رفتن به مطلب

پزشکی ورزشی

100 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 435 بازدید
 1. رفع بیوست به کمک ورزش

  • 0 پاسخ
  • 380 بازدید
 2. ۸ تمرین کششی در محل کار

  • 0 پاسخ
  • 388 بازدید
 3. ورزش مناسب برای زانو درد

  • 0 پاسخ
  • 384 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 389 بازدید
 4. فواید دویدن

  • 0 پاسخ
  • 389 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 384 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 351 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 382 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 363 بازدید
 5. آشنایی با تمرینات کششی PNF

  • 0 پاسخ
  • 400 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 371 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 392 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 426 بازدید
 6. انعطاف پذیری در ورزش

  • 0 پاسخ
  • 378 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 340 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 360 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 441 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 373 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 449 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 223 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 376 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 331 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 360 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 345 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 450 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 407 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 413 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 455 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 342 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 569 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 385 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 417 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 373 بازدید
 7. گوش ‌درد بعد از شنا

  • 0 پاسخ
  • 375 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 339 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 505 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 425 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 369 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 449 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 406 بازدید
 8. مفاصلی برای تمام فصول

  • 0 پاسخ
  • 444 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 475 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 615 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 459 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 364 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
 9. ورزش عليه گردن ‌درد

  • 0 پاسخ
  • 332 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 263 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 493 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 333 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 300 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 419 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 307 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 306 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 296 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 401 بازدید
 10. عفونت گوش خارجی در ورزش

  • 2 پاسخ
  • 484 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 561 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 433 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 435 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 561 بازدید
 11. خصوصیات درمانی رنگ آبی

  • 0 پاسخ
  • 382 بازدید
 12. خصوصیات درمانی رنگ قرمز

  • 1 پاسخ
  • 481 بازدید
 13. دوپینگ خونی چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 412 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
 14. آسیب دیسک ناحیه پشت

  • 3 پاسخ
  • 593 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 381 بازدید
 15. گرفتگي عضلات و علل آن

  • 1 پاسخ
  • 403 بازدید
 16. سردرد ناشي از ورزش

  • 4 پاسخ
  • 467 بازدید
 17. مرگ ناگهاني در ورزشکاران

  • 3 پاسخ
  • 473 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 716 بازدید
 18. تحرک رمز سلامتی

  • 8 پاسخ
  • 839 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 366 بازدید
 19. یوگا درمانی

  • 0 پاسخ
  • 399 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 315 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 336 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 370 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 404 بازدید
 20. ورزش-رهایی ازکمردرد

  • 2 پاسخ
  • 456 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 301 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
 21. آسيب هاي ورزشي

  • 1 پاسخ
  • 696 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 436 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 427 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 443 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 417 بازدید
 22. در همه سنين ورزش كنيد

  • 8 پاسخ
  • 702 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 293 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 393 بازدید
 23. آهسته بدويم يا سريع ؟

  • 0 پاسخ
  • 383 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 426 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 402 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 371 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 375 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 306 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 307 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 599 بازدید
×