شعر و مشاعره

162 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 1,932 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 1,464 بازدید
  • 156 پاسخ
  • 7,709 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 1,876 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 216 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 742 بازدید
  • 72 پاسخ
  • 3,630 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 320 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 357 بازدید
  • 391 پاسخ
  • 9,549 بازدید
 1. پشت دریاها

  • 0 پاسخ
  • 222 بازدید
 2. پرهای زمزمه

  • 0 پاسخ
  • 284 بازدید
 3. ورق روشن وقت

  • 0 پاسخ
  • 259 بازدید
 4. واحه ای در لحظه

  • 0 پاسخ
  • 218 بازدید
 5. و پیامی در راه

  • 0 پاسخ
  • 250 بازدید
 6. غربت

  • 0 پاسخ
  • 236 بازدید
 7. همیشه

  • 0 پاسخ
  • 275 بازدید
 8. ندای آغاز

  • 0 پاسخ
  • 232 بازدید
 9. صدای دیدار

  • 0 پاسخ
  • 230 بازدید
 10. نشانی

  • 0 پاسخ
  • 230 بازدید
 11. شب تنهایی خوب

  • 0 پاسخ
  • 162 بازدید
 12. سوره تماشا

  • 0 پاسخ
  • 199 بازدید
 13. ساده رنگ

  • 0 پاسخ
  • 106 بازدید
 14. روشنی، من، گل، آب

  • 0 پاسخ
  • 113 بازدید
 15. دوست

  • 0 پاسخ
  • 141 بازدید