رفتن به مطلب

دانستنیهای پزشکی

414 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. >>>آموزش کمکهاي اوليه<<<

  • 61 پاسخ
  • 4,164 بازدید
  • 55 پاسخ
  • 4,388 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 894 بازدید
  • 85 پاسخ
  • 4,829 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,089 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 432 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 420 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 417 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 425 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 395 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 365 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 425 بازدید
 2. با خون دماغ بچه ها چه کنیم؟

  • 0 پاسخ
  • 388 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 348 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 305 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 328 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 406 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 325 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 384 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 314 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 280 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 263 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 390 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 325 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 342 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 243 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 235 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 256 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 255 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 329 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 237 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 257 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 237 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 280 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 481 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 223 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 263 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 265 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 284 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 362 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 276 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 477 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 338 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 241 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 259 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 345 بازدید
 3. جوش صورت

  • 0 پاسخ
  • 265 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 320 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 253 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 510 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 284 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 253 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 491 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 467 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 273 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 283 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 313 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 309 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 323 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 350 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 595 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 512 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 277 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 306 بازدید
 4. آبسه های پشت حلقی

  • 0 پاسخ
  • 418 بازدید
 5. تنفس دهانی

  • 0 پاسخ
  • 332 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 321 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 225 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 218 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 228 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 227 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 372 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 443 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 284 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 264 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 377 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 301 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 284 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 262 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 267 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 293 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 192 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 252 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 284 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 292 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 216 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 271 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 239 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 227 بازدید
 6. علت دل درد چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 582 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 361 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 372 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 414 بازدید
 7. آلزایمر

  • 0 پاسخ
  • 433 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 422 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 271 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 331 بازدید
×