رفتن به مطلب

داروسازی

103 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 100 پاسخ
  • 3,574 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 1,771 بازدید
 1. سلکوکسیب چیست

  • 6 پاسخ
  • 426 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 608 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 514 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 889 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 480 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 569 بازدید
 2. داروهای ضد اضطراب

  • 3 پاسخ
  • 607 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 912 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 319 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 465 بازدید
 3. داروهای ضد افسردگی

  • 2 پاسخ
  • 572 بازدید
 4. داروهای ضد تشنج

  • 2 پاسخ
  • 603 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 489 بازدید
 5. ملوکسیکام چیست

  • 2 پاسخ
  • 573 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 706 بازدید
 6. کوآنزیم Q10 چیست؟

  • 2 پاسخ
  • 468 بازدید
 7. پروپرانولول ( PROPRANOLOL )

  • 1 پاسخ
  • 336 بازدید
 8. قطره گارليك

  • 1 پاسخ
  • 454 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 367 بازدید
 9. تزريق و دانستنيهاي لازم

  • 1 پاسخ
  • 372 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 366 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 564 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 332 بازدید
 10. سفادروکسیل

  • 1 پاسخ
  • 276 بازدید
 11. کاربامازپین

  • 1 پاسخ
  • 326 بازدید
 12. کاپتوپریل

  • 1 پاسخ
  • 292 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 415 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 421 بازدید
 13. سيلدنافيل Sildenafil

  • 0 پاسخ
  • 512 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 370 بازدید
 14. سيسپلاتين Ciplatin

  • 0 پاسخ
  • 388 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 465 بازدید
 15. سيتالوپرام Citalopram

  • 0 پاسخ
  • 424 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 426 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 424 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 808 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 741 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,383 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 579 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 688 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 501 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 473 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 409 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 381 بازدید
 16. آزيترومايسين AZITHROMYCIN

  • 0 پاسخ
  • 313 بازدید
 17. آسپيرين ASPIRIN

  • 0 پاسخ
  • 306 بازدید
 18. آتنولول ATENOLOL

  • 0 پاسخ
  • 308 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 386 بازدید
 19. نيفديپين NIFEDIPIN

  • 0 پاسخ
  • 316 بازدید
 20. سرترالين ( SERTRALINE )

  • 0 پاسخ
  • 618 بازدید
 21. فلووستاتين ( FLUVASTATIN )

  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
 22. پنتوكسيفيلين PENTOXIFYLLINE

  • 0 پاسخ
  • 320 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 618 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 298 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 297 بازدید
 23. مترونيدازول METRONIDAZOLE

  • 0 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 359 بازدید
 24. فاموتيدين FAMOTIDINE

  • 0 پاسخ
  • 313 بازدید
 25. ايميپرامين IMIPRAMINE

  • 0 پاسخ
  • 317 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 349 بازدید
 26. نحوه صحيح مصرف دارو

  • 0 پاسخ
  • 290 بازدید
 27. حساسيت هاي دارويي

  • 0 پاسخ
  • 313 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 251 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 332 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 288 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 257 بازدید
 28. بوسپیرون

  • 0 پاسخ
  • 955 بازدید
 29. کلونازپام

  • 0 پاسخ
  • 292 بازدید
 30. کلستیرامین

  • 0 پاسخ
  • 288 بازدید
 31. سیزاپراید

  • 0 پاسخ
  • 339 بازدید
 32. PHENTOLAMINE MESYLATE

  • 0 پاسخ
  • 332 بازدید
 33. PYRIDOSTIGMINE

  • 0 پاسخ
  • 374 بازدید
 34. TRIHEXYPHENIDYL

  • 0 پاسخ
  • 339 بازدید
 35. ALBUMIN (HUMAN)

  • 0 پاسخ
  • 363 بازدید
 36. ANTIHEMOPHILIC FACTOR

  • 0 پاسخ
  • 336 بازدید
 37. APROTININ

  • 0 پاسخ
  • 344 بازدید
 38. DESMOPRESSIN

  • 0 پاسخ
  • 366 بازدید
 39. DIPYRIDAMOLE

  • 0 پاسخ
  • 340 بازدید
 40. ERYTHROPOETIN (EPOETIN)

  • 0 پاسخ
  • 340 بازدید
 41. FACTOR IX COMPLEX

  • 0 پاسخ
  • 387 بازدید
 42. BIPERIDEN

  • 0 پاسخ
  • 435 بازدید
 43. DOBUTAMINE

  • 0 پاسخ
  • 403 بازدید
 44. DOPAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 397 بازدید
 45. EPHEDRINE

  • 0 پاسخ
  • 480 بازدید
 46. EPINEPHRINE

  • 0 پاسخ
  • 452 بازدید
 47. ISOPROTERENOL HCI

  • 0 پاسخ
  • 475 بازدید
 48. METAPROTERENOL SULFATE

  • 0 پاسخ
  • 496 بازدید
 49. NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

  • 0 پاسخ
  • 495 بازدید
 50. NOREPINEPHRINE BITARTRATE

  • 0 پاسخ
  • 419 بازدید
 51. PHENOXYBENZAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 448 بازدید
 52. گلیسیرین ( Glycerin)

  • 0 پاسخ
  • 454 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 341 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 355 بازدید
 53. ترامد ® (ترامادول)

  • 0 پاسخ
  • 412 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 430 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 523 بازدید
×