رفتن به مطلب

داروسازی

103 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 100 پاسخ
  • 3,552 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 1,766 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,376 بازدید
 1. بوسپیرون

  • 0 پاسخ
  • 951 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 907 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 883 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 803 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 735 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 700 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 681 بازدید
 2. سرترالين ( SERTRALINE )

  • 0 پاسخ
  • 612 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 612 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 600 بازدید
 3. داروهای ضد اضطراب

  • 3 پاسخ
  • 599 بازدید
 4. داروهای ضد تشنج

  • 2 پاسخ
  • 598 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 574 بازدید
 5. ملوکسیکام چیست

  • 2 پاسخ
  • 566 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 565 بازدید
 6. داروهای ضد افسردگی

  • 2 پاسخ
  • 564 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 559 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 516 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 509 بازدید
 7. سيلدنافيل Sildenafil

  • 0 پاسخ
  • 508 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 495 بازدید
 8. METAPROTERENOL SULFATE

  • 0 پاسخ
  • 489 بازدید
 9. NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

  • 0 پاسخ
  • 489 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 483 بازدید
 10. EPHEDRINE

  • 0 پاسخ
  • 474 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 473 بازدید
 11. ISOPROTERENOL HCI

  • 0 پاسخ
  • 468 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 465 بازدید
 12. کوآنزیم Q10 چیست؟

  • 2 پاسخ
  • 463 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 459 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 457 بازدید
 13. گلیسیرین ( Glycerin)

  • 0 پاسخ
  • 448 بازدید
 14. قطره گارليك

  • 1 پاسخ
  • 447 بازدید
 15. EPINEPHRINE

  • 0 پاسخ
  • 444 بازدید
 16. PHENOXYBENZAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 442 بازدید
 17. آلتادین

  • 0 پاسخ
  • 439 بازدید
 18. BIPERIDEN

  • 0 پاسخ
  • 430 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 424 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 420 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 418 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 418 بازدید
 19. سلکوکسیب چیست

  • 6 پاسخ
  • 418 بازدید
 20. سيتالوپرام Citalopram

  • 0 پاسخ
  • 417 بازدید
 21. NOREPINEPHRINE BITARTRATE

  • 0 پاسخ
  • 410 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 410 بازدید
 22. ترامد ® (ترامادول)

  • 0 پاسخ
  • 406 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 403 بازدید
 23. DOBUTAMINE

  • 0 پاسخ
  • 396 بازدید
 24. DOPAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 389 بازدید
 25. سيسپلاتين Ciplatin

  • 0 پاسخ
  • 382 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 381 بازدید
 26. FACTOR IX COMPLEX

  • 0 پاسخ
  • 381 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 376 بازدید
 27. تزريق و دانستنيهاي لازم

  • 1 پاسخ
  • 367 بازدید
 28. PYRIDOSTIGMINE

  • 0 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 366 بازدید
 29. مترونيدازول METRONIDAZOLE

  • 0 پاسخ
  • 362 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 361 بازدید
 30. این دارو را مصرف نکنید

  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 359 بازدید
 31. DESMOPRESSIN

  • 0 پاسخ
  • 359 بازدید
 32. ALBUMIN (HUMAN)

  • 0 پاسخ
  • 357 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 352 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 348 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 343 بازدید
 33. APROTININ

  • 0 پاسخ
  • 337 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 335 بازدید
 34. سیزاپراید

  • 0 پاسخ
  • 334 بازدید
 35. DIPYRIDAMOLE

  • 0 پاسخ
  • 333 بازدید
 36. ERYTHROPOETIN (EPOETIN)

  • 0 پاسخ
  • 333 بازدید
 37. TRIHEXYPHENIDYL

  • 0 پاسخ
  • 331 بازدید
 38. پروپرانولول ( PROPRANOLOL )

  • 1 پاسخ
  • 330 بازدید
 39. ANTIHEMOPHILIC FACTOR

  • 0 پاسخ
  • 329 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 326 بازدید
 40. PHENTOLAMINE MESYLATE

  • 0 پاسخ
  • 326 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 324 بازدید
 41. کاربامازپین

  • 1 پاسخ
  • 320 بازدید
 42. پنتوكسيفيلين PENTOXIFYLLINE

  • 0 پاسخ
  • 313 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 313 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 312 بازدید
 43. نيفديپين NIFEDIPIN

  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
 44. فلووستاتين ( FLUVASTATIN )

  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
 45. ايميپرامين IMIPRAMINE

  • 0 پاسخ
  • 309 بازدید
 46. فاموتيدين FAMOTIDINE

  • 0 پاسخ
  • 307 بازدید
 47. آزيترومايسين AZITHROMYCIN

  • 0 پاسخ
  • 306 بازدید
 48. حساسيت هاي دارويي

  • 0 پاسخ
  • 306 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 303 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 302 بازدید
 49. آتنولول ATENOLOL

  • 0 پاسخ
  • 301 بازدید
 50. آسپيرين ASPIRIN

  • 0 پاسخ
  • 299 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 292 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 291 بازدید
 51. کلونازپام

  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
 52. کاپتوپریل

  • 1 پاسخ
  • 285 بازدید
 53. نحوه صحيح مصرف دارو

  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 281 بازدید
 54. کلستیرامین

  • 0 پاسخ
  • 281 بازدید
×