رفتن به مطلب

دانستنیهای پزشکی

414 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 0 پاسخ
  • 491 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 307 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 331 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 337 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 321 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 330 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 471 بازدید
 1. فيشر (شقاق مقعد)

  • 2 پاسخ
  • 372 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 600 بازدید
 2. زخم معده

  • 2 پاسخ
  • 345 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 389 بازدید
 3. گزيده شدن توسط حشرات

  • 2 پاسخ
  • 325 بازدید
 4. گزش زنبور

  • 3 پاسخ
  • 362 بازدید
 5. گرمازدگى

  • 4 پاسخ
  • 509 بازدید
 6. كبودى

  • 1 پاسخ
  • 334 بازدید
 7. سوختگیهـــــــا

  • 1 پاسخ
  • 332 بازدید
 8. سرمامردگى

  • 2 پاسخ
  • 267 بازدید
 9. ساييدگى

  • 0 پاسخ
  • 262 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 302 بازدید
 10. گزنه غنی از آهن است

  • 0 پاسخ
  • 292 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
 11. طلا درماني چيست ؟

  • 1 پاسخ
  • 363 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 366 بازدید
 12. مراحل زایمــان

  • 2 پاسخ
  • 423 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
 13. سرطان سينه چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید
 14. پروستات چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 287 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 319 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 239 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 445 بازدید
 15. عفونت ادراری

  • 1 پاسخ
  • 449 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 434 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 424 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 381 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 335 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 395 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 419 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 291 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 362 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 431 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 404 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 315 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 428 بازدید
 16. فوایدی از طب سوزنی

  • 0 پاسخ
  • 317 بازدید
 17. سوزش سر دل چیست؟

  • 2 پاسخ
  • 399 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 302 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 330 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 346 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 352 بازدید
 18. بواسیر چیست؟

  • 1 پاسخ
  • 340 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 434 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 435 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 327 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 360 بازدید
 19. 3 درمان براي بیماری صرع

  • 0 پاسخ
  • 374 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 366 بازدید
 20. مراقبت از بندناف نوزاد

  • 0 پاسخ
  • 588 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 334 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 347 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 316 بازدید
 21. فشار خون چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 512 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 399 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 437 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 506 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 341 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 536 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 376 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 380 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 361 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 650 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 381 بازدید
 22. آسم

  • 2 پاسخ
  • 424 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 336 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 355 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 305 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 506 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 385 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 410 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 394 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 325 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 514 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 433 بازدید
 23. آیا زخم معده دارید ؟!

  • 0 پاسخ
  • 435 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 458 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 380 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 375 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 373 بازدید
 24. بهبود گلودرد

  • 1 پاسخ
  • 352 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 575 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 337 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 466 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 425 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 350 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 354 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 410 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 431 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 305 بازدید
×