رفتن به مطلب

زندگی نامه ی شعرای پارسی

89 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. روز بزرگداشت سعدی

  • 5 پاسخ
  • 924 بازدید
 2. پدر شعر تصوف و عرفان

  • 1 پاسخ
  • 537 بازدید
 3. هندي سراي اصفهاني

  • 1 پاسخ
  • 543 بازدید
 4. اوستا، شاعر وفا نديده

  • 1 پاسخ
  • 519 بازدید
 5. *** مهدي اخوان ثالث ***

  • 19 پاسخ
  • 1,921 بازدید
 6. زندگينامه كمال الملك

  • 0 پاسخ
  • 522 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 593 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 519 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 905 بازدید
 7. زندگینامه ایرج میرزا

  • 0 پاسخ
  • 515 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 639 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 496 بازدید
 8. زندگینامه جال ال احمد

  • 0 پاسخ
  • 489 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,208 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 647 بازدید
 9. زندگینامه صادق هدایت

  • 0 پاسخ
  • 502 بازدید
 10. اکبر اکسیر

  • 0 پاسخ
  • 497 بازدید
 11. زندگی نامه محمود شبستري

  • 0 پاسخ
  • 535 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 487 بازدید
 12. زندگی نامه عمر خیام

  • 0 پاسخ
  • 524 بازدید
 13. زندگی نامه صائب تبریزي

  • 0 پاسخ
  • 449 بازدید
 14. زندگی نامه بيهقي

  • 0 پاسخ
  • 435 بازدید
 15. زندگی نامه بيدل

  • 0 پاسخ
  • 359 بازدید
 16. فریدون مشیری

  • 8 پاسخ
  • 988 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 486 بازدید
 17. فروغ فرخزاد اشعار

  • 0 پاسخ
  • 360 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 380 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 433 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 740 بازدید
 18. زندگینامه کارو دردریان

  • 0 پاسخ
  • 454 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 468 بازدید
 19. زندگینامه سلمان ساوجی

  • 0 پاسخ
  • 811 بازدید
 20. زندگینامه فرخی سیستانی

  • 0 پاسخ
  • 646 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 362 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 602 بازدید
  • 181 پاسخ
  • 5,841 بازدید
 21. زندگی نامه طبیب اصفهانی

  • 0 پاسخ
  • 615 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 397 بازدید
 22. زندگی نامه عبرت نائینی

  • 0 پاسخ
  • 373 بازدید
 23. زندگی نامه مشرب عامری

  • 0 پاسخ
  • 627 بازدید
 24. زندگی نامه مغربی تبریزی

  • 0 پاسخ
  • 446 بازدید
 25. زندگی نامه شرقی قزوینی

  • 0 پاسخ
  • 405 بازدید
 26. زندگی نامه منصف شیرازی

  • 0 پاسخ
  • 430 بازدید
 27. زندگی نامه ناطق اصفهانی

  • 0 پاسخ
  • 360 بازدید
 28. زندگی نامه مهستی گنجوی

  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 335 بازدید
 29. زندگی نامه نثاری تونی

  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
 30. زندگی نامه نقی کمره ای

  • 0 پاسخ
  • 354 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 344 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 419 بازدید
 31. زندگی نامه صهبای قمی

  • 0 پاسخ
  • 329 بازدید
 32. زندگی نامه عاشق اصفهانی

  • 0 پاسخ
  • 380 بازدید
 33. زندگی نامه عذری بیگدلی

  • 0 پاسخ
  • 325 بازدید
 34. زندگی نامه عصمت بخارائی

  • 0 پاسخ
  • 350 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 377 بازدید
 35. زندگی نامه عطای رشتی

  • 0 پاسخ
  • 340 بازدید
 36. زندگی نامه عمعق بخارائی

  • 0 پاسخ
  • 351 بازدید
 37. زندگی نامه فضولی بغدادی

  • 0 پاسخ
  • 436 بازدید
 38. زندگی نامه فلکی شروانی

  • 0 پاسخ
  • 443 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 401 بازدید
 39. زندگی نامه ضیائی تبریزی

  • 0 پاسخ
  • 385 بازدید
 40. زندگی نامه صهبای قمی

  • 0 پاسخ
  • 357 بازدید
 41. جوآن چاندوز بائز

  • 1 پاسخ
  • 339 بازدید
  • 59 پاسخ
  • 2,991 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 549 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 367 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 314 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 287 بازدید
 42. زندگي نامه نيمايوشيج

  • 0 پاسخ
  • 402 بازدید
 43. زندگي نامه حافظ

  • 0 پاسخ
  • 529 بازدید
 44. زندگي نامه سعدي

  • 0 پاسخ
  • 470 بازدید
 45. زندگي نامه مولوي

  • 0 پاسخ
  • 389 بازدید
 46. پروین اعتصامی

  • 0 پاسخ
  • 324 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 383 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 651 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 482 بازدید
 47. فریدون مشیری

  • 13 پاسخ
  • 944 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 341 بازدید
 48. سلمان ساوجی

  • 0 پاسخ
  • 453 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 467 بازدید
 49. فرخی سیستانی

  • 0 پاسخ
  • 540 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 442 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 748 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 1,003 بازدید
 50. عطار نیشاوری

  • 3 پاسخ
  • 618 بازدید
 51. :::: پروين اعتصامي ::::

  • 13 پاسخ
  • 1,319 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,102 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 634 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 972 بازدید
×