رفتن به مطلب
لیلی

FACTOR IX COMPLEX

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

موارد مصرف‌: كمپلكس‌ فاكتور IX براي‌پشگيري‌ و كنترل‌ خونريزي‌ در بيماران‌مبتلا به‌ كمبود فاكتور IX يا هموفيلي‌ Bمصرف‌ مي‌شود. اين‌ كمپلكس‌ ممكن‌ است‌در درمان‌ خونريزي‌ بيماران‌ هموفيلي‌ A كه‌داراي‌ مهار كننده‌ فاكتور VIII مي‌باشند،مصرف‌ مي‌شود. اين‌ دارو در درمان‌خونريزي‌ ناشي‌ از ضد انعقادهاي‌ خوراكي‌در موارد اضطراري‌ و همچنين‌ دربيماراني‌ كه‌ غلظت‌ مورد نياز فاكتور IXباانفوزيون‌ پلاسما بدست‌ نمي‌آيد و زماني‌كه‌ جبران‌ حجم‌ خون‌ و گلبولهاي‌ قرمزضروري‌ نباشد، مصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: كمپلكس‌ فاكتور IX حاوي‌فاكتورهاي‌ انعقادي‌ II، VII، IX، X و مقداركمي‌ از پروتئين‌هاي‌ ديگر پلاسما است‌. اين‌فاكتورها در كبد ساخته‌ مي‌شوند. فاكتور IXدر سيستم‌ انعقاد داخلي‌، براي‌ فعال‌ كردن‌فاكتور VIII ضروري‌ است‌ كه‌ به‌ نوبه‌ خودفاكتور VIII نيز فاكتور X را فعال‌ مي‌كند.

 

فارماكوكينتيك‌: اين‌ فاكتور، داراي‌ نيمه‌ عمردو مرحله‌اي‌ است‌ كه‌ 6 ـ 4 ساعت‌ براي‌ايجاد تعادل‌ در فضاي‌ خارج‌ عروقي‌ و22/5 ساعت‌ براي‌ تجزيه‌ بيولوژيك‌مي‌باشد.

 

موارد منع‌ مصرف‌: كمپلكس‌ فاكتور IX درمواردي‌ از ابتلاي‌ به‌ بيماري‌ كبدي‌ كه‌ درآن‌ علائم‌ انعقاد داخل‌ عروقي‌ منتشر يافيبرينوليز وجود دارد و در بيماران‌ مبتلابه‌ كمبود خفيف‌ اين‌ فاكتور كه‌ مصرف‌پلاسماي‌ منجمد تازه‌ در آنها كافي‌ است‌،نبايد مصرف‌ شود.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ بروز علائم‌ انعقادداخل‌ عروقي‌، مصرف‌ دارو بايد قطع‌ گردد.براي‌ تشخيص‌ انعقاد داخل‌ عروقي‌، منتشربيمار بايد تحت‌ نظارت‌ دقيق‌ باشد.

2 ـ ترومبوز يكي‌ از خطرات‌ كاملا شناخته‌شده‌ دوره‌ پس‌ از عمل‌ جراحي‌ است‌. درموارد اضطراري‌ و زماني‌ كه‌ مصرف‌مقادير زياد كمپلكس‌ فاكتور IXمورد نيازباشد، استفاده‌ از يك‌ داروي‌ ضد انعقاد به‌عنوان‌ پيشگيري‌ بايد در نظر گرفته‌ شود.

3 ـ سرعت‌ تزريق‌ دارو بطور مستقيم‌ دروريد يا هنگام‌ انفوزيون‌ نبايد از ml/min 3تجاوز كند. سرعت‌ تزريق‌ بايد براساس‌پاسخ‌ هر فرد تنظيم‌ شود. معمولا تزريق‌100 واحد در دقيقه‌ بخوبي‌ تحمل‌ مي‌شود.

4 ـ مصرف‌ مقادير زياد كمپلكس‌ فاكتور IXدر بيماران‌ با گروه‌ خوني‌ A، B و AB،احتمال‌ هموليز داخل‌ عروقي‌ را افزايش‌مي‌دهد.

 

عوارض‌ جانبي‌: تب‌ گذرا، لرز، سردرد،برافروختگي‌، گزگز كردن‌ پوست‌ و تغييردر فشار خون‌ و ضربان‌ نبض‌ بندرت‌ بامصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ توصيه‌ مي‌شود،محلول‌ آماده‌ تزريق‌، طي‌ 3 ساعت‌ پس‌ ازآماده‌ شدن‌ مصرف‌ شود.

2 ـ قبل‌ از آماده‌ كردن‌ فاكتور براي‌ تزريق‌،رقيق‌ كننده‌ بايد تا دماي‌ اتاق‌ (حداكثر 37درجه‌) گرم‌ شود.

3 ـ سرعت‌ تزريق‌ وريدي‌ يا انفوزيون‌ داروبايد آهسته‌ باشد. در صورت‌ بروز گزگز،سرعت‌ تزريق‌ بايد كاهش‌ يابد.

 

مقدار مصرف‌: مقدار مصرف‌ كمپلكس‌فاكتور IX در بيماران‌ مبتلا به‌ كمبودفاكتورهاي‌ انعقادي‌، و هموفيلي‌ B به‌ شدت‌كمبود، غلظت‌ مطلوب‌ هر يك‌ از اين‌فاكتورها، وزن‌ بيمار و شدت‌ خونريزي‌بستگي‌ دارد. تعداد دفعات‌ مصرف‌ اين‌ داروبه‌ عنوان‌ مقدار نگهدارنده‌ متغير است‌. بهتراست‌ تنظيم‌ مقدار مصرف‌ براساس‌سنجشهاي‌ انعقادي‌ قبل‌ از درمان‌ و درفواصل‌ زماني‌ مناسب‌ در طول‌ درمان‌ انجام‌گيرد. براي‌ درمان‌ خونريزي‌ در بيماران‌هموفيلي‌ A كه‌ داراي‌ مهار كننده‌ فاكتور VIIIمي‌باشند، مقدار u/kg 75 (وزن‌ ايده‌ال‌ بدن‌)بصورت‌ مقدار واحد از راه‌ وريدي‌ ياانفوزيون‌ تزريق‌ مي‌گردد. در جراحي‌ها وعمل‌هاي‌ جراحي‌ داندان‌، سطح‌ پلاسمايي‌فاكتور VIIيا IX بايد بالاي‌ 20 درصدنگهداشته‌ شود. تا 8 روز پس‌ از جراحي‌،بيمار بايد تحت‌ مراقبت‌ كامل‌ باشد.

 

اشكال‌ دارويي‌:

For Injection : 250,500, 1000 I.U

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×