رفتن به مطلب
لیلی

DIPYRIDAMOLE

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

موارد مصرف‌: دي‌پيريدامول‌ به‌ عنوان‌داروي‌ كمكي‌ همراه‌ با داروهاي‌ ضد انعقادخوراكي‌ براي‌ پيشگيري‌ از ترومبوآمبولي‌پس‌ از جراحي‌ دريچه‌هاي‌ قلب‌ مصرف‌مي‌شود. دي‌پيريدامول‌ از راه‌ وريدي‌ فقطبه‌ عنوان‌ داروي‌ كمك‌ تشخيصي‌ درتصويربرداري‌ از پرفوزيون‌ عضله‌ قلب‌،براي‌ تشخيص‌ نقص‌ پرفوزيون‌ همراه‌ بابيماري‌ شريان‌ كرونر مصرف‌ مي‌شود.

مكانيسم‌ اثر: دي‌پيريدامول‌ ممكن‌ است‌غلظت‌ آدنوزين‌ درون‌زاد (گشاد كننده‌عروق‌ كرونر و مهار كننده‌ تجمع‌ پلاكتي‌) وAMP حلقوي‌ را افزايش‌ دهد. علاوه‌ بر اين‌،دي‌پيريدامول‌ غلظت‌ AMP حلقوي‌درون‌پلاكتي‌ را از طريق‌ افزايش‌ تحريك‌فعاليت‌ ادنيلات‌ سيكلاز و مهار آنزيم‌فسفودي‌ استراز بالا مي‌برد.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ دي‌پيريدامول‌ آهسته‌و متغير است‌. فراهمي‌ زيستي‌ اين‌ دارو27-66 درصد است‌. پيوند آن‌ به‌ پروتيئن‌بسيار زياد است‌ (99 ـ 91 درصد).متابوليسم‌ دارو كبدي‌ است‌. نيمه‌ عمر دفع‌آن‌ از راه‌ خواكي‌ 12 ـ 10 ساعت‌ و از راه‌وريدي‌ 15 ـ 10 ساعت‌ است‌. زمان‌ لازم‌براي‌ رسيدن‌ به‌ اوج‌ غلظت‌ پلاسمايي‌، ازراه‌ خوراكي‌ 3 ـ 1 ساعت‌ و از راه‌ وريدي‌ 2دقيقه‌ پس‌ از اتمام‌ يك‌ انفوزيون‌ 4 دقيقه‌اي‌است‌. دفع‌ اين‌ دارو عمدتا از طريق‌ صفرااست‌ (تا 20 درصد ممكن‌ است‌ گردش‌مجدد روده‌اي‌ ـ كبدي‌ داشته‌ باشد).

 

هشدارها: 1 ـ اين‌ دارو در موارد زير بايد بااحتياط مصرف‌ شود:

انفاركتوس‌ اخير قلب‌، آنژين‌ قلبي‌ كه‌وضعيت‌ آن‌ به‌ سرعت‌ تشديد مي‌شود،تنگي‌ آئورت‌، ميگرن‌ (ممكن‌ است‌ سبب‌تشديد ميگرن‌ شود) و كمي‌ فشار خون‌.

2 ـ مصرف‌ اين‌ دارو از راه‌ تزريق‌ وريدي‌براي‌ تشخيص‌ وضعيت‌ پرفوزيون‌ قلب‌، دربيماران‌ مبتلا به‌ آسم‌ يا سابقه‌ ابتلاي‌ به‌ آن‌بايد با احتياط صورت‌ گيرد.

 

عوارض‌ جانبي‌: تهوع‌، اسهال‌، سردرد،سرگيجه‌، درد عضلاني‌ و كمي‌ فشار خون‌ بامصرف‌ اين‌ دارو گزارش‌ شده‌ است‌.همچنين‌ درد قفسه‌ سينه‌، تغييرات‌ فشارخون‌، تاكي‌ كاردي‌ و يا آريتمي‌ با تزريق‌ اين‌دارو مشاهده‌ شده‌ است‌. همچنين‌، مصرف‌اين‌ دارو بندرت‌ ممكن‌ است‌ باعث‌ تشديدعلائم‌ بيماري‌ عروق‌ كرونر شود.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: با مصرف‌ همزمان‌داروهاي‌ ضد انعقاد خوراكي‌ يا هپارين‌بادي‌پيريدامول‌، به‌ علت‌ مهار تجمع‌ پلاكتي‌ناشي‌ از اين‌ دارو، خطر بروز خونريزي‌ممكن‌ است‌ افزايش‌ يابد. مصرف‌ همزمان‌دي‌پيريدامول‌ با ساير داروهاي‌ مهار كننده‌تجمع‌ پلاكتي‌، بويژه‌ ساليسيلات‌ها و اسيداستيل‌ ساليسيليك‌ ممكن‌ است‌ خطر بروزخونريزي‌ شديد ناشي‌ از اثرات‌ اضافي‌مهار تجمع‌ پلاكتي‌ را افزايش‌ دهد. مصرف‌همزمان‌ دي‌پيريدامول‌ با داروهاي‌ترومبوليتيك‌ (استرپتوكيناز و اوروكيناز)به‌ علت‌ افزايش‌ خطر بروز خونريزي‌ شديدناشي‌ از مهار تجمع‌ پلاكتي‌ توسطدي‌پيريدامول‌ توصيه‌ نمي‌شود.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ دارو بايد در فواصل‌زماني‌ يكسان‌ مصرف‌ شود.

2 ـ از مصرف‌ اسيد استيل‌ ساليسيليك‌همراه‌ با اين‌ دارو، مگر با تجويز پزشك‌،بايد خوداري‌ شود.

3 ـ هنگام‌ برخاستن‌ از حالت‌ خوابيده‌ يانشسته‌ بايد احتياط نمود.

4 ـ به‌ منظور افزايش‌ جذب‌، بهتر است‌ داروهمراه‌ با آب‌، حداقل‌ يك‌ ساعت‌ قبل‌ يا دوساعت‌ بعد از غذا مصرف‌ شود. در صورت‌بروز تحريك‌ گوارشي‌، دارو بايد همراه‌ باشير يا غذا مصرف‌ شود.

 

مقدار مصرف‌

خوراكي‌:

بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ مهار كننده‌ تجمع‌پلاكتي‌ براي‌ پيشگيري‌ از ترومبوآمبولي‌پس‌ از جراحي‌ دريچه‌هاي‌ قلب‌ 100 ـ 75ميلي‌گرم‌ 4 بار در روز همراه‌ با يك‌ داروي‌ضد انعقاد مصرف‌ مي‌شود. در صورت‌مصرف‌ g/day 1 اسيد استيل‌ ساليسيليك‌مقدار mg/day 10 از دي‌پيريدامول‌ كافي‌است‌.

تزريقي‌:

بزرگسالان‌: به‌ عنوان‌ داروي‌ كمك‌تشخيصي‌ mg/kg 0/57 با سرعت‌mg/kg/min 0/142 براي‌ 4 دقيقه‌ انفوزيون‌وريدي‌ مي‌شود.

كودكان‌: 60 ميلي‌گرم‌ از دارو مصرف‌مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Coated Tablet: 25 mg, 75 mg

Injection : 10 mg/2ml

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×