رفتن به مطلب
R-U-S

ضرب المثل فصل « الف »

پست های پیشنهاد شده

[align=right]

اجاره

نشين خوش نشينه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

ارزان خري، انبان خري ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از اسب افتاده ايم، اما از اصل نيفتاده ايم

![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از اونجا مونده، از اينجا رونده ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از اون نترس كه هاي و هوي داره، از اون

بترس كه سر به تو داره ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از اين امامزاده كسي معجز نمي بينه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از اين دم بريده هر چي بگي بر مياد ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از اين ستون بآن ستون فرجه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از بي كفني زنده ايم ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از دست پس ميزنه، با پا پيش ميكشه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از تنگي چشم پيل معلومم شد --- آنانكه غني

ترند محتاج ترند ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از تو حركت، از خدا بركت .[/align]

 

 

 

 

[align=right]

از حق تا نا حق چهار انگشت فاصله است ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از خر افتاده، خرما پيدا كرده ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از خرس موئي، غنيمته ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از خر ميپرسي چهارشنبه كيه ؟![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از خودت گذشته، خدا عقلي به بچه هات بده ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از درد لا علاجي به خر ميگه خانمباجي ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از دور دل و ميبره، از جلو زهره رو ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از سه چيز بايد حذر كرد، ديوار شكسته، سگ

درنده، زن سليطه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از شما عباسي، از ما رقاصي ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از كوزه همان برون تراود كه در اوست !

(( گر دايره كوزه ز گوهر سازند ))[/align]

 

 

 

 

[align=right]

از كيسه خليفه مي بخشه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از گدا چه يك نان بگيرند و چه بدهند ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از گير دزد در آمده، گير رمال افتاد ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از ماست كه بر ماست ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از مال پس است و از جان عاصي ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از مردي تا نامردي يك قدم است ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از من بدر، به جوال كاه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از نخورده بگير، بده به خورده ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از نو كيسه قرض مكن، قرض كردي خرج نكن ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از هر چه بدم اومد، سرم اومد ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از هول هليم افتاد توي ديگ ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از يك گل بهار نميشه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

از اين گوش ميگيره، از آن گوش در ميكنه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اسباب خونه به صاحبخونه ميره ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اسب پيشكشي رو، دندوناشو نميشمرند ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اسب تركمني است، هم از توبره ميخوره هم

ازآخور ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اسب دونده جو خود را زياد ميكنه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اسب را گم كرده، پي نعلش ميگرده ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اسب و خر را كه يكجا ببندند، اگر همبو نشند

همخو ميشند ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

استخري كه آب نداره، اينهمه قورباغه ميخواد

چكار ؟![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اصل كار برو روست، كچلي زير موست ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اكبر ندهد، خداي اكبر بدهد ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگر بيل زني، باغچه خودت را بيل بزن ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگر براي من آب نداره، براي تو كه نان داره

![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگر بپوشي رختي، بنشيني به تختي، تازه مي

بينمت بچشم آن وختي ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه باباشو نديده بود، ادعاي پادشاهي ميكرد

![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه پشيموني شاخ بود، فلاني شاخش بآسمان

ميرسيد ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه تو مرا عاق كني، منهم ترا عوق ميكنم ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگر جراحي، پيزي خود تو جا بنداز ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه خدا بخواهد، از نر هم ميدهد ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه خاله ام ريش داشت، آقا دائيم بود ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه خير داشت، اسمشو مي گذاشتند خيرالله ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگر داني كه نان دادن ثواب است --- تو خود

ميخور كه بغدادت خرابست ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه دعاي بچه ها اثر داشت، يك معلم زنده

نمي موند ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه زاغي كني، روقي كني، ميخورمت ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه زري بپوشي، اگر اطلس بپوشي، همون كنگر

فروشي ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه علي ساربونه، ميدونه شترو كجا بخوابونه

![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه كلاغ جراح بود، ماتحت خودشو بخيه ميزد

.[/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه لالائي بلدي، چرا خوابت نميبره ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه لر ببازار نره بازار ميگنده ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه مردي، سر اين دسته هونگ ( هاون ) و

بشكن ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه بگه ماست سفيده، من ميگم سياهه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه مهمون يكي باشه، صاحبخونه براش گاو مي

كشه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه نخورديم نون گندم، ديديم دست مردم ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه ني زني چرا بابات از حصبه مرد ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه هفت تا دختر كور داشته باشه، يكساعته

شوهر ميده ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اگه همه گفتند نون و پنير، تو سرت را بگذار

زمين و بمير ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

امان از خانه داري، يكي ميخري دو تا نداري

![/align]

 

 

 

 

[align=right]

امان ازدوغ ليلي ، ماستش كم بود آبش خيلي ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

انگور خوب، نصيب شغال ميشه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اوسا علم ! اين يكي رو بكش قلم ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اولاد، بادام است اولاد اولاد، مغز بادام ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اول بچش، بعد بگو بي نمكه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اول برادريتو ثابت كن، بعد ادعاي ارث و

ميراث كن ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اول بقالي و ماست ترش فروشي ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اول پياله و بد مستي ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اول ، چاه را بكن، بعد منار را بدزد ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اي آقاي كمر باريك، كوچه روشن كن و خانه

تاريك ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اين تو بميري، از آن تو بميري ها نيست ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اينجا كاشون نيست كه كپه با فعله باشه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اين حرفها براي فاطي تنبون نميشه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اين قافله تا به حشر لنگه ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اينكه براي من آوردي، ببر براي خاله ات ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اينو كه زائيدي بزرگ كن ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اين هفت صنار غير از اون چارده شي است ![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اينهمه چريدي دنبه ات كو ؟![/align]

 

 

 

 

[align=right]

اينهمه خر هست و ما پياده ميريم ![/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×