رفتن به مطلب

داروسازی

103 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 100 پاسخ
  • 3,564 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 1,769 بازدید
 1. این دارو را مصرف نکنید

  • 0 پاسخ
  • 370 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 306 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 413 بازدید
 2. آلتادین

  • 0 پاسخ
  • 443 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 520 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 428 بازدید
 3. کوآنزیم Q10 چیست؟

  • 2 پاسخ
  • 466 بازدید
 4. ترامد ® (ترامادول)

  • 0 پاسخ
  • 410 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 353 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 338 بازدید
 5. گلیسیرین ( Glycerin)

  • 0 پاسخ
  • 452 بازدید
 6. PHENOXYBENZAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 445 بازدید
 7. NOREPINEPHRINE BITARTRATE

  • 0 پاسخ
  • 416 بازدید
 8. NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

  • 0 پاسخ
  • 493 بازدید
 9. METAPROTERENOL SULFATE

  • 0 پاسخ
  • 494 بازدید
 10. ISOPROTERENOL HCI

  • 0 پاسخ
  • 472 بازدید
 11. EPINEPHRINE

  • 0 پاسخ
  • 448 بازدید
 12. EPHEDRINE

  • 0 پاسخ
  • 478 بازدید
 13. DOPAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 393 بازدید
 14. DOBUTAMINE

  • 0 پاسخ
  • 399 بازدید
 15. BIPERIDEN

  • 0 پاسخ
  • 433 بازدید
 16. FACTOR IX COMPLEX

  • 0 پاسخ
  • 385 بازدید
 17. ERYTHROPOETIN (EPOETIN)

  • 0 پاسخ
  • 337 بازدید
 18. DIPYRIDAMOLE

  • 0 پاسخ
  • 338 بازدید
 19. DESMOPRESSIN

  • 0 پاسخ
  • 362 بازدید
 20. APROTININ

  • 0 پاسخ
  • 341 بازدید
 21. ANTIHEMOPHILIC FACTOR

  • 0 پاسخ
  • 333 بازدید
 22. ALBUMIN (HUMAN)

  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
 23. TRIHEXYPHENIDYL

  • 0 پاسخ
  • 336 بازدید
 24. PYRIDOSTIGMINE

  • 0 پاسخ
  • 371 بازدید
 25. PHENTOLAMINE MESYLATE

  • 0 پاسخ
  • 330 بازدید
 26. سیزاپراید

  • 0 پاسخ
  • 337 بازدید
 27. کاپتوپریل

  • 1 پاسخ
  • 290 بازدید
 28. کاربامازپین

  • 1 پاسخ
  • 324 بازدید
 29. کلستیرامین

  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید
 30. کلونازپام

  • 0 پاسخ
  • 290 بازدید
 31. بوسپیرون

  • 0 پاسخ
  • 953 بازدید
 32. سفادروکسیل

  • 1 پاسخ
  • 271 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 327 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 561 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 253 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 512 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 462 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 284 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 330 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 364 بازدید
 33. تزريق و دانستنيهاي لازم

  • 1 پاسخ
  • 369 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 247 بازدید
 34. حساسيت هاي دارويي

  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 316 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 606 بازدید
 35. نحوه صحيح مصرف دارو

  • 0 پاسخ
  • 288 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 364 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 910 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 567 بازدید
 36. سلکوکسیب چیست

  • 6 پاسخ
  • 424 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 477 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 887 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 702 بازدید
 37. ملوکسیکام چیست

  • 2 پاسخ
  • 570 بازدید
 38. قطره گارليك

  • 1 پاسخ
  • 452 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 346 بازدید
 39. ايميپرامين IMIPRAMINE

  • 0 پاسخ
  • 314 بازدید
 40. فاموتيدين FAMOTIDINE

  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 357 بازدید
 41. پروپرانولول ( PROPRANOLOL )

  • 1 پاسخ
  • 333 بازدید
 42. مترونيدازول METRONIDAZOLE

  • 0 پاسخ
  • 365 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 294 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 294 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 616 بازدید
 43. پنتوكسيفيلين PENTOXIFYLLINE

  • 0 پاسخ
  • 316 بازدید
 44. فلووستاتين ( FLUVASTATIN )

  • 0 پاسخ
  • 314 بازدید
 45. سرترالين ( SERTRALINE )

  • 0 پاسخ
  • 616 بازدید
 46. نيفديپين NIFEDIPIN

  • 0 پاسخ
  • 312 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 383 بازدید
 47. آتنولول ATENOLOL

  • 0 پاسخ
  • 304 بازدید
 48. آسپيرين ASPIRIN

  • 0 پاسخ
  • 303 بازدید
 49. آزيترومايسين AZITHROMYCIN

  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 378 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 307 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 316 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 405 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 471 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 487 بازدید
 50. داروهای ضد تشنج

  • 2 پاسخ
  • 601 بازدید
 51. داروهای ضد اضطراب

  • 3 پاسخ
  • 605 بازدید
 52. داروهای ضد افسردگی

  • 2 پاسخ
  • 569 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 499 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 686 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 576 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,380 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 738 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 806 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 420 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 423 بازدید
 53. سيتالوپرام Citalopram

  • 0 پاسخ
  • 421 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 461 بازدید
 54. سيسپلاتين Ciplatin

  • 0 پاسخ
  • 385 بازدید
×