امتیاز موضوع:
  • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
برجسته ترين شعار مهدويت
#
Star 
جشن ميلاد حضرت حجت(عج)براي عموم شيعيان، بلکه همه ي عدالتخواهان عالم، يک عيد بزرگ است؛ لذا مردم ما در اين جشن با همه ي وجود و با دل و جان، محبت و ارادت خود را به آستان حضرت بقية الله (ارواحنا فداه)ابراز مي کنند. آنچه براي ما - به عنوان دوستداران و معتقدان به امامت و ولايت حضرت مهدي (عج)مهمّ است، اين است که علاوه ي بر اظهار ارادت و شادي، از اين خاطره ي تاريخي، يا از اين اعتقاد شيعي درس بگيريم.

اعتقاد به مهدويّت، مخصوص شيعه نيست

البتّه اعتقاد به ظهور مهدي در دوراني از تاريخ، مخصوص شيعه نيست؛ همه ي مسلمانان، اعم از شيعه و سني به اين معنا معتقدند؛ بلکه غير مسلمانان هم به يک صورت معتقدند؛ منتها امتياز شيعه در اين است که اين شخصيت نجاتبخش بشريت را با نام و نشان و خصوصيّات مي شناسد و معتقد است او همواره براي دريافت دستور الهي، حاضر و آماده است. هر وقت پروردگار عالم به او دستور دهد، او آماده ي شروع آن کار عظيمي است که بناست بشريت و تاريخ را متحول کند. آنچه ما به عنوان يک درس و تعليم معرفتي و عملي از اين قضيه بايد بگيريم، مهم است.

استقرار عدالت در جهان

شما برادران و خواهران توجّه داريد که برجسته ترين شعار مهدويّت عبارت است از عدالت. مثلاً در دعاي ندبه وقتي شروع به بيان و شمارش صفات آن بزرگوار مي کنيم، بعد از نسبت او به پدران بزرگوار و خاندان مطهرش، اولين جمله يي که ذکر مي کنيم، اين است: «اين المعدّ لقطع دابر الظّلمه، اين المنتظر لاقامة الأمت و العوج، اين المرتجي لأزالة الجور و العدوان »؛ يعني دل بشريت مي تپد تا آن نجاتبخش بيايد و ستم را ريشه کن کند؛ بناي ظلم را - که در تاريخ بشر، از زمانهاي گذشته همواره وجود داشته و امروز هم با شدت وجود دارد - ويران کند و ستمگران را سرجاي خود بنشاند؛ اين اولين درخواست منتظران مهدي موعود از ظهور آن بزرگوار است. يا در زيارت آل ياسين وقتي خصوصيّات آن بزرگوار را ذکر مي کنيد، يکي از برجسته ترين آنها اين است که «الّذي يملأ الارض عدلا و قسطا کما ملأت ظلما و جورا » انتظار، اين است که او همه ي عالم- نه يک نقطه - را سرشار از عدالت کند و قسط را در همه جا مستقر نمايد. در رواياتي هم که درباره ي آن بزرگوار هست، همين معنا و جود دارد. بنابراين انتظار منتظران مهدي موعود، دردرجه ي اول، انتظار استقرار عدالت است.

فقدان عدالت؛ درد بزرگ بشريّت

درد بزرگ بشريّت، امروز همين مسأله ي فقدان عدالت است. هميشه دستگاههاي ظلم و جور در سطح دنيا به شکلهاي مختلف بر مردم جفا کرده اند؛ بشريت را زير فشار قرار داده اند و انسانها را از حقوق طبيعي خود محروم کرده اند؛ امّا امروز اين معنا از هميشه ي تاريخ بيشتراست و رفع اين را انسان از ظهور مهدي موعود مي طلبد و انتظار مي برد. بنابراين، مسأله، مسأله ي طلب عدالت است.
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#
نابودي بناي ظلم، حتمي است

