رفتن به مطلب
لیلی

PYRIDOSTIGMINE

پست های پیشنهاد شده

[align=CENTER]

موارد مصرف‌: پيريدوستيگمين‌ در درمان‌بيماري‌ مياستني‌ گراو به‌كار برده‌ مي‌شود.

 

مكانيسم‌ اثر: اين‌ دارو از هيدروليز شدن‌استيل‌ كولين‌ به‌وسيله‌ استيل‌ كولين‌ استرازجلوگيري‌ مي‌كند و در نتيجه‌ انتقال‌تكانه‌هاي‌ عصبي‌ از محل‌ اتصال‌ عصب‌ ـعضله‌ را تسهيل‌ مي‌نمايد.

 

فارماكوكينتيك‌: جذب‌ اين‌ دارو از مجراي‌گوارش‌ اندك‌ است‌. در كبد و پلاسمامتابوليزه‌ مي‌شود و از راه‌ كليه‌ دفع‌مي‌گردد.

 

هشدارها: 1 ـ در صورت‌ وجود انسدادمكانيكي‌ روده‌ يا مجاري‌ ادرار و نيز عفونت‌مجراي‌ ادرار، بااحتياط فراوان‌ تجويزشود.

2 ـ به‌دليل‌ ايجاد مشكلات‌ تنفسي‌ ازمصرف‌ اين‌ دارو پس‌ از اعمال‌ جراحي‌خودداري‌ شود.

 

عوارض‌ جانبي‌: از عوارض‌ شايع‌ اين‌ دارومي‌توان‌ اسهال‌، تهوع‌ يا استفراغ‌، كرامپ‌

يا درد معده‌، افزايش‌ غيرعادي‌ تعريق‌

و افزايش‌ غيرعادي‌ ترشح‌ بزاق‌ را نام‌

برد.

 

تداخل‌هاي‌ داروئي‌: آمينوگليكوزيدها،داروهاي‌ بيهوش‌كننده‌ استنشاقي‌هيدروكربنه‌ و بيحس‌كننده‌هاي‌ موضعي‌ممكن‌ است‌ مانع‌ اثر اين‌ دارو گردند. اين‌دارو مي‌تواند متابوليسم‌ بيحس‌كننده‌هاي‌موضعي‌ استري‌ را كاهش‌ دهد.

نكات‌ قابل‌ توصيه‌: مصرف‌ دارو باغذا ياشير احتمال‌ بروز عوارض‌ جانبي‌ را كاهش‌مي‌دهد.

 

مقدار مصرف‌:

بزرگسالان‌: به‌عنوان‌ ضدمياستني‌، براي‌شروع‌ 120ـ30 ميلي‌گرم‌ هر 4ـ3 ساعت‌مصرف‌ مي‌شود. به‌عنوان‌ مقدار نگهدارنده‌g/day 1/5ـ0/06 (به‌طور متوسط 0/6g/day)مصرف‌ مي‌شود.

كودكان‌: مقدار mg/kg/day 7 در پنج‌ يا شش‌مقدار منقسم‌ مصرف‌ مي‌شود.

 

اشكال‌ دارويي‌:

Tablet: 10 mg, 60 mg

 

[/align]

به اشتراک گذاری این ارسال


لینک به ارسال
به اشتراک گذاری در سایت های دیگر

×