رفتن به مطلب

زندگی نامه ی شعرای پارسی

89 موضوع در این تالار قرار دارد

 1. روز بزرگداشت سعدی

  • 5 پاسخ
  • 972 بازدید
 2. پدر شعر تصوف و عرفان

  • 1 پاسخ
  • 567 بازدید
 3. هندي سراي اصفهاني

  • 1 پاسخ
  • 572 بازدید
 4. اوستا، شاعر وفا نديده

  • 1 پاسخ
  • 551 بازدید
 5. *** مهدي اخوان ثالث ***

  • 19 پاسخ
  • 1,957 بازدید
 6. زندگينامه كمال الملك

  • 0 پاسخ
  • 552 بازدید
  • 5 پاسخ
  • 619 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 544 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 931 بازدید
 7. زندگینامه ایرج میرزا

  • 0 پاسخ
  • 550 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 670 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 527 بازدید
 8. زندگینامه جال ال احمد

  • 0 پاسخ
  • 522 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 1,236 بازدید
  • 2 پاسخ
  • 677 بازدید
 9. زندگینامه صادق هدایت

  • 0 پاسخ
  • 531 بازدید
 10. اکبر اکسیر

  • 0 پاسخ
  • 529 بازدید
 11. زندگی نامه محمود شبستري

  • 0 پاسخ
  • 570 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 513 بازدید
 12. زندگی نامه عمر خیام

  • 0 پاسخ
  • 552 بازدید
 13. زندگی نامه صائب تبریزي

  • 0 پاسخ
  • 479 بازدید
 14. زندگی نامه بيهقي

  • 0 پاسخ
  • 463 بازدید
 15. زندگی نامه بيدل

  • 0 پاسخ
  • 390 بازدید
 16. فریدون مشیری

  • 8 پاسخ
  • 1,018 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 515 بازدید
 17. فروغ فرخزاد اشعار

  • 0 پاسخ
  • 389 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 401 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 455 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 761 بازدید
 18. زندگینامه کارو دردریان

  • 0 پاسخ
  • 484 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 490 بازدید
 19. زندگینامه سلمان ساوجی

  • 0 پاسخ
  • 837 بازدید
 20. زندگینامه فرخی سیستانی

  • 0 پاسخ
  • 671 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 385 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 633 بازدید
  • 181 پاسخ
  • 5,937 بازدید
 21. زندگی نامه طبیب اصفهانی

  • 0 پاسخ
  • 645 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 427 بازدید
 22. زندگی نامه عبرت نائینی

  • 0 پاسخ
  • 401 بازدید
 23. زندگی نامه مشرب عامری

  • 0 پاسخ
  • 656 بازدید
 24. زندگی نامه مغربی تبریزی

  • 0 پاسخ
  • 475 بازدید
 25. زندگی نامه شرقی قزوینی

  • 0 پاسخ
  • 434 بازدید
 26. زندگی نامه منصف شیرازی

  • 0 پاسخ
  • 458 بازدید
 27. زندگی نامه ناطق اصفهانی

  • 0 پاسخ
  • 389 بازدید
 28. زندگی نامه مهستی گنجوی

  • 0 پاسخ
  • 345 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 361 بازدید
 29. زندگی نامه نثاری تونی

  • 0 پاسخ
  • 388 بازدید
 30. زندگی نامه نقی کمره ای

  • 0 پاسخ
  • 384 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 374 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 444 بازدید
 31. زندگی نامه صهبای قمی

  • 0 پاسخ
  • 354 بازدید
 32. زندگی نامه عاشق اصفهانی

  • 0 پاسخ
  • 410 بازدید
 33. زندگی نامه عذری بیگدلی

  • 0 پاسخ
  • 352 بازدید
 34. زندگی نامه عصمت بخارائی

  • 0 پاسخ
  • 378 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 396 بازدید
 35. زندگی نامه عطای رشتی

  • 0 پاسخ
  • 369 بازدید
 36. زندگی نامه عمعق بخارائی

  • 0 پاسخ
  • 378 بازدید
 37. زندگی نامه فضولی بغدادی

  • 0 پاسخ
  • 462 بازدید
 38. زندگی نامه فلکی شروانی

  • 0 پاسخ
  • 473 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 428 بازدید
 39. زندگی نامه ضیائی تبریزی

  • 0 پاسخ
  • 411 بازدید
 40. زندگی نامه صهبای قمی

  • 0 پاسخ
  • 384 بازدید
 41. جوآن چاندوز بائز

  • 1 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 59 پاسخ
  • 3,079 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 580 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 390 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 336 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 312 بازدید
 42. زندگي نامه نيمايوشيج

  • 0 پاسخ
  • 428 بازدید
 43. زندگي نامه حافظ

  • 0 پاسخ
  • 554 بازدید
 44. زندگي نامه سعدي

  • 0 پاسخ
  • 496 بازدید
 45. زندگي نامه مولوي

  • 0 پاسخ
  • 420 بازدید
 46. پروین اعتصامی

  • 0 پاسخ
  • 349 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 406 بازدید
  • 6 پاسخ
  • 676 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 512 بازدید
 47. فریدون مشیری

  • 13 پاسخ
  • 972 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 371 بازدید
 48. سلمان ساوجی

  • 0 پاسخ
  • 482 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 494 بازدید
 49. فرخی سیستانی

  • 0 پاسخ
  • 570 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 469 بازدید
  • 3 پاسخ
  • 772 بازدید
  • 9 پاسخ
  • 1,030 بازدید
 50. عطار نیشاوری

  • 3 پاسخ
  • 651 بازدید
 51. :::: پروين اعتصامي ::::

  • 13 پاسخ
  • 1,350 بازدید
  • 7 پاسخ
  • 1,129 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 665 بازدید
  • 10 پاسخ
  • 1,002 بازدید
×