رفتن به مطلب

دانستنیهای پزشکی

414 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. >>>آموزش کمکهاي اوليه<<<

  • 61 پاسخ
  • 4,040 بازدید
  • 55 پاسخ
  • 4,280 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 865 بازدید
  • 85 پاسخ
  • 4,669 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,002 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 396 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 380 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 372 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 390 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 330 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 381 بازدید
 2. با خون دماغ بچه ها چه کنیم؟

  • 0 پاسخ
  • 344 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 322 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 274 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 379 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 300 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 342 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 276 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 252 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 228 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 348 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 294 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 314 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 220 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 213 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 231 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 231 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 306 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 210 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 236 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 215 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 249 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 460 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 199 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 242 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 338 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 234 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 259 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 341 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 247 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 452 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 312 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 214 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 232 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 258 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 323 بازدید
 3. جوش صورت

  • 0 پاسخ
  • 239 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 299 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 231 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 487 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 263 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 231 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 470 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 445 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 250 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 262 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 289 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 288 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 296 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 324 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 573 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 489 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 256 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 284 بازدید
 4. آبسه های پشت حلقی

  • 0 پاسخ
  • 393 بازدید
 5. تنفس دهانی

  • 0 پاسخ
  • 305 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 299 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 202 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 196 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 207 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 205 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 350 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 420 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 263 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 242 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 348 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 275 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 254 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 241 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 240 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 271 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 169 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 224 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 263 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 265 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 185 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 250 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 214 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 199 بازدید
 6. علت دل درد چیست؟

  • 0 پاسخ
  • 284 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 555 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 334 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 346 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 387 بازدید
 7. آلزایمر

  • 0 پاسخ
  • 402 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 397 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 245 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 300 بازدید
×