رفتن به مطلب

52 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 524 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 468 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 464 بازدید
 1. نقاشی روی لبه کتاب

  • 1 پاسخ
  • 351 بازدید
 2. آشنایی با هنر نگارگری

  • 1 پاسخ
  • 432 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 272 بازدید
 3. آشنایی با هنر طراحی

  • 0 پاسخ
  • 309 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 407 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 376 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 281 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید
 4. نقاشی منظره سازی چین

  • 0 پاسخ
  • 344 بازدید
 5. نقاشی روی شیشه

  • 0 پاسخ
  • 274 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 319 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 373 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 266 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 279 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 2,313 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 959 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 448 بازدید
 6. نقاشی های 3 بعدی

  • 30 پاسخ
  • 2,390 بازدید
 7. مکتب اصفهان

  • 3 پاسخ
  • 531 بازدید
 8. مکتب قزوین

  • 2 پاسخ
  • 495 بازدید
 9. مکتب مشهد

  • 3 پاسخ
  • 519 بازدید
 10. مکتب تبریز دوم

  • 2 پاسخ
  • 593 بازدید
 11. مکتب هرات

  • 3 پاسخ
  • 639 بازدید
 12. مکتب شیراز سده 9هـ.ق

  • 2 پاسخ
  • 509 بازدید
 13. مکتب جلایری

  • 2 پاسخ
  • 656 بازدید
 14. مکتب شیراز سده 8هـ.ق

  • 2 پاسخ
  • 524 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 544 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 693 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 690 بازدید
 15. نگارگری ایران اسلامی

  • 2 پاسخ
  • 604 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 798 بازدید
 16. رئالیسم Realism

  • 4 پاسخ
  • 636 بازدید
 17. رمانتیسم Romantisme

  • 3 پاسخ
  • 540 بازدید
 18. کوبیسم - cubism

  • 1 پاسخ
  • 446 بازدید
 19. سمبولیسم Symbolism

  • 4 پاسخ
  • 554 بازدید
 20. ناتورالیسم: Naturalism

  • 0 پاسخ
  • 592 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 444 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 609 بازدید
 21. معرفی رشته نقاشي

  • 2 پاسخ
  • 429 بازدید
 22. سیر نقاشی ایران

  • 12 پاسخ
  • 794 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 1,499 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 432 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 667 بازدید
 23. نگارگری دوران صفوی

  • 1 پاسخ
  • 899 بازدید
 24. معنویت در هنر

  • 1 پاسخ
  • 596 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 539 بازدید
 25. ::::ونسان وان گوگ ::::

  • 4 پاسخ
  • 653 بازدید
 26. امپرسيونيسم

  • 4 پاسخ
  • 526 بازدید
×