رفتن به مطلب
لیلی

NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

موارد مصرف‌: نئوستيگمين‌ در درمان‌ضعف‌ عضلاني‌ ناشي‌ از بيماري‌مياستني‌گراو، احتباس‌ غير انسدادي‌ ادراربعد از عمل‌ جراحي‌ و به‌عنوان‌ پادزهرداروهاي‌ مسدد عصبي‌ ـ عضلاني‌غيردپولاريزان‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو هيدروليز شدن‌استيل‌ كولين‌ به‌وسيله‌ استيل‌ كولين‌ استرازجلوگيري‌ مي‌كند و در نتيجه‌ انتقال‌تكانه‌هاي‌ عصبي‌ از محل‌ اتصال‌ عصب‌ ـعضله‌ را تسهيل‌ مي‌نمايد. اين‌ دارو همچنين‌با افزايش‌ تحريك‌ و تنوس‌ عضلات‌ معده‌،كاهش‌ انقباض‌ معده‌ بعد از عمل‌ جراحي‌ رابرطرف‌ مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: نئوستيگمين‌ پس‌ از تزريق‌عضلاني‌ سريعŠ جذب‌ مي‌شود. در پلاسماو كبد متابوليزه‌ مي‌شود و دفع‌ آن‌ كليوي‌مي‌باشد.

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود انسدادمكانيكي‌ روده‌ يا مجاري‌ ادرار بااحتياطفراوان‌ تجويز شوند.

2 ـ در مصرف‌ اين‌ دارو پس‌ از جراحي‌ بايداحتياط كرد زيرا ممكن‌ است‌ مشكلات‌تنفسي‌ ناشي‌ از درد پس‌ از عمل‌ جراحي‌،تسكين‌، احتباس‌ ترشحات‌ يا آتلكتازي‌ راتشديد كند.

3 ـ در موارد زير با احتياط مصرف‌ شود:

آسم‌، براديكاردي‌، انفاركتوس‌ اخيرميوكارد، پاركينسيون‌، قطع‌ عصب‌ واگ‌،زخم‌ معده‌، ناراحتي‌ كليه‌

 

عوارض‌ جانبي‌: از عوارض‌ شايع‌ اين‌ دارومي‌توان‌ از اسهال‌، تهوع‌ يا استفراغ‌، كرامپ‌يا درد معده‌، افزايش‌ غيرعادي‌ تعريق‌ وافزايش‌ غيرعادي‌ ترشح‌ بزاق‌ نام‌ برد.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: اثر انسداد عصبي‌ ـعضلاني‌ ناشي‌ از آمينوگليكوزيدهاي‌سيستميك� ��، داروهاي‌ بيهوش‌كننده‌استنشاقي‌ هيدروكربنه‌، بيحس‌ كننده‌هاي‌موضعي‌ تزريقي‌ و كليندامايسين‌ را تشديدمي‌كند. در صورت‌ مصرف‌ همزمان‌ باساير مهاركننده‌هاي‌ كولين‌ استراز ممكن‌است‌ منجر به‌مسموميت‌ اضافي‌ گردد.ممكن‌ است‌ در مصرف‌ همزمان‌ با داروهاي‌مسدد عصبي‌ ـ عضلاني‌ دپولاريزان‌ مانندسوكسينيل‌ كولين‌ اثر آنها كاهش‌ يابد. درصورت‌ همزمان‌ پروكائين‌ آميديا كينيدين‌با اين‌ دارو فعاليت‌ انسداد عصبي‌ ـعضلاني‌ و يا اثر ثانويه‌ ضدموسكاريني‌اين‌ دو دارو ممكن‌ است‌ اثر ضدمياستني‌گراو نئوستيگمين‌ را خنثي‌ كند.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: مصرف‌ اين‌ دارو با غذايا شير احتمال‌ بروز عوارض‌ جانبي‌ راكاهش‌ مي‌دهد.

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: براي‌ جلوگيري‌ از احتباس‌ادرار يا كاهش‌ انقباض‌ معدي‌ ـ روده‌اي‌ پس‌از جراحي‌ مقدار 0/25 ميلي‌گرم‌ بلافاصله‌پس‌ از پايان‌ عمل‌ به‌صورت‌ عضلاني‌ يازيرجلدي‌ تزريق‌ و اين‌ مقدار هر 6ـ4 ساعت‌به‌مدت‌ 2 يا 3 روز تكرار مي‌شود. براي‌درمان‌ احتباس‌ ادرار، مقدار 0/5ميلي‌گرم‌تزريق‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌ مي‌شود و اين‌مقدار هر سه‌ ساعت‌ براي‌ حداقل‌ پنج‌ نوبت‌پس‌ از خالي‌ شدن‌ مثانه‌، تكرار گردد.

كودكان‌: به‌عنوان‌ پادزهر داروهاي‌ شبه‌كورار مقدار mg/kg 0/04 همراه‌ باmg/kg 0/02 آتروپين‌ تزريق‌ وريدي‌مي‌گردد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 0.5 mg/ml, 2.5 mg/ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×