رفتن به مطلب

دانستنیهای پزشکی

414 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. >>>آموزش کمکهاي اوليه<<<

  • 61 پاسخ
  • 3,926 بازدید
  • 55 پاسخ
  • 4,176 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 831 بازدید
  • 85 پاسخ
  • 4,493 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 958 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 363 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 341 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 333 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 359 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 329 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 298 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 340 بازدید
 2. با خون دماغ بچه ها چه کنیم؟

  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 298 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 251 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 348 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 276 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 304 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 245 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 224 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 194 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 315 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 265 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 286 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 198 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 207 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 206 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 280 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 183 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 215 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 219 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 437 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 172 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 220 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 313 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 207 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 230 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 315 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 214 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 424 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 279 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 181 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 203 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 230 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 301 بازدید
 3. جوش صورت

  • 0 پاسخ
  • 212 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 278 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 210 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 466 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 240 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 209 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 449 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 422 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 226 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 241 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 263 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 266 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 268 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 297 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 551 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 468 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 234 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 263 بازدید
 4. آبسه های پشت حلقی

  • 0 پاسخ
  • 365 بازدید
 5. تنفس دهانی

  • 0 پاسخ
  • 280 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 277 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 181 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 175 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 186 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 184 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 329 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 397 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 241 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 220 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 324 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 228 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 218 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 215 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 248 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 148 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 194 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 242 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 233 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 158 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 228 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 191 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 173 بازدید
 6. علت دل درد چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 256 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 530 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 307 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 319 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 359 بازدید
 7. آلزایمر

  • 0 پاسخ
  • 375 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 366 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 217 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 274 بازدید
×