ایران تاک

نسخه‌ی کامل: سود ۲۲ درصدى بانك تات به سپرده هاى ۵ ساله
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
احضار مديران بانك شهر به بانك مركزى

سود ۲۲ درصدى بانك تات به سپرده هاى ۵ ساله

موسسه مالى و اعتبارى قوامين به سپرده هاى يك ساله ۲۲ درصد سود پرداخت مى كند.

مريم كائيد - شوراى هم آهنگى بانك هاى دولتى و خصوصى طى برگزارى جلسات متفاوت از هفته ى گذشته تاكنون تلاش نمود تا با ايجاد وحدت رويه در سيستم بانكى در زمينه نرخ سود از بى قانونى و هرج مرج در اين زمينه خوددارى كند .واگذارى تعيين نرخ سود به سيستم بانكى آزمونى بزرگ است تا سيستم بانكى بتواند اجماع ، عقل جمعى و اتحاد خود را نمايان كند .اين وحدت و هم آهنگى سبب شد تا مدير عامل بزرگترين بانك كشور در اقدامى واحد نسبت به اطلاع رسانى تصميمات كانون بانك هاى دولتى و خصوصى در زمينه ى نرخ سود در دامنه ى ۷ تا ۲۰ درصد اقدام كند. اين نرخ ها در حالى تعيين شد كه همچنان نرخ سود سپرده ها با تورم فاصله دارد كه حيدرى مدير عامل بانك ملى دليل اين اختلاف را در نرخ سود تسهيلات مى داند كه منطق قابل قبولى است .اما در اين بين بانك هايى بودند كه از دامنه ى مجاز پا را فراتر گذاشتند و پايشان به كميته تخلفات باز شد . بانك شهر از جمله بانك هايى است كه با اطلاع رسانى نرخ سود سپرده ها در دامنه ۲۵ درصد سبب شد تا بانك مركزى مستقيما در اين زمينه دخالت كند و با نشان دادن كارت قرمز اين بانك را مجبور به پيروى از سياست هاى سيستم بانكى نمايد . مسئولين بانك شهر در روز هاى گذشته به بانك مركزى احضار شدند تا به تخلف آن ها در اين زمينه رسيدگى شود . اما بررسى هاى خبرنگار ما نشان مى دهد كه هرچند كه بانك شهر كارت قرمز گرفت و متخلف در زمينه عدول از تصميمات جمعى سيستم بانكى شناسايى شد اما بانك هاى ديگرى نيز هستند كه بى سر و صدا نرخ سود خود را در دامنه اى بيش از آنچه ابلاغ شد تعيين كردند.بر اين اساس مشاهدات خبرنگار ما حاكى است ، وقتى با شعبه اكباتان فاز ۲ بانك تات در خصوص نرخ سود سپرده هاى بلند مدت به عنوان يك مشترى تماس گرفتيم ، متصدى امور بانكى اين شعبه نرخ سپرده هاى ۵ ساله را ۲۲ درصد عنوان كرد . در مورد بانك انصار نيز با شعبه شهيد مطهرى تماس گرفته شد و متصدى امور بانكى نرخ سود سپرده هاى ۵ ساله را ۲۱ درصد عنوان كرد. متصدى بانك شهر نيز در شعبه نواب در پاسخ به پرسش خبرنگار ما به عنوان مشترى پاسخ داد كه بين ۲۰ تا ۲۳ درصد سود به سپرده ها پرداخت مى شود كه اين مسئله بستگى به مانده سپرده دارد . تماس با موسسه مالى و اعتبارى قوامين نيز صورت گرفت و متصذى شعبه بلوار كشاورز اين موسسه نرخ روزشمار كوتاه مدت را ۱۸ درصد و سپرده هاى يك ساله را ۲۲ درصد اعلام كرد.حال بايد منتظر بود تا ديد كه مقام ناظر براى اين بانك ها چه تصميماتى دارد.
لینک مرجع