رفتن به مطلب

دانستنیهای پزشکی

414 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. >>>آموزش کمکهاي اوليه<<<

  • 61 پاسخ
  • 3,946 بازدید
  • 55 پاسخ
  • 4,195 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 837 بازدید
  • 85 پاسخ
  • 4,519 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 964 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 347 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 339 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 363 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 334 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 303 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 346 بازدید
 2. با خون دماغ بچه ها چه کنیم؟

  • 0 پاسخ
  • 316 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 302 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 251 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 258 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 356 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 280 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 309 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 250 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 229 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 200 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 320 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 270 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 290 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 202 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 195 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 211 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 211 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 188 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 219 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 198 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 227 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 443 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 179 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 225 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 213 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 236 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 321 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 221 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 429 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 188 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 210 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 236 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 305 بازدید
 3. جوش صورت

  • 0 پاسخ
  • 217 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 214 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 470 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 213 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 453 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 427 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 230 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 268 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 270 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 273 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 303 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 556 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 472 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 238 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 267 بازدید
 4. آبسه های پشت حلقی

  • 0 پاسخ
  • 370 بازدید
 5. تنفس دهانی

  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 185 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 179 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 190 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 188 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 333 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 403 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 224 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 328 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 253 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 233 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 223 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 220 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 253 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 152 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 199 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 246 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 239 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 163 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 232 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 196 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 179 بازدید
 6. علت دل درد چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 261 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 534 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 311 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 325 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 366 بازدید
 7. آلزایمر

  • 0 پاسخ
  • 380 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 372 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 222 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 278 بازدید
×