رفتن به مطلب

داروسازی

103 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 100 پاسخ
  • 3,731 بازدید
  • 24 پاسخ
  • 1,808 بازدید
 1. این دارو را مصرف نکنید

  • 0 پاسخ
  • 418 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 337 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 447 بازدید
 2. آلتادین

  • 0 پاسخ
  • 482 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 557 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 466 بازدید
 3. کوآنزیم Q10 چیست؟

  • 2 پاسخ
  • 502 بازدید
 4. ترامد ® (ترامادول)

  • 0 پاسخ
  • 448 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 392 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 375 بازدید
 5. گلیسیرین ( Glycerin)

  • 0 پاسخ
  • 486 بازدید
 6. PHENOXYBENZAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 485 بازدید
 7. NOREPINEPHRINE BITARTRATE

  • 0 پاسخ
  • 450 بازدید
 8. NEOSTIGMINE METHYLSULFATE

  • 0 پاسخ
  • 532 بازدید
 9. METAPROTERENOL SULFATE

  • 0 پاسخ
  • 529 بازدید
 10. ISOPROTERENOL HCI

  • 0 پاسخ
  • 517 بازدید
 11. EPINEPHRINE

  • 0 پاسخ
  • 488 بازدید
 12. EPHEDRINE

  • 0 پاسخ
  • 518 بازدید
 13. DOPAMINE HCI

  • 0 پاسخ
  • 432 بازدید
 14. DOBUTAMINE

  • 0 پاسخ
  • 438 بازدید
 15. BIPERIDEN

  • 0 پاسخ
  • 474 بازدید
 16. FACTOR IX COMPLEX

  • 0 پاسخ
  • 427 بازدید
 17. ERYTHROPOETIN (EPOETIN)

  • 0 پاسخ
  • 373 بازدید
 18. DIPYRIDAMOLE

  • 0 پاسخ
  • 379 بازدید
 19. DESMOPRESSIN

  • 0 پاسخ
  • 401 بازدید
 20. APROTININ

  • 0 پاسخ
  • 375 بازدید
 21. ANTIHEMOPHILIC FACTOR

  • 0 پاسخ
  • 370 بازدید
 22. ALBUMIN (HUMAN)

  • 0 پاسخ
  • 396 بازدید
 23. TRIHEXYPHENIDYL

  • 0 پاسخ
  • 375 بازدید
 24. PYRIDOSTIGMINE

  • 0 پاسخ
  • 414 بازدید
 25. PHENTOLAMINE MESYLATE

  • 0 پاسخ
  • 368 بازدید
 26. سیزاپراید

  • 0 پاسخ
  • 374 بازدید
 27. کاپتوپریل

  • 1 پاسخ
  • 326 بازدید
 28. کاربامازپین

  • 1 پاسخ
  • 362 بازدید
 29. کلستیرامین

  • 0 پاسخ
  • 323 بازدید
 30. کلونازپام

  • 0 پاسخ
  • 332 بازدید
 31. بوسپیرون

  • 0 پاسخ
  • 990 بازدید
 32. سفادروکسیل

  • 1 پاسخ
  • 309 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 374 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 597 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 289 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 546 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 496 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 320 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 407 بازدید
 33. تزريق و دانستنيهاي لازم

  • 1 پاسخ
  • 407 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 283 بازدید
 34. حساسيت هاي دارويي

  • 0 پاسخ
  • 349 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 352 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 640 بازدید
 35. نحوه صحيح مصرف دارو

  • 0 پاسخ
  • 327 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 401 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 944 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 600 بازدید
 36. سلکوکسیب چیست

  • 6 پاسخ
  • 460 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 511 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 921 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 737 بازدید
 37. ملوکسیکام چیست

  • 2 پاسخ
  • 612 بازدید
 38. قطره گارليك

  • 1 پاسخ
  • 487 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 386 بازدید
 39. ايميپرامين IMIPRAMINE

  • 0 پاسخ
  • 355 بازدید
 40. فاموتيدين FAMOTIDINE

  • 0 پاسخ
  • 350 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 386 بازدید
 41. پروپرانولول ( PROPRANOLOL )

  • 1 پاسخ
  • 371 بازدید
 42. مترونيدازول METRONIDAZOLE

  • 0 پاسخ
  • 407 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 328 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 333 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 652 بازدید
 43. پنتوكسيفيلين PENTOXIFYLLINE

  • 0 پاسخ
  • 355 بازدید
 44. فلووستاتين ( FLUVASTATIN )

  • 0 پاسخ
  • 356 بازدید
 45. سرترالين ( SERTRALINE )

  • 0 پاسخ
  • 654 بازدید
 46. نيفديپين NIFEDIPIN

  • 0 پاسخ
  • 352 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 418 بازدید
 47. آتنولول ATENOLOL

  • 0 پاسخ
  • 345 بازدید
 48. آسپيرين ASPIRIN

  • 0 پاسخ
  • 348 بازدید
 49. آزيترومايسين AZITHROMYCIN

  • 0 پاسخ
  • 347 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 418 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 340 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 355 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 446 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 503 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 525 بازدید
 50. داروهای ضد تشنج

  • 2 پاسخ
  • 640 بازدید
 51. داروهای ضد اضطراب

  • 3 پاسخ
  • 655 بازدید
 52. داروهای ضد افسردگی

  • 2 پاسخ
  • 607 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 532 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 720 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 611 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,416 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 780 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 844 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 465 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 464 بازدید
 53. سيتالوپرام Citalopram

  • 0 پاسخ
  • 463 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 508 بازدید
 54. سيسپلاتين Ciplatin

  • 0 پاسخ
  • 425 بازدید
×