شعر و مشاعره

162 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 1,946 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 1,480 بازدید
  • 156 پاسخ
  • 7,801 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 1,904 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 228 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 755 بازدید
  • 72 پاسخ
  • 3,668 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 331 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 368 بازدید
  • 391 پاسخ
  • 9,850 بازدید
 1. پشت دریاها

  • 0 پاسخ
  • 234 بازدید
 2. پرهای زمزمه

  • 0 پاسخ
  • 312 بازدید
 3. ورق روشن وقت

  • 0 پاسخ
  • 269 بازدید
 4. واحه ای در لحظه

  • 0 پاسخ
  • 230 بازدید
 5. و پیامی در راه

  • 0 پاسخ
  • 267 بازدید
 6. غربت

  • 0 پاسخ
  • 248 بازدید
 7. همیشه

  • 0 پاسخ
  • 286 بازدید
 8. ندای آغاز

  • 0 پاسخ
  • 258 بازدید
 9. صدای دیدار

  • 0 پاسخ
  • 266 بازدید
 10. نشانی

  • 0 پاسخ
  • 239 بازدید
 11. شب تنهایی خوب

  • 0 پاسخ
  • 176 بازدید
 12. سوره تماشا

  • 0 پاسخ
  • 233 بازدید
 13. ساده رنگ

  • 0 پاسخ
  • 134 بازدید
 14. روشنی، من، گل، آب

  • 0 پاسخ
  • 121 بازدید
 15. دوست

  • 0 پاسخ
  • 153 بازدید