ایران تاک

نسخه‌ی کامل: پورت pci در کامپیوتر (کتاب دو زبانه انگلیسی - پارسی)
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.


[تصویر:  Language.gif] [b] زبان:
پارسی [تصویر:  Author.gif] نویسنده: شاهین پناهی [تصویر:  FileType.gif] نوع فایل: PDF [تصویر:  Pages.gif] تعداد صفحات: 24 [تصویر:  Publisher.gif] ناشر: [تصویر:  FileSize.gif] حجم کتاب: 3.47 مگابایت توضیحات
در کامپیوتر از عناصر سخت افزاری متفاوتی استفاده می گردد. تمامی عناصر فوق نیازمند ارتباط سریع با یکدیگر می باشند. در صورتیکه عناصر سخت افزاری موجود که دارای پتانسیل های اختصاصی خود می باشند، قادر به ایجاد ارتباط با یکدیگر نباشند، عملا" ازامکانات موجود استفاده درستی نخواهد شد. گذرگاه (Bus) با نیت کمک به هدف فوق ارائه شده اند. گذرگاه ، کانال و یا مسیری است که بین عناصر کامپیوتر قرار می گیرد. انواع متفاوتی گذرگاه وجود دارد. گذرگاه PCI)Peripheral Component Interconnect) یکی ازنمونه های فوق است.


[تصویر:  download.gif]
لینک مرجع