رفتن به مطلب

پزشکی ورزشی

100 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 399 بازدید
 1. رفع بیوست به کمک ورزش

  • 0 پاسخ
  • 342 بازدید
 2. ۸ تمرین کششی در محل کار

  • 0 پاسخ
  • 356 بازدید
 3. ورزش مناسب برای زانو درد

  • 0 پاسخ
  • 351 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 363 بازدید
 4. فواید دویدن

  • 0 پاسخ
  • 353 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 353 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 326 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 351 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 333 بازدید
 5. آشنایی با تمرینات کششی PNF

  • 0 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 345 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 400 بازدید
 6. انعطاف پذیری در ورزش

  • 0 پاسخ
  • 348 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 309 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 329 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 416 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 342 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 421 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 200 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 340 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 307 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 327 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 320 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 423 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 343 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 386 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 389 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 431 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 321 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 549 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 355 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 391 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 348 بازدید
 7. گوش ‌درد بعد از شنا

  • 0 پاسخ
  • 348 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 319 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 483 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 395 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 348 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 424 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 378 بازدید
 8. مفاصلی برای تمام فصول

  • 0 پاسخ
  • 415 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 452 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 592 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 437 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 343 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 289 بازدید
 9. ورزش عليه گردن ‌درد

  • 0 پاسخ
  • 305 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 243 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 467 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 312 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 278 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 394 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 340 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 274 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 273 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 373 بازدید
 10. عفونت گوش خارجی در ورزش

  • 2 پاسخ
  • 454 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 540 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 406 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 413 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 532 بازدید
 11. خصوصیات درمانی رنگ آبی

  • 0 پاسخ
  • 350 بازدید
 12. خصوصیات درمانی رنگ قرمز

  • 1 پاسخ
  • 452 بازدید
 13. دوپینگ خونی چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 382 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 338 بازدید
 14. آسیب دیسک ناحیه پشت

  • 3 پاسخ
  • 564 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 360 بازدید
 15. گرفتگي عضلات و علل آن

  • 1 پاسخ
  • 375 بازدید
 16. سردرد ناشي از ورزش

  • 4 پاسخ
  • 437 بازدید
 17. مرگ ناگهاني در ورزشکاران

  • 3 پاسخ
  • 445 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 690 بازدید
 18. تحرک رمز سلامتی

  • 8 پاسخ
  • 807 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 343 بازدید
 19. یوگا درمانی

  • 0 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 292 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 315 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 349 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 382 بازدید
 20. ورزش-رهایی ازکمردرد

  • 2 پاسخ
  • 425 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 280 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 264 بازدید
 21. آسيب هاي ورزشي

  • 1 پاسخ
  • 666 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 409 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 402 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 422 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 387 بازدید
 22. در همه سنين ورزش كنيد

  • 8 پاسخ
  • 667 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 257 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 371 بازدید
 23. آهسته بدويم يا سريع ؟

  • 0 پاسخ
  • 353 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 404 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 375 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 343 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 350 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 281 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 574 بازدید
×