رفتن به مطلب

داروسازی

103 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 100 پاسخ
  • 3,280 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 1,684 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 369 بازدید
 1. سيتالوپرام Citalopram

  • 0 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 408 بازدید
 2. سيسپلاتين Ciplatin

  • 0 پاسخ
  • 333 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 342 بازدید
 3. سيلدنافيل Sildenafil

  • 0 پاسخ
  • 485 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 359 بازدید
 4. ALBUMIN (HUMAN)

  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
 5. ANTIHEMOPHILIC FACTOR

  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید
 6. APROTININ

  • 0 پاسخ
  • 293 بازدید
 7. BIPERIDEN

  • 0 پاسخ
  • 371 بازدید
 8. DESMOPRESSIN

  • 0 پاسخ
  • 308 بازدید
 9. DIPYRIDAMOLE

  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید
 10. DOBUTAMINE

  • 0 پاسخ
  • 338 بازدید
 11. DOPAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 335 بازدید
 12. EPHEDRINE

  • 0 پاسخ
  • 408 بازدید
 13. EPINEPHRINE

  • 0 پاسخ
  • 382 بازدید
 14. ERYTHROPOETIN (EPOETIN)

  • 0 پاسخ
  • 276 بازدید
 15. FACTOR IX COMPLEX

  • 0 پاسخ
  • 322 بازدید
 16. ISOPROTERENOL HCI

  • 0 پاسخ
  • 413 بازدید
 17. METAPROTERENOL SULFATE

  • 0 پاسخ
  • 427 بازدید
 18. NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

  • 0 پاسخ
  • 427 بازدید
 19. NOREPINEPHRINE BITARTRATE

  • 0 پاسخ
  • 352 بازدید
×