رفتن به مطلب

دانستنیهای پزشکی

414 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. >>>آموزش کمکهاي اوليه<<<

  • 61 پاسخ
  • 3,936 بازدید
  • 55 پاسخ
  • 4,186 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 833 بازدید
  • 85 پاسخ
  • 4,505 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 960 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 365 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 343 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 335 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 332 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 300 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 343 بازدید
 2. با خون دماغ بچه ها چه کنیم؟

  • 0 پاسخ
  • 313 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 300 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 248 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 254 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 350 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 278 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 306 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 247 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 226 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 198 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 267 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 288 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 200 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 193 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 209 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 209 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 283 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 185 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 217 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 196 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 224 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 441 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 177 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 223 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 315 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 210 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 234 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 319 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 218 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 427 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 283 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 185 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 207 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 233 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 303 بازدید
 3. جوش صورت

  • 0 پاسخ
  • 214 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 280 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 212 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 468 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 244 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 211 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 451 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 425 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 228 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 244 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 266 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 268 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 271 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 301 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 554 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 470 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 236 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 265 بازدید
 4. آبسه های پشت حلقی

  • 0 پاسخ
  • 368 بازدید
 5. تنفس دهانی

  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 280 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 183 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 177 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 188 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 186 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 331 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 401 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 244 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 222 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 326 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 250 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 230 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 221 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 217 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 251 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 150 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 197 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 244 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 237 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 160 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 230 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 193 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 176 بازدید
 6. علت دل درد چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 258 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 532 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 309 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 322 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 364 بازدید
 7. آلزایمر

  • 0 پاسخ
  • 377 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 370 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 220 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 276 بازدید
×