رفتن به مطلب

شعر و مشاعره

162 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 2,002 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 1,544 بازدید
  • 156 پاسخ
  • 8,087 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 2,026 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 255 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 834 بازدید
  • 72 پاسخ
  • 3,793 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 375 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 429 بازدید
  • 391 پاسخ
  • 10,755 بازدید
 1. پشت دریاها

  • 0 پاسخ
  • 283 بازدید
 2. پرهای زمزمه

  • 0 پاسخ
  • 350 بازدید
 3. ورق روشن وقت

  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
 4. واحه ای در لحظه

  • 0 پاسخ
  • 274 بازدید
 5. و پیامی در راه

  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
 6. غربت

  • 0 پاسخ
  • 297 بازدید
 7. همیشه

  • 0 پاسخ
  • 329 بازدید
 8. ندای آغاز

  • 0 پاسخ
  • 322 بازدید
 9. صدای دیدار

  • 0 پاسخ
  • 310 بازدید
 10. نشانی

  • 0 پاسخ
  • 281 بازدید
 11. شب تنهایی خوب

  • 0 پاسخ
  • 222 بازدید
 12. سوره تماشا

  • 0 پاسخ
  • 275 بازدید
 13. ساده رنگ

  • 0 پاسخ
  • 175 بازدید
 14. روشنی، من، گل، آب

  • 0 پاسخ
  • 165 بازدید
 15. دوست

  • 0 پاسخ
  • 218 بازدید
×