شعر و مشاعره

162 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 1,979 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 1,515 بازدید
  • 156 پاسخ
  • 7,957 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 1,974 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 241 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 799 بازدید
  • 72 پاسخ
  • 3,749 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 358 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 406 بازدید
  • 391 پاسخ
  • 10,418 بازدید
 1. پشت دریاها

  • 0 پاسخ
  • 266 بازدید
 2. پرهای زمزمه

  • 0 پاسخ
  • 336 بازدید
 3. ورق روشن وقت

  • 0 پاسخ
  • 300 بازدید
 4. واحه ای در لحظه

  • 0 پاسخ
  • 259 بازدید
 5. و پیامی در راه

  • 0 پاسخ
  • 291 بازدید
 6. غربت

  • 0 پاسخ
  • 278 بازدید
 7. همیشه

  • 0 پاسخ
  • 312 بازدید
 8. ندای آغاز

  • 0 پاسخ
  • 302 بازدید
 9. صدای دیدار

  • 0 پاسخ
  • 295 بازدید
 10. نشانی

  • 0 پاسخ
  • 268 بازدید
 11. شب تنهایی خوب

  • 0 پاسخ
  • 204 بازدید
 12. سوره تماشا

  • 0 پاسخ
  • 257 بازدید
 13. ساده رنگ

  • 0 پاسخ
  • 159 بازدید
 14. روشنی، من، گل، آب

  • 0 پاسخ
  • 150 بازدید
 15. دوست

  • 0 پاسخ
  • 199 بازدید