رفتن به مطلب

52 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 3 پاسخ
  • 570 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 496 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 496 بازدید
 1. نقاشی روی لبه کتاب

  • 1 پاسخ
  • 382 بازدید
 2. آشنایی با هنر نگارگری

  • 1 پاسخ
  • 469 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 306 بازدید
 3. آشنایی با هنر طراحی

  • 0 پاسخ
  • 343 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 434 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 416 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 307 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 312 بازدید
 4. نقاشی منظره سازی چین

  • 0 پاسخ
  • 377 بازدید
 5. نقاشی روی شیشه

  • 0 پاسخ
  • 305 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 345 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 392 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 404 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 295 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 305 بازدید
  • 39 پاسخ
  • 2,391 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 993 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 475 بازدید
 6. نقاشی های 3 بعدی

  • 30 پاسخ
  • 2,466 بازدید
 7. مکتب اصفهان

  • 3 پاسخ
  • 560 بازدید
 8. مکتب قزوین

  • 2 پاسخ
  • 528 بازدید
 9. مکتب مشهد

  • 3 پاسخ
  • 548 بازدید
 10. مکتب تبریز دوم

  • 2 پاسخ
  • 619 بازدید
 11. مکتب هرات

  • 3 پاسخ
  • 678 بازدید
 12. مکتب شیراز سده 9هـ.ق

  • 2 پاسخ
  • 540 بازدید
 13. مکتب جلایری

  • 2 پاسخ
  • 683 بازدید
 14. مکتب شیراز سده 8هـ.ق

  • 2 پاسخ
  • 556 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 574 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 716 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 714 بازدید
 15. نگارگری ایران اسلامی

  • 2 پاسخ
  • 631 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 824 بازدید
 16. رئالیسم Realism

  • 4 پاسخ
  • 665 بازدید
 17. رمانتیسم Romantisme

  • 3 پاسخ
  • 569 بازدید
 18. کوبیسم - cubism

  • 1 پاسخ
  • 474 بازدید
 19. سمبولیسم Symbolism

  • 4 پاسخ
  • 581 بازدید
 20. ناتورالیسم: Naturalism

  • 0 پاسخ
  • 623 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 471 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 630 بازدید
 21. معرفی رشته نقاشي

  • 2 پاسخ
  • 460 بازدید
 22. سیر نقاشی ایران

  • 12 پاسخ
  • 828 بازدید
  • 28 پاسخ
  • 1,551 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 458 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 696 بازدید
 23. نگارگری دوران صفوی

  • 1 پاسخ
  • 924 بازدید
 24. معنویت در هنر

  • 1 پاسخ
  • 624 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 567 بازدید
 25. ::::ونسان وان گوگ ::::

  • 4 پاسخ
  • 681 بازدید
 26. امپرسيونيسم

  • 4 پاسخ
  • 557 بازدید
×