ایران تاک

نسخه‌ی کامل: تزریق موفقیت آمیز اولین نمونه خون مصنوعی به بدن انسان
شما در حال مشاهده‌ی نسخه‌ی متنی این صفحه می‌باشید. مشاهده‌ی نسخه‌ی کامل با قالب بندی مناسب.
موفقیت در تزریق اولین نمونه از خون مصنوعی به بدن انسان، باعث شده دانشمندان به واقعی شدن استفاده از خونهای مصنوعی برای نجات جان بیماران امیدوارتر شوند. به گزارش خبرگزاری مهر، محققان دانشگاه ماری و پیر کوری در پاریس سلولهای بنیادین "هماتوپویتیک" را از مغز استخوان داوطلبان استخراج کرده و این سلولها را به گونه ای تحریک کردند تا بتوانند با کمک گرفتن از تعدادی از عوامل رشدی، سلولهای خونی را به وجود آورند.
محققان این سلولهای کشت داده شده را برای ردیابی نشانه گذاری کرده و در حدود 10 میلیارد از این سلولها را به مغز استخوان داوطلبی دیگر تزریق کردند. پس از گذشت پنج روز 94 تا 100 درصد از سلولهای خونی به جریان خود در سیستم خونی بدن داوطلب ادامه دادند.
این میزان از حضور سلولهای مصنوعی خون در چرخه طبیعی بدن در روز بیست و ششم به 41 تا 63 درصد رسید که این میزان برای سلولهای طبیعی خون نیز میزان بقای طبیعی به شمار می رود. محققان در این آزمایش نشان دادند سلولهای مصنوعی می توانند به صورت طبیعی در بدن باقی بمانند.
این موفقیت برای خدمات درمانی در سطح بین المللی خبر بسیار خوشحال کننده ای خواهد بود؛ زیرا به گفته دانشمندان نتایج این مطالعه نشان می دهند منابع نامحدود خونی کاملا قابل دسترسی هستند. جهان به شدت به منابع خونی نیازمند است و حتی با وجود افزایش تعداد اهدا کننده ها در کشورهای پیشرفته این نیاز برطرف نشده است. این نیاز به ویژه در بخشهایی از جهان که میزان ابتلا به ایدز در آنها بالا است، به شدت بیشتر است.
بر اساس گزارش نیوساینتیست، با وجود اینکه این مطالعه و نتایج موفقیت آمیزش قدمی بلند به سوی پیشبرد صنعت تولید خون مصنوعی است، تا تولید انبوه خون مصنوعی راه طولانی در پیش است زیرا بیماری که در وضعیت اضطراری به خون نیاز دارند باید 200 برابر حجم سلولهایی که محققان در مطالعه خود به بدن داوطلب وارد کردند را دریافت کنند.
لینک مرجع