رفتن به مطلب

ضرب المثل

73 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 187 پاسخ
  • 7,526 بازدید
  • 49 پاسخ
  • 4,518 بازدید
  • 43 پاسخ
  • 2,137 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 3,093 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 2,064 بازدید
 1. آرشيو ضرب المثلهاي جهان

  • 26 پاسخ
  • 1,646 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 1,779 بازدید
 2. ضرب المثلهای لری

  • 10 پاسخ
  • 942 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 755 بازدید
 3. ضرب المثل سمنانی

  • 8 پاسخ
  • 735 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 525 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 3,426 بازدید
 4. ضرب المثلهای مشهدی

  • 5 پاسخ
  • 516 بازدید
 5. ضرب المثلهای ایلامی

  • 5 پاسخ
  • 440 بازدید
 6. ضرب المثل های عربی

  • 5 پاسخ
  • 571 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 699 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 681 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 525 بازدید
 7. ضرب المثل هاي اسپانيايي

  • 4 پاسخ
  • 464 بازدید
 8. ضرب المثلهای فرانسوی

  • 4 پاسخ
  • 468 بازدید
 9. ضرب المثل های بجنوردی

  • 3 پاسخ
  • 405 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 345 بازدید
 10. ضرب المثلهای آفریقایی

  • 3 پاسخ
  • 428 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 422 بازدید
 11. ضرب المثل هاي هلندي

  • 2 پاسخ
  • 458 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 605 بازدید
 12. ضرب المثل هاي هندي

  • 2 پاسخ
  • 336 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 459 بازدید
 13. ضرب المثل های خرکی

  • 1 پاسخ
  • 411 بازدید
 14. ضرب المثل هاي روسي

  • 1 پاسخ
  • 413 بازدید
 15. ضرب المثل هاي اسکاتلندي

  • 1 پاسخ
  • 319 بازدید
 16. ضرب المثلهای چینی

  • 1 پاسخ
  • 346 بازدید
 17. ضرب المثل های تهرانی

  • 1 پاسخ
  • 377 بازدید
 18. برو ماستت رو کیسه کن!!

  • 1 پاسخ
  • 422 بازدید
 19. ضرب المثل نازشست

  • 1 پاسخ
  • 371 بازدید
 20. آش شله قلمکار

  • 0 پاسخ
  • 552 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 381 بازدید
 21. ماستمالی کردن

  • 0 پاسخ
  • 306 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 265 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 413 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 308 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 414 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 314 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 437 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 587 بازدید
 22. آش نخورده و دهن سوخته

  • 0 پاسخ
  • 599 بازدید
 23. بشنو و باور نكن

  • 0 پاسخ
  • 365 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 340 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 345 بازدید
 24. بيلش را پارو كرده

  • 0 پاسخ
  • 326 بازدید
 25. دعوا سر لحاف ملا بود

  • 0 پاسخ
  • 386 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 321 بازدید
 26. شتر ديدي ، نديدي

  • 0 پاسخ
  • 295 بازدید
 27. باد آورده

  • 0 پاسخ
  • 393 بازدید
 28. كفگير به ته ديك خورده

  • 0 پاسخ
  • 428 بازدید
 29. ضرب المثل هندی

  • 0 پاسخ
  • 621 بازدید
 30. خر عیسی

  • 0 پاسخ
  • 368 بازدید
 31. ضرب المثل فصل « آ »

  • 0 پاسخ
  • 462 بازدید
 32. ضرب المثل فصل « الف »

  • 0 پاسخ
  • 399 بازدید
 33. ضرب المثل فصل « ب»

  • 0 پاسخ
  • 442 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 337 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 336 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 352 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 362 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 330 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 352 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 335 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 398 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 358 بازدید
 34. گدا به گدا رحمت به خدا

  • 0 پاسخ
  • 339 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 400 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 335 بازدید
 35. سبیلش را چرب کرد

  • 0 پاسخ
  • 389 بازدید
×