رفتن به مطلب

داروسازی

103 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 100 پاسخ
  • 3,426 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 1,725 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 394 بازدید
 1. سيتالوپرام Citalopram

  • 0 پاسخ
  • 393 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 433 بازدید
 2. سيسپلاتين Ciplatin

  • 0 پاسخ
  • 355 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
 3. سيلدنافيل Sildenafil

  • 0 پاسخ
  • 504 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 381 بازدید
 4. ALBUMIN (HUMAN)

  • 0 پاسخ
  • 329 بازدید
 5. ANTIHEMOPHILIC FACTOR

  • 0 پاسخ
  • 304 بازدید
 6. APROTININ

  • 0 پاسخ
  • 314 بازدید
 7. BIPERIDEN

  • 0 پاسخ
  • 399 بازدید
 8. DESMOPRESSIN

  • 0 پاسخ
  • 326 بازدید
 9. DIPYRIDAMOLE

  • 0 پاسخ
  • 304 بازدید
 10. DOBUTAMINE

  • 0 پاسخ
  • 367 بازدید
 11. DOPAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
 12. EPHEDRINE

  • 0 پاسخ
  • 439 بازدید
 13. EPINEPHRINE

  • 0 پاسخ
  • 413 بازدید
 14. ERYTHROPOETIN (EPOETIN)

  • 0 پاسخ
  • 303 بازدید
 15. FACTOR IX COMPLEX

  • 0 پاسخ
  • 352 بازدید
 16. ISOPROTERENOL HCI

  • 0 پاسخ
  • 439 بازدید
 17. METAPROTERENOL SULFATE

  • 0 پاسخ
  • 457 بازدید
 18. NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

  • 0 پاسخ
  • 461 بازدید
 19. NOREPINEPHRINE BITARTRATE

  • 0 پاسخ
  • 383 بازدید
 20. PHENOXYBENZAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 408 بازدید
 21. PHENTOLAMINE MESYLATE

  • 0 پاسخ
  • 296 بازدید
 22. PYRIDOSTIGMINE

  • 0 پاسخ
  • 342 بازدید
 23. TRIHEXYPHENIDYL

  • 0 پاسخ
  • 307 بازدید
 24. آتنولول ATENOLOL

  • 0 پاسخ
  • 275 بازدید
 25. آزيترومايسين AZITHROMYCIN

  • 0 پاسخ
  • 277 بازدید
 26. آسپيرين ASPIRIN

  • 0 پاسخ
  • 273 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 455 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 446 بازدید
 27. آلتادین

  • 0 پاسخ
  • 406 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 326 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 383 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 540 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 262 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 307 بازدید
 28. ايميپرامين IMIPRAMINE

  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 273 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 481 بازدید
 29. این دارو را مصرف نکنید

  • 0 پاسخ
  • 321 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
 30. بوسپیرون

  • 0 پاسخ
  • 922 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 546 بازدید
 31. پروپرانولول ( PROPRANOLOL )

  • 1 پاسخ
  • 306 بازدید
 32. پنتوكسيفيلين PENTOXIFYLLINE

  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 454 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 289 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 660 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 556 بازدید
 33. ترامد ® (ترامادول)

  • 0 پاسخ
  • 373 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 301 بازدید
 34. تزريق و دانستنيهاي لازم

  • 1 پاسخ
  • 341 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 341 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 779 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 225 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 474 بازدید
 35. حساسيت هاي دارويي

  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 486 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 432 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 292 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 888 بازدید
 36. داروهای ضد اضطراب

  • 3 پاسخ
  • 573 بازدید
 37. داروهای ضد افسردگی

  • 2 پاسخ
  • 537 بازدید
 38. داروهای ضد تشنج

  • 2 پاسخ
  • 569 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 232 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 681 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 586 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 262 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 320 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 578 بازدید
 39. سرترالين ( SERTRALINE )

  • 0 پاسخ
  • 581 بازدید
 40. سفادروکسیل

  • 1 پاسخ
  • 245 بازدید
 41. سلکوکسیب چیست

  • 6 پاسخ
  • 393 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 394 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 411 بازدید
 42. سیزاپراید

  • 0 پاسخ
  • 311 بازدید
 43. فاموتيدين FAMOTIDINE

  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
 44. فلووستاتين ( FLUVASTATIN )

  • 0 پاسخ
  • 284 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 709 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,355 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 304 بازدید
 45. قطره گارليك

  • 1 پاسخ
  • 418 بازدید
 46. کاپتوپریل

  • 1 پاسخ
  • 258 بازدید
 47. کاربامازپین

  • 1 پاسخ
  • 297 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 275 بازدید
 48. کلستیرامین

  • 0 پاسخ
  • 257 بازدید
 49. کلونازپام

  • 0 پاسخ
  • 262 بازدید
 50. کوآنزیم Q10 چیست؟

  • 2 پاسخ
  • 422 بازدید
 51. گلیسیرین ( Glycerin)

  • 0 پاسخ
  • 417 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 334 بازدید
 52. مترونيدازول METRONIDAZOLE

  • 0 پاسخ
  • 335 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 393 بازدید
 53. ملوکسیکام چیست

  • 2 پاسخ
  • 541 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 864 بازدید
 54. نحوه صحيح مصرف دارو

  • 0 پاسخ
  • 259 بازدید
×