داروسازی

103 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 100 پاسخ
  • 3,091 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 1,653 بازدید
 1. این دارو را مصرف نکنید

  • 0 پاسخ
  • 230 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 216 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 320 بازدید
 2. آلتادین

  • 0 پاسخ
  • 339 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 417 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 320 بازدید
 3. کوآنزیم Q10 چیست؟

  • 2 پاسخ
  • 361 بازدید
 4. ترامد ® (ترامادول)

  • 0 پاسخ
  • 308 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 252 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 250 بازدید
 5. گلیسیرین ( Glycerin)

  • 0 پاسخ
  • 323 بازدید
 6. PHENOXYBENZAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 342 بازدید
 7. NOREPINEPHRINE BITARTRATE

  • 0 پاسخ
  • 317 بازدید
 8. NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

  • 0 پاسخ
  • 367 بازدید
 9. METAPROTERENOL SULFATE

  • 0 پاسخ
  • 384 بازدید
 10. ISOPROTERENOL HCI

  • 0 پاسخ
  • 373 بازدید
 11. EPINEPHRINE

  • 0 پاسخ
  • 342 بازدید
 12. EPHEDRINE

  • 0 پاسخ
  • 369 بازدید
 13. DOPAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 298 بازدید
 14. DOBUTAMINE

  • 0 پاسخ
  • 302 بازدید
 15. BIPERIDEN

  • 0 پاسخ
  • 335 بازدید
 16. FACTOR IX COMPLEX

  • 0 پاسخ
  • 288 بازدید
 17. ERYTHROPOETIN (EPOETIN)

  • 0 پاسخ
  • 241 بازدید