تبلیغات بنری ویکیوز

کلمات کلیدی: ضمایر, موصولی, در, زبان, انگلیسی,
ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
ضمایر موصولی در زبان انگلیسی
نویسنده پیام
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #1
Iran ضمایر موصولی در زبان انگلیسی
ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

اهداف درس(Objectives):

- آشنایی با ضمیر موصولی (Relative Pronouns) و کاربرد آن

- آشنایی با انواع ضمیر موصولی

قبلاً گفتیم كه صفت می تواند قبل از اسم به صورت كلمه به كار رود، و اگر بعد از اسم به كار رود باید بعد از فعل های ربط قرار گیرد. صفت می تواند بعد از اسم، شكل جمله داشته باشد كه چنان جمله ای حالت وصفی دارد به آن جملة وصفی گویند علامت جملة وصفی اینست كه با "که موصولی" شروع می شود.(جمله وصفی) + (كه) موصولی + اسمپس " كه موصولی" جملة وصفی را به اسم قبل از خودش وصل می كند؛ به همین علت موصولی نام دارد . خاصیت دیگر " كه موصولی" این است كه از تكرار اسم قبل از خودش در جملة وصفی به هر نحو ممكن جلوگیری می كند .انواع " که موصولی":

1- who : از تكرار اسم مشخص(اسم انسان) در فاعل جملة وصفی جلوگیری می کند.

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی


1- The writer ………..has written this interesting story is very famous.

a) whose

b) whom

c) which

d) who *2- The mechanic ……..is repairing the car is his friend.

a) whose

b) whom

c) who *

d) which3- I don’t like people ……… lose their tempers easily.

a) whom

b) who *

c) whose

d) which4- The man ………..telephoned you lives in this house.

a) whose

b) whom

c) who *

d) which2- Whom : از تكرار اسم مشخص(اسم انسان) در مفعول جمله وصفی جلوگیری می كند.

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

1- The lady ……….. I expected hasn’t come in yet.

a) whose

b) which

c) whom *

d) what2- The man …………. They employed has blue eyes.

a) whose

b) which

c) where

d) whom *

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
12-12-2011 10:02 PM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #2
RE: ضمایر موصولی در زبان انگلیسی
3- Which : از تكرار اسم غیرمشخص (اشیا یا حیوانات) در فاعل جمله وصفی جلوگیری می كند.

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی4- Which : از تكرار اسم غیرمشخص در مفعول جمله وصفی جلوگیری می كند.

ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

1- The car ………..was talking us to the airport broke down.

a) which *

b) who

c) whose

d) whom2- The ladder on ………. I was standing began to slip.

a) whose

b) where

c) which *

d) that3- The cars …………were fixed yesterday are over there.

a) which *

b) who

c) whore

d) whom4- The letter ……… he has written is in his room.

a) who

b) whom

c) which *

d) whose

5- Where : از تكرار اسم مكان در جمله وصفی جلوگیری می كند.

ضمایرموصولی در زبان انگلیسی


نکته : باید دانست كه وقتی كه از where استفاده می شود نیاز به حرف اضافه مكان نیست.

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
12-12-2011 10:03 PM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #3
RE: ضمایر موصولی در زبان انگلیسی
6- When : از تكرار اسم زمان در جمله وصفی جلوگیری می كند.

ضمایرموصولی در زبان انگلیسی


7- Whose : از تكرار صفت ملكی در جمله جلوگیری كند.

ضمایرموصولی در زبان انگلیسینکته: البته اگر قبل whose اسم غیرمشخص وجود داشته باشد می توان به جای whose از of which استفاده كرد بدین ترتیب كه اسم بعد از whose را به قبل از whose منتقل می كنیم و به جای whose از of which استفاده می کنیم.

…The dog whose name was Top

ا the dog the name of which was top of.

The room whose door…

The room the door of which…نکته: اگر در جمله وصفی عدد قبل از صفت ملكی وجود داشته باشد آن عدد به قبل از whose منتقل می شود.

