شعر و مشاعره

162 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 1,959 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 1,493 بازدید
  • 156 پاسخ
  • 7,834 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 1,923 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 237 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 778 بازدید
  • 72 پاسخ
  • 3,695 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 343 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 385 بازدید
  • 391 پاسخ
  • 10,152 بازدید
 1. پشت دریاها

  • 0 پاسخ
  • 253 بازدید
 2. پرهای زمزمه

  • 0 پاسخ
  • 324 بازدید
 3. ورق روشن وقت

  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید
 4. واحه ای در لحظه

  • 0 پاسخ
  • 249 بازدید
 5. و پیامی در راه

  • 0 پاسخ
  • 281 بازدید
 6. غربت

  • 0 پاسخ
  • 267 بازدید
 7. همیشه

  • 0 پاسخ
  • 301 بازدید
 8. ندای آغاز

  • 0 پاسخ
  • 289 بازدید
 9. صدای دیدار

  • 0 پاسخ
  • 283 بازدید
 10. نشانی

  • 0 پاسخ
  • 257 بازدید
 11. شب تنهایی خوب

  • 0 پاسخ
  • 194 بازدید
 12. سوره تماشا

  • 0 پاسخ
  • 247 بازدید
 13. ساده رنگ

  • 0 پاسخ
  • 149 بازدید
 14. روشنی، من، گل، آب

  • 0 پاسخ
  • 137 بازدید
 15. دوست

  • 0 پاسخ
  • 187 بازدید