رفتن به مطلب
لیلی

NOREPINEPHRINE BITARTRATE

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

موارد مصرف‌: نوراپي‌نفرين‌ براي‌ جبران‌كمي‌ حاد فشار خون‌ مصرف‌ مي‌شود. اين‌دارو در درمان‌ كمي‌ فشارخون‌ متعاقب‌باي‌ پس‌ قلبي‌ ـ ريوي‌ و جراحي‌ قلب‌ نيزاستفاده‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: نوراپي‌نفرين‌ يك‌ كاتكول‌ آمين‌است‌ كه‌ بااثر برروي‌ گيرنده‌هاي‌ بتاـ يك‌آدرنرژيك‌، عضله‌ قلب‌ را تحريك‌ مي‌كند وبرون‌ ده‌ قلب‌ را افزايش‌ مي‌دهد و بااثربرروي‌ گيرنده‌هاي‌ آلفا ـ آدرنرژيك‌، اثرتنگ‌كننده‌ شديد بر روي‌ عروق‌ ايجادمي‌كند و بنابراين‌ فشارخون‌ سيستميك‌ وجريان‌ خون‌ كرونر را افزايش‌ مي‌دهد.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ اين‌ دارو پس‌ ازتزريق‌ زيرجلدي‌ ناچيز است‌ و عمدتŠ دربافتهايي‌ كه‌ اعصاب‌ سمپاتيك‌ دريافت‌مي‌كنند، تجمع‌ مي‌يابد. نوراپي‌نفرين‌ ازجفت‌ عبور مي‌كند ولي‌ از سد خوني‌ ـ مغزي‌عبور نمي‌كند. اين‌ دارو در كبد و سايربافتها متابوليزه‌ مي‌گردد. اثر دارو از راه‌تزريق‌ وريدي‌، به‌سرعت‌ شروع‌ مي‌شود.اثر دارو 2ـ1 دقيقه‌ پس‌ از قطع‌ انفوريون‌ ازبين‌ مي‌رود نوراپي‌نفرين‌ از راه‌ كليه‌ دفع‌مي‌شود. مقدار كمي‌ از دارو به‌صورت‌تغيير نيافته‌ دفع‌ مي‌شود.

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو در موارد زير بايدبااحتياط مصرف‌ شود:

بيماران‌ مبتلا به‌ترومبوز عروق‌ مزانتريك‌يا محيطي‌، ديابت‌، هيپوكسي‌ يا هيپركاپنه‌،بيماري‌ تيروئيد.

2 ـ نشت‌ دارو به‌بافتهاي‌ اطراف‌ رگ‌ ممكن‌است‌ به‌علت‌ تنگ‌ شدن‌ عروق‌ سبب‌ نكروزموضعي‌ شود.

3 ـ نوراپي‌نفرين‌ بايد فقط از راه‌ انفوزيون‌وريدي‌ تجويز مي‌شود. تزريق‌ زيرجلدي‌ ياعضلاني‌ اين‌ دارو، به‌دليل‌ اثر تنگ‌كننده‌عروق‌ آن‌، توصيه‌ نمي‌شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: زيادي‌ فشارخون‌، سردرد،برادي‌ كاردي‌، آريتمي‌ و ايسكمي‌ عروق‌محيطي‌ با مصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌است‌.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌هالوتان‌ با نوراپي‌نفرين‌ ممكن‌ است‌ خطربروز آريتمي‌هاي‌ شديد بطني‌ را افزايش‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ داروهاي‌ضدافسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌ با نوراپي‌نفرين‌،ممكن‌ است‌ اثر قلبي‌ ـ عروقي‌ اين‌ دارو راتشديد نموده‌ كه‌ احتمالا منجر به‌بروزآريتمي‌، تاكي‌ كاردي‌ يا زيادي‌ شديدفشارخون‌ و دماي‌ بدن‌ مي‌شود. مصرف‌همزمان‌ داروهاي‌ مسدودكننده‌ گيرنده‌بتاآدرنرژيك‌ با نوراپي‌نفرين‌، ممكن‌ است‌منجر به‌مهار اثرات‌ درماني‌ هر دو داروشود. انسداد گيرنده‌هاي‌ بتاـ آدرنرژيك‌ممكن‌ است‌ خطر بروز زيادي‌ فشارخون‌ وبرادي‌ كاردي‌ و انسداد احتمالي‌ قلب‌ رابه‌همراه‌ داشته‌ باشد. مصرف‌ همزمان‌گليكوزيدهاي‌ ديژيتال‌ با نوراپي‌نفرين‌ممكن‌ است‌ خطر بروز آريتمي‌ قلبي‌ راافزايش‌ دهد. مصرف‌ همزمان‌ ارگوتامين‌ بانوراپي‌نفرين‌ ممكن‌ است‌ منجر به‌ تشديدتنگ‌شدن‌ عروق‌ شود. همچنين‌ اثربالابرنده‌ فشارخون‌ نوراپي‌نفرين‌ تشديدكند و فشارخون‌ را زياد كند. مصرف‌همزمان‌ لوودوپا با نوراپي‌نفرين‌ ممكن‌است‌ احتمال‌ بروز آريتمي‌هاي‌ قلبي‌ راافزايش‌ دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ پيش‌ از تجويز،نوراپي‌نفرين‌ تزريقي‌ بايد با دكستروز 5درصد در آب‌ استريل‌ يا دكستروز 5درصد در محلول‌ كلرورسديم‌ رقيق‌ شود.تجويز نوراپي‌نفرين‌ در محلول‌كلرورسديم‌ به‌تنهايي‌ توصيه‌ نمي‌شود.

2 ـ چنانچه‌ درمان‌ طولاني‌ مدت‌ بانوراپي‌نفرين‌ ضرورت‌ داشته‌ باشد،توصيه‌ مي‌شود كه‌ محل‌ تزريق‌ در فواصل‌دوره‌اي‌ تغيير يابد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: ابتدا با سرعت‌0/012mg/minـ0/008 از راه‌ انفوزيون‌وريدي‌ تجويز مي‌شود و سپس‌ به‌منظورتثبيت‌ و حفظ فشار خون‌، سرعت‌ تجويزتنظيم‌ مي‌گردد. مقدار نگهدارنده‌0/004mg/minـ0/002 از راه‌ انفوزيون‌وريدي‌ برحسب‌ پاسخ‌ بيمار است‌.

كودكان‌: در كمي‌ حاد فشارخون‌، ابتداباسرعت‌ 0/002mg/min از راه‌ انفوزيون‌وريدي‌ تجويز مي‌گردد و سپس‌ به‌منظورتثبيت‌ و حفظ فشارخون‌، سرعت‌ آن‌ تنظيم‌مي‌گردد. در كمي‌ شديد فشارخون‌ درايست‌ قلبي‌، ابتدا باسرعت‌0/0001mg/kg/min از راه‌ انفوزيون‌وريدي‌ تجويز مي‌گردد و سپس‌ سرعت‌تجويز به‌منظور حفظ فشار خون‌ تنظيم‌مي‌گردد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 0.1%[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×