رفتن به مطلب

شعر و مشاعره

162 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 1,991 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 1,531 بازدید
  • 156 پاسخ
  • 8,024 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 1,999 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 244 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 818 بازدید
  • 72 پاسخ
  • 3,767 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 365 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 415 بازدید
  • 391 پاسخ
  • 10,577 بازدید
 1. پشت دریاها

  • 0 پاسخ
  • 272 بازدید
 2. پرهای زمزمه

  • 0 پاسخ
  • 339 بازدید
 3. ورق روشن وقت

  • 0 پاسخ
  • 306 بازدید
 4. واحه ای در لحظه

  • 0 پاسخ
  • 264 بازدید
 5. و پیامی در راه

  • 0 پاسخ
  • 296 بازدید
 6. غربت

  • 0 پاسخ
  • 283 بازدید
 7. همیشه

  • 0 پاسخ
  • 317 بازدید
 8. ندای آغاز

  • 0 پاسخ
  • 308 بازدید
 9. صدای دیدار

  • 0 پاسخ
  • 298 بازدید
 10. نشانی

  • 0 پاسخ
  • 273 بازدید
 11. شب تنهایی خوب

  • 0 پاسخ
  • 210 بازدید
 12. سوره تماشا

  • 0 پاسخ
  • 261 بازدید
 13. ساده رنگ

  • 0 پاسخ
  • 163 بازدید
 14. روشنی، من، گل، آب

  • 0 پاسخ
  • 152 بازدید
 15. دوست

  • 0 پاسخ
  • 205 بازدید
×