شعر و مشاعره

162 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 1,959 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 1,492 بازدید
  • 156 پاسخ
  • 7,834 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 1,922 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 236 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 777 بازدید
  • 72 پاسخ
  • 3,692 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 341 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 383 بازدید
  • 391 پاسخ
  • 10,148 بازدید
 1. پشت دریاها

  • 0 پاسخ
  • 250 بازدید
 2. پرهای زمزمه

  • 0 پاسخ
  • 323 بازدید
 3. ورق روشن وقت

  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
 4. واحه ای در لحظه

  • 0 پاسخ
  • 247 بازدید
 5. و پیامی در راه

  • 0 پاسخ
  • 280 بازدید
 6. غربت

  • 0 پاسخ
  • 266 بازدید
 7. همیشه

  • 0 پاسخ
  • 301 بازدید
 8. ندای آغاز

  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید
 9. صدای دیدار

  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
 10. نشانی

  • 0 پاسخ
  • 256 بازدید
 11. شب تنهایی خوب

  • 0 پاسخ
  • 194 بازدید
 12. سوره تماشا

  • 0 پاسخ
  • 246 بازدید
 13. ساده رنگ

  • 0 پاسخ
  • 149 بازدید
 14. روشنی، من، گل، آب

  • 0 پاسخ
  • 136 بازدید
 15. دوست

  • 0 پاسخ
  • 186 بازدید