رفتن به مطلب

ضرب المثل

73 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 187 پاسخ
  • 8,017 بازدید
  • 49 پاسخ
  • 4,660 بازدید
 1. سبیلش را چرب کرد

  • 0 پاسخ
  • 494 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 396 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 476 بازدید
 2. گدا به گدا رحمت به خدا

  • 0 پاسخ
  • 421 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 425 بازدید
 3. ضرب المثل نازشست

  • 1 پاسخ
  • 452 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 476 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 399 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 408 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 518 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 406 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 421 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 429 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 415 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 399 بازدید
 4. ضرب المثل فصل « ب»

  • 0 پاسخ
  • 511 بازدید
 5. ضرب المثل فصل « الف »

  • 0 پاسخ
  • 469 بازدید
 6. ضرب المثل فصل « آ »

  • 0 پاسخ
  • 526 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 507 بازدید
 7. خر عیسی

  • 0 پاسخ
  • 445 بازدید
 8. ضرب المثل هندی

  • 0 پاسخ
  • 681 بازدید
  • 43 پاسخ
  • 2,278 بازدید
 9. كفگير به ته ديك خورده

  • 0 پاسخ
  • 503 بازدید
 10. باد آورده

  • 0 پاسخ
  • 447 بازدید
 11. شتر ديدي ، نديدي

  • 0 پاسخ
  • 350 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 371 بازدید
 12. دعوا سر لحاف ملا بود

  • 0 پاسخ
  • 444 بازدید
 13. بيلش را پارو كرده

  • 0 پاسخ
  • 384 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 393 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 390 بازدید
 14. بشنو و باور نكن

  • 0 پاسخ
  • 422 بازدید
 15. آش نخورده و دهن سوخته

  • 0 پاسخ
  • 656 بازدید
 16. برو ماستت رو کیسه کن!!

  • 1 پاسخ
  • 477 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 643 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 487 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 745 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 577 بازدید
 17. آرشيو ضرب المثلهاي جهان

  • 26 پاسخ
  • 1,777 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 17 پاسخ
  • 1,859 بازدید
 18. ضرب المثل های تهرانی

  • 1 پاسخ
  • 438 بازدید
 19. ضرب المثلهای آفریقایی

  • 3 پاسخ
  • 486 بازدید
 20. ضرب المثل هاي هندي

  • 2 پاسخ
  • 390 بازدید
 21. ضرب المثلهای چینی

  • 1 پاسخ
  • 407 بازدید
 22. ضرب المثلهای فرانسوی

  • 4 پاسخ
  • 528 بازدید
 23. ضرب المثل هاي اسپانيايي

  • 4 پاسخ
  • 521 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 662 بازدید
 24. ضرب المثل هاي اسکاتلندي

  • 1 پاسخ
  • 379 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 572 بازدید
 25. ضرب المثل هاي هلندي

  • 2 پاسخ
  • 515 بازدید
 26. ضرب المثل های عربی

  • 5 پاسخ
  • 633 بازدید
 27. ضرب المثل هاي روسي

  • 1 پاسخ
  • 469 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 396 بازدید
 28. ضرب المثل های بجنوردی

  • 3 پاسخ
  • 465 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 3,544 بازدید
  • 27 پاسخ
  • 2,177 بازدید
 29. ضرب المثل های خرکی

  • 1 پاسخ
  • 476 بازدید
 30. ضرب المثلهای ایلامی

  • 5 پاسخ
  • 496 بازدید
 31. ضرب المثل سمنانی

  • 8 پاسخ
  • 791 بازدید
 32. ضرب المثلهای مشهدی

  • 5 پاسخ
  • 590 بازدید
 33. ضرب المثلهای لری

  • 10 پاسخ
  • 1,010 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 476 بازدید
  • 30 پاسخ
  • 3,216 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 357 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 470 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 325 بازدید
 34. ماستمالی کردن

  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 444 بازدید
 35. آش شله قلمکار

  • 0 پاسخ
  • 608 بازدید
  • 8 پاسخ
  • 799 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 737 بازدید
×