رفتن به مطلب
لیلی

EPHEDRINE

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

موارد مصرف‌: افدرين‌ براي‌ درمان‌ علامتي‌آسم‌ نايژه‌اي‌ و انسداد برگشت‌پذيرراههاي‌ تنفسي‌، رفع‌ احتقان‌ بيني‌ يا محرك‌سيستم‌ عصبي‌ مركزي‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: افدرين‌ يك‌ مقلد سمپاتيك‌است‌ كه‌ به‌طور مستقيم‌ و غيرمستقيم‌برگيرنده‌هاي‌ آلفا و بتا آدرنرژيك‌ اثرمي‌كند. اين‌ دارو باتحريك‌ گيرنده‌هاي‌ بتادو آدرنرژيك‌، عضلات‌ صاف‌ نايژه‌ را شل‌مي‌كند و با برطرف‌ نمودن‌ اسپاسم‌خفيف‌نايژه‌، ظرفيت‌ حياتي‌ را افزايش‌مي‌دهد و عمل‌ تهويه‌ را بهبود مي‌بخشد.

 

فارماكوكينتيك‌: متابوليسم‌ دارو كبدي‌ است‌و پس‌ از تزريق‌ عضلاني‌ يا زيرجلدي‌به‌سرعت‌ جذب‌ مي‌شود. دفع‌ دارو كليوي‌است‌. اثر دارو 20ـ10 دقيقه‌ پس‌ از تزريق‌داخل‌ عضلاني‌ شروع‌ و 60ـ30 دقيقه‌ پس‌از تجويز 50 ـ 25 ميلي‌گرم‌ باقي‌ مي‌ماند.

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود بيماريهاي‌قلبي‌ ـ عروقي‌ شامل‌ آنژين‌ صدري‌، آريتمي‌قلبي‌، نارسايي‌ عروق‌ كرونر، پركاري‌تيروئيد، ديابت‌، بيماري‌ ايسكمي‌ قلبي‌،افزايش‌ فشارخون‌، نقص‌ عملكرد كليوي‌بايد بااحتياط مصرف‌ شود.

2 ـ اين‌ دارو در مقايسه‌ با به‌ محركهاي‌گيرنده‌ بتادوآدرنرژيك‌ عوارض‌ جانبي‌بيشتري‌ دارد و به‌دليل‌ بروز آريتمي‌ وساير عوارض‌ جانبي‌، كمتر مناسب‌ است‌.از اين‌ رو، حتي‌الامكان‌ بايد از مصرف‌ اين‌دارو خودداري‌ گردد.

3 ـ در صورت‌ وجود هيپرتروفي‌پروستات‌ مصرف‌ دارو ممكن‌ است‌ باعث‌احتباس‌ حاد ادرار شود.

4 ـ تداخل‌ دارو با مهاركننده‌هاي‌ منوآمين‌اكسيد از نظر باليني‌ اهميت‌ فراوان‌ دارد.

 

عوارض‌ جانبي‌: تاكي‌ كاردي‌، اضطراب‌،آريتمي‌، زبان‌ خشك‌ شده‌، بيقراري‌ وبي‌خوابي‌ از عوارض‌ شايع‌ افدرين‌مي‌باشند.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: مصرف‌ همزمان‌كلروفرم‌، يا هالوتان‌ با افدرين‌ ممكن‌ است‌خطر آريتمي‌ شديد بطني‌ را به‌ويژه‌ دربيماران‌ داراي‌ سابقه‌ بيماري‌ قلبي‌ افزايش‌دهد. مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو بامسددهاي‌ بتاممكن‌ است‌ بااثرگشادكنندگي‌ برونش‌ افدرين‌ مقابله‌ نمايد.مصرف‌ همزمان‌ افدرين‌ با مسددهاي‌ بتاممكن‌ است‌ باخطر افزايش‌ فشارخون‌ وبراديكاري‌ شديد بااحتمال‌ ايست‌ قلب‌همراه‌ باشد. مصرف‌ همزمان‌ افدرين‌ بامهار كننده‌هاي‌ منوآمينواكسيداز ممكن‌است‌ اثرات‌ تحريك‌ قلبي‌ ـ عروقي‌ افدرين‌ رادر نتيجه‌ آزادشدن‌ كاتكولامين‌ها طولاني‌ وتشديد نمايد. مصرف‌ همزمان‌ اين‌ دارو باگليكوزيدهاي‌ ديژيتال‌ ممكن‌ است‌ خطرآريتمي‌ قلبي‌ را افزايش‌ دهد.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ براي‌ به‌حداقل‌رسانيدن‌ احتمال‌ بي‌خوابي‌، دارو چندين‌ساعت‌ قبل‌ از خواب‌ مصرف‌ شود.

2 ـ در صورت‌ سابقه‌ حساسيت‌ نسبت‌به‌مقلدهاي‌ سمپاتيك‌ يا وجود بيماريهاي‌قلبي‌ ـ عروقي‌ اين‌ دارو بااحتياط مصرف‌شود.

3 ـ مصرف‌ همزمان‌ دارو با مسدددهاي‌بتاآدرنرژيك‌، كدئين‌، گليكوزيدهاي‌ديژيتال‌، مهاركننده‌هاي‌ منوآمينواكسيدازو داروهاي‌ ضدافسردگي‌ سه‌ حلقه‌اي‌ بايدبا احتياط صورت‌ پذيرد.

 

مقدار مصرف‌

بزرگسالان‌: مقدار 25ـ 12/5 ميلي‌گرم‌ ازدارو به‌صورت‌ داخل‌ عضلاني‌، داخل‌وريدي‌ يا زيرجلدي‌ تزريق‌ مي‌شود ومقادير بعدي‌ برحسب‌ پاسخ‌ بيمار تنظيم‌مي‌شود. حداكثر مقدار مصرف‌ دارو 150ميلي‌گرم‌ در هر 24 ساعت‌ مي‌باشد.

كودكان‌: mg/kg 3 يا mg/m2 100 سطح‌ بدن‌به‌صورت‌ داخل‌ وريدي‌ يا زيرجلدي‌ درروز، در 6ـ4 مقدار منقسم‌ تجويز مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Injection: 50 mg/ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×