اولين درس عملي از اين موضوع اين است که نابود کردن بناي ظلم در سطح جهان، نه فقط ممکن است، بلکه حتمي است. اين مطلب بسيار مهمي است که نسلهاي بشري امروز معتقد نباشند که در مقابل ظلم جهاني، نمي شود کاري کرد. امروز وقتي ما با نخبگان سياسي دنيا از ظلمهاي مراکز قدرت بين المللي و سيستم جهانيِ ظلم -که امروز به سرکردگي استکبار در همه ي دنيا وجود دارد-صحبت مي کنيم، مي بينيم آنها مي گويند بله، چيزي که شما مي گوييد، درست است؛ واقعاً دارند ظلم مي کنند؛ امّا کاري نمي شود کرد!يعني مجموعه ي بزرگي از نخبگان که سررشته ي کار در دنيا در دست آنهاست. اسير يأس و نااميدي اند و اين يأس و نااميدي را به ملّتهاي خود سرريز مي کنند و آنها را از اين که بتوان نقشه ي ظالمانه و شيطاني امروز دنيا را عوض کرد، مأيوس مي کنند. بديهي است که انسانهاي مأيوس نمي توانند هيچ حرکتي در راه اصلاح انجام بدهند. آن چيزي که انسانها را وادار به کار و حرکت مي کند، نور و نيروي اميد است. اعتقاد به مهدي موعود، دلها را سرشار از نور اميد مي کند. براي ما که معتقد به آينده ي حتمي ظهور مهدي موعود (عج)هستيم، اين يأسي که گريبانگير بسياري از نخبگان دنياست، بي معناست. ما مي گوييم نخير، مي شود نقشه ي سياسي دنيا را عوض کرد؛ مي شود با ظلم و مراکز قدرت ظالمانه درگير شد و در آينده نه فقط اين معنا امکانپذير است، بلکه حتمي است. وقتي ملّتي معتقد است نقشه ي ظالمانه و شيطاني امروز در کل عالم قابل تغييراست، آن ملت شجاعت پيدا مي کند و احساس مي کند دست تقدير، تسلط ستمگران را براي هميشه به طور مسلّم ننوشته است.
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#
امام خميني، يأس را از دلها پاک کرد

انسانها مي توانند تلاش کنند و پرچم عدالت را - ولو دريک نقطه ي محدود - بلند کنند. شما ببينيد ملّتهايي که امروز در گوشه و کنار عالم زير فشار ظلم و ستم زندگي مي کنند، اگر اين اميد را در دل خود بپرورانند که مي شود با ظلم مبارزه کرد، چه اتفاقي در دنيا مي افتد و چطور ملتّها بيدارمي شوند. يک روز ملّت ايران هم در پنجه ي اقتدار رژيم طاغوتي دچار همين يأس بود؛ ولي امام بزرگوار ما با تعاليم اسلامي، اين يأس را ازدلها پاک کرد و به مردم اميد و شجاعت داد. نتيجه اين شد که اين مردم به پا خاستند، نهضت کردند، تن به سختي دادند، مبارزه کردند، از جان خود دريغ نکردند و توانستند دراين نقطه ي از عالم، با عوامل ظلم و نظام ظالمانه و شيطاني مبارزه و آن را ريشه کن و سرنگون کنند.

نظم ظالمانه ي جهاني، قابل زوال است

امروز دستگاههاي تبليغاتي مراکز استکباري دنيا و روشنفکران وابسته ي به آنها، در سطح عالم اين طور تبليغ مي کنند که هيچ حرکتي در مقابل نظم ظالمانه ي کنوني ممکن نيست. با فکر انقلاب و آرمانگرايي مبارزه مي کنند و مي خواهند ملّتها را متقاعد کنند که به همين وضعيّت کنوني ظالمانه ي دنيا بسازند و در مقابل آن هيچ عکس العملي نشان ندهند. فکراعتقاد به مهدي، نقطه مقابل اين تبليغات غلط و ظالمانه است. جوانان و روشنفکران و عموم ملت ما با اعتقاد به ظهور مهدي(عج)اين اعتقاد راسخ را در دل خود پرورش مي دهند که نظم ظالمانه جهاني، قابل زوال است و ابدي نيست؛ مي شود با آن مبارزه و در مقابل آن ايستادگي کرد.
منبع :
شخصيت و سيره ي معصومين(علیهم السلام)در نگاه رهبر انقلاب اسلامي(جلد 7)
( شخصیت و سیره امام زمان (علیه السلام))
،ناشر موسسه فرهنگي قدر ولايت - 1383


هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#
واهمه ي نظام ظالمانه دنيا از تشکيل نظام اسلامي

کساني که خيال مي کنند اسلام بايد برود و در گوشه يي بنشيند و مردان اسلام و دين فقط زبان نصيحت را به کار بگيرند، اينها دانسته يا ندانسته همان چيزي را مي گويند که مراکز قدرت جهاني آن را مي خواهند و آرزو مي کنند. مراکز قدرت استکباري از اين که رهبران اسلامي در گوشه يي از دنيا بنشينند و گاهي پيامي بدهند و يک کلمه حرفي بزنند -همچنان که رهبران مسيحي در هر قضيه يي پيامي مي دهند، نصيحتي مي کنند و جمله يي مي گويند -هيچ ترسي ندارند؛ مي دانند اين خطري براي آنها نيست. ازاين که ملّتهاي مسلمان بيدار شوند و تشکيل حکومت بدهند، از اين که ايمان اسلامي آحاد مردم در قالب يک نظام و يک دولت و يک حکومت تجسم پيدا کند، واهمه دارند و مي ترسند. نظام اسلامي و ملّت مسلمان ايران و دولت جمهوري اسلامي بزرگترين قدم را دراين راه برداشت و به برکت مجاهدت جوانها و مردان و زنان مؤمن و فداکار اين ملّت، اسلام در دنيا به عنوان يک قدرت ظاهرشد. هرچه اين قدرت بتواