رفتن به مطلب
لیلی

ANTIHEMOPHILIC FACTOR

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

موارد مصرف‌: فاكتور ضدهموفيلي‌ فاكتور(VIII) براي‌ كنترل‌ و پيشگيري‌ خونريزي‌، ازجمله‌ خونريزي‌ طي‌ اعمال‌ جراحي‌ يا پس‌ ازآن‌ يا در بيماران‌ مبتلا به‌هموفيلي‌ Aمصرف‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: فاكتور ضدهموفيلي‌، يك‌گليكوپروتئين‌ درون‌ زاد است‌ كه‌ براي‌تشكيل‌ لخته‌ و هموستاز ضروري‌ است‌.اين‌ فاكتور، يك‌ كوفاكتور ضروري‌ براي‌فاكتور IXاست‌ كه‌ سبب‌ فعال‌ شدن‌ فاكتورX در مسير داخلي‌ مي‌شود.

 

فارماكوكينتيك‌: نيمه‌ عمر توزيع‌ دارو 8ـ2/4ساعت‌ و نيمه‌ عمر دفع‌ آن‌ 19/3ـ8/4 ساعت‌است‌. زمان‌ لازم‌ براي‌ رسيدن‌ به‌اوج‌ غلظت‌پلاسمايي‌، 10 دقيقه‌ تا 2 ساعت‌ پس‌ ازتزريق‌ وريدي‌ است‌. زمان‌ لازم‌ براي‌رسيدن‌ به‌اوج‌ اثر 2ـ1 ساعت‌ پس‌ از تزريق‌وريدي‌ است‌.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ مصرف‌ مقاديرزياد يا مكرر اين‌ فرآورده‌ در بيماران‌ باگروههاي‌ خوني‌ B, A يا AB، احتمال‌ هموليزداخل‌ عروقي‌ را بايد درنظر داشت‌.

2 ـ تشخيص‌ كمبود فاكتور VIIIقبل‌ ازمصرف‌ اين‌ فرآورده‌ بسيار مهم‌ است‌.

3 ـ اين‌ فرآورده‌ فقط بايد از راه‌ وريدي‌مصرف‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: واكنش‌هاي‌ آلرژيك‌ ازجمله‌لرز، تب‌، افزايش‌ فيبرينوژن‌ خون‌ پس‌ ازمصرف‌ مقادير زياد، بامصرف‌ اين‌فرآورده‌ گزارش‌ شده‌ است‌.

 

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: 1 ـ قبل‌ از مصرف‌،فرآورده‌ خشك‌ و مايع‌ رقيق‌كننده‌ بايد تادماي‌ اتاق‌ گرم‌ شوند. براي‌ جلوگيري‌ ازايجاد كف‌ در داخل‌ ويال‌، مايع‌ بايد به‌آرامي‌ از ديواره‌ ويال‌ اضافه‌ شود. از تكان‌دادن‌ شديد ويال‌ بايد خودداري‌ شود.

2 ـ محلول‌ آماده‌ شده‌ بايد طي‌ 3ـ1 ساعت‌پس‌ از ساخت‌ مصرف‌ شود.

3 ـ از سرنگ‌ يكبار مصرف‌ و سوزن‌*****دار براي‌ تزريق‌ فرآورده‌ بايد استفاده‌نمود.

4 ـ در صورت‌ فراموش‌ شدن‌ يك‌ نوبت‌مصرف‌ دارو، بلافاصله‌ بايد باپزشك‌تماس‌ گرفت‌. در صورت‌ عدم‌ دسترسي‌به‌پزشك‌، مقدار معمول‌ را بلافاصله‌ بايدمصرف‌ نمود.

5 ـ در صورت‌ مشاهده‌ كاهش‌ اثر درماني‌دارو، بايد باپزشك‌ مشورت‌ نمود، زيراممكن‌ است‌ كاهش‌ اثر دارو به‌علت‌ تشكيل‌آنتي‌بادي‌ ضدفاكتور VIII باشد.

 

مقدار مصرف‌: در بزرگسالان‌ و كودكان‌،براي‌ پيشگيري‌ از خونريزي‌ خودبخود،مقدار IU/kg 40ـ25، سه‌ بار در هفته‌ تزريق‌مي‌شود. براي‌ درمان‌ خونريزي‌ در مواردخفيف‌، IU/kg 15ـ8 يا مقدار كافي‌ براي‌افزايش‌ غلظت‌ فاكتور تا حدود 40ـ20 درصدميزان‌ طبيعي‌ تجويز مي‌شود. در صورت‌نياز، مقدار مصرف‌ هر 10ـ8 ساعت‌ به‌مدت‌3ـ1 روز تكرار مي‌شود. در موارد خونريزي‌متوسط، ابتدا IU/kg 20ـ15 يا مقدار كافي‌براي‌ افزايش‌ غلظت‌ فاكتور تا حدود 50 ـ30درصد ميزان‌ طبيعي‌ مصرف‌ مي‌شود. سپس‌IU/kg 15ـ10 هر 12ـ8 ساعت‌ برحسب‌ نيازمصرف‌ مي‌شود. در موارد خونريزي‌ شديد،ابتدا IU/kg 50 ـ30 يا مقدار كافي‌ براي‌افزايش‌ غلظت‌ فاكتور تا 100ـ60 درصدميزان‌ طبيعي‌ تجويز مي‌شود، سپس‌IU/kg 25ـ20 هر 12ـ8 ساعت‌ مصرف‌مي‌شود. براي‌ كنترل‌ هموستاز قبل‌ ازجراحي‌ كشيدن‌ دندان‌، مقدار كافي‌ براي‌افزايش‌ غلظت‌ فاكتور تا 50 ـ30 درصد ميزان‌طبيعي‌ يكساعت‌ قبل‌ از جراحي‌ كه‌ درصورت‌ نياز تكرار مي‌شود. در جراحي‌كوچك‌، ابتدا IU/kg 20ـ15 يا مقدار كافي‌براي‌ افزايش‌ غلظت‌ فاكتور تا 50 ـ30 درصدميزان‌ طبيعي‌ و سپس‌ IU/kg 15ـ10 هر 12ـ8ساعت‌ و در جراحي‌ بزرگ‌، مقدار كافي‌ براي‌افزايش‌ غلظت‌ فاكتور تا 100ـ50 درصدميزان‌ طبيعي‌ يكساعت‌ قبل‌ از جراحي‌مصرف‌ مي‌شود. در جراحي‌ بزرگ‌ مقدارمصرف‌ بعدي‌ بايد 5 ساعت‌ پس‌ از مقدارمصرف‌ اول‌ باشد. غلظت‌ پلاسمايي‌ حداقل‌30 درصد ميزان‌ طبيعي‌ بايد به‌مدت‌ 15ـ10روز حفظ شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

For Injection: 250 IU, 500 IU[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×