رفتن به مطلب

شعر و مشاعره

162 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 2,009 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 1,550 بازدید
  • 156 پاسخ
  • 8,127 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 2,043 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 263 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 845 بازدید
  • 72 پاسخ
  • 3,827 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 383 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 436 بازدید
  • 391 پاسخ
  • 10,857 بازدید
 1. پشت دریاها

  • 0 پاسخ
  • 294 بازدید
 2. پرهای زمزمه

  • 0 پاسخ
  • 358 بازدید
 3. ورق روشن وقت

  • 0 پاسخ
  • 328 بازدید
 4. واحه ای در لحظه

  • 0 پاسخ
  • 285 بازدید
 5. و پیامی در راه

  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
 6. غربت

  • 0 پاسخ
  • 306 بازدید
 7. همیشه

  • 0 پاسخ
  • 339 بازدید
 8. ندای آغاز

  • 0 پاسخ
  • 334 بازدید
 9. صدای دیدار

  • 0 پاسخ
  • 318 بازدید
 10. نشانی

  • 0 پاسخ
  • 291 بازدید
 11. شب تنهایی خوب

  • 0 پاسخ
  • 231 بازدید
 12. سوره تماشا

  • 0 پاسخ
  • 282 بازدید
 13. ساده رنگ

  • 0 پاسخ
  • 182 بازدید
 14. روشنی، من، گل، آب

  • 0 پاسخ
  • 174 بازدید
 15. دوست

  • 0 پاسخ
  • 225 بازدید
×