1. The children ………… painting prize were given ten pounds each.

a) who

b) that

c) what

d) whose *2. The writer………….works are always admired by people all over the world is William Shakespeare.

a) whose *

b) whom

c) which

d) who3. Amin……… father works in this department store is in our class.

a) that

b) which

c) whose *

d) whom4. The man over there………. name I don’t remember is an artist.

a) who

b) whose *

c) whom

d) that


هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
12-12-2011 10:04 PM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #4
RE: ضمایر موصولی در زبان انگلیسی
8- در صورتی كه قبل از which عبارت the thing وجود داشته باشد به جای تركیب the thing which از what استفاده می شود.

The thing which you need is fresh air.

What you need is fresh air.

9- Why : از تكرار اسم دلیل و علت در جمله وصفی جلوگیری می كند.

ضمایرموصولی در زبان انگلیسینکته: باید دانست كه وقتی جمله هایی كهThe reason why در آنها بكار رفته ادامه پیدا می كند از كلمه ربط that استفاده می شود نه because .می توان در قسمت اسم ، قبل از"كه موصولی"ضمیر بكار برد و با "كه موصولی" (who) همة ضمیرها به كار می روند به غیر از they كه به جای آن از those استفاده می شود.

I who work hard . we who work hard.

You who work hard. you who work hard.

It who works hard.

She who works hard. Those who work hard.

He who works hard.موارد جایگزینی ضمایر موصولی:

از بین " كه های موصولی" سه مورد which و whom ، who (فاعلی و مفعولی) قابل جایگز ین شدن با that هستند.

The man who(that) works here is my uncle.

The man whom(that) you saw yesterday is my uncle.

The house which(that) is on the corner is mine.

The house which(that) you bought is too expensive.موارد حذف " كه های موصولی" :

از بین ضمایر موصولی حتی می توان which و whom (مفعولی) حذف کرد.

The man which you saw yesterday is my uncle.----- The man you saw yesterday is my uncle

The house which you bought is too expensive.------ The house you bought is too expensive.نکته : اگر بعد از ضمیر موصولی who، which، that یک فعل to be قرار گرفت، در صورت حذف ضمیر موصولی باید فعل to be بعد از آن هم حذف شود.

Who are playing = playing.

Who was injured = injured


هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
12-12-2011 10:09 PM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #5
RE: ضمایر موصولی در زبان انگلیسی

1- The boys ………football are my friends.

a) play

b) playing *

c) plays

d) are playing2- The man ……….in the accident was taken to hospital.

a) who injured

b) injured *

c) whom injured

d) that injured3- The picture ………… yesterday is over day.

a) was drawing

b) were drawn

c) which was drawing

d) drawn *

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
12-12-2011 10:11 PM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار دامپزشکی | تور روسیه | هتل آپارتمان مشهد | ترجمه تخصصی | نرم افزار داروخانه | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | دکتر آسان طب | اخبار موسیقی | کنکور | خرید لایسنس nod32 | بهترین سایت تفریحی |   کنکور آسان است | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | دانلود موزیک | اندروید سه | بانک شماره موبایل | پایگاه صالحین | مجله کامپیوتری | جاب لر | نوین ساخت | سهام نت | تکی کو | سرورمجازی | تم کد | خرید هاست | مجله خانواده | مجله اینترنتی وبدون | پورتال خبری | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سیب رنک | جراحی بینی | فروش جوجه بوقلمون |   تولید کننده روغن زیتون | سایت پزشکی دکتر طب | افزایش بازدید سایت | خرید گیفت کارت | مدرن بوک | لوازم ارایشی | باربری تهران | مبل | کاشت مو | پروتز سینه | جراحی زیبایی واژن | ماشین آلات بسته بندی | پروفیل یو پی وی سی | لوله پوش فیت
خرید کریو پر سرعت

برای درج تبلیغات متنی، بنری و یا رپرتاژ آگهی در این وب سایت با شماره 09370888727 تماس حاصل فرمائید