد ![/align]

 

 

 

[align=right]

بخور و بخواب كار منه، خدا نگهدار منه ![/align]

 

 

 

[align=right]

بد بخت اگر مسجد آدينه بسازد --- يا طاق

فرود آيد، يا قبله كج آيد ![/align]

 

 

 

[align=right]

به درويشه گفتند بساطتو جمع كن ، دستشو

گذاشت در دهنش ![/align]

 

 

 

[align=right]

بدعاي گربه كوره بارون نمياد ![/align]

 

 

 

[align=right]

بدهكار رو كه رو بدي طلبكار ميشه ![/align]

 

 

 

[align=right]

برادران جنگ كنند، ابلهان باوركنند ![/align]

 

 

 

[align=right]

برادر پشت ، برادر زاده هم پشت

[/align]

 

 

 

[align=right]

خواهر زاده را با زر بخر با سنگ بكش![/align]

 

 

 

[align=right]

برادري بجا، بزغاله يكي هفت صنار ![/align]

 

 

 

[align=right]

براي كسي بمير كه برات تب كنه ![/align]

 

 

 

[align=right]

براي همه مادره، براي ما زن بابا ![/align]

 

 

 

[align=right]

براي يك بي نماز، در مسجد و نمي بندند ![/align]

 

 

 

[align=right]

براي يه دستمال قيصريه رو آتيش ميزنه ![/align]

 

 

 

[align=right]

بر عكس نهند نام زنگي كافور ![/align]

 

 

 

[align=right]

به روباهه گفتند شاهدت كيه ؟ گفت: دمبم ![/align]

 

 

 

[align=right]

بزبون خوش مار از سوراخ در مياد ![/align]

 

 

 

[align=right]

بزك نمير بهار مياد --- كنبزه با خيار مياد

![/align]

 

 

 

[align=right]

بز گر از سر چشمه آب ميخوره ![/align]

 

 

 

[align=right]

به شتره گفتند شاشت از پسه ، گفت : چه چيزم

مثل همه كسه ؟![/align]

 

 

 

[align=right]

به شتر مرغ گفتند بار ببر، گفت : مرغم،

گفتند : بپر، گفت : شترم ![/align]

 

 

 

[align=right]

بعد از چهل سال گدايي، شب جمعه را گم كرده

![/align]

 

 

 

[align=right]

بعد از هفت كره، ادعاي بكارت ![/align]

 

 

 

[align=right]

بقاطر گفتند بابات كيه ؟ گفت : آقادائيم

اسبه ![/align]

 

 

 

[align=right]

به كيشي آمدند به فيشي رفتند ![/align]

 

 

 

[align=right]

به گربه گفتند گهت درمونه، خاك پاشيد روش ![/align]

 

 

 

[align=right]

به كچله گفتند : چرا زلف نميزاري ؟ گفت :

من از اين قرتي گيريها خوشم نمياد ![/align]

 

 

 

[align=right]

به كك بنده كه رقاص خداست ![/align]

 

 

 

[align=right]

بگو نبين، چشممو هم ميگذارم، بگو نشنو در

گوشمو ميگيرم، اما اگر بگي نفهمم، نميتونم ![/align]

 

 

 

[align=right]

بگير و ببند بده دست پهلوون ![/align]

 

 

 

[align=right]

بلبل هفت تا بچه ميزاره، شيش تاش سسكه،

يكيش بلبل ![/align]

 

 

 

[align=right]

بمالت نناز كه بيك شب بنده، به حسنت نناز

كه بيك تب بنده ![/align]

 

 

 

[align=right]

بماه ميگه تو در نيا من در ميام ![/align]

 

 

 

[align=right]

بمرغشان كيش نميشه گفت ![/align]

 

 

 

[align=right]

بمرگ ميگيره تا به تب راضي بشه ![/align]

 

 

 

[align=right]

بوجار لنجونه از هر طرف باد بياد، بادش

ميده ![/align]

 

 

 

[align=right]

بهر كجا كه روي آسمان همين رنگه ![/align]

 

 

 

[align=right]

به يكي گفتند : سركه هفت ساله داري ؟ گفت :

دارم و نميدم، گفتند : چرا ؟ گفت : اگر ميدادم هفت ساله نميشد ![/align]

 

 

 

[align=right]

به يكي گفتند : بابات از گرسنگي مرد . گفت

: داشت و نخورد ؟ ![/align]

 

 

 

[align=right]

بمير و بدم ![/align]

 

 

 

[align=right]

به گاو و گوسفند كسي كاري نداره ![/align]

 

 

 

[align=right]

بيله ديگ، بيله چغندر ![/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×