رفتن به مطلب

شعر و مشاعره

162 موضوع در این تالار قرار دارد

  • 18 پاسخ
  • 2,028 بازدید
  • 16 پاسخ
  • 1,568 بازدید
  • 156 پاسخ
  • 8,236 بازدید
  • 26 پاسخ
  • 2,090 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 281 بازدید
  • 4 پاسخ
  • 863 بازدید
  • 72 پاسخ
  • 3,869 بازدید
  • 0 پاسخ
  • 393 بازدید
  • 1 پاسخ
  • 451 بازدید
  • 391 پاسخ
  • 11,109 بازدید
 1. پشت دریاها

  • 0 پاسخ
  • 304 بازدید
 2. پرهای زمزمه

  • 0 پاسخ
  • 366 بازدید
 3. ورق روشن وقت

  • 0 پاسخ
  • 341 بازدید
 4. واحه ای در لحظه

  • 0 پاسخ
  • 297 بازدید
 5. و پیامی در راه

  • 0 پاسخ
  • 329 بازدید
 6. غربت

  • 0 پاسخ
  • 317 بازدید
 7. همیشه

  • 0 پاسخ
  • 348 بازدید
 8. ندای آغاز

  • 0 پاسخ
  • 344 بازدید
 9. صدای دیدار

  • 0 پاسخ
  • 326 بازدید
 10. نشانی

  • 0 پاسخ
  • 302 بازدید
 11. شب تنهایی خوب

  • 0 پاسخ
  • 240 بازدید
 12. سوره تماشا

  • 0 پاسخ
  • 294 بازدید
 13. ساده رنگ

  • 0 پاسخ
  • 192 بازدید
 14. روشنی، من، گل، آب

  • 0 پاسخ
  • 186 بازدید
 15. دوست

  • 0 پاسخ
  • 266 بازدید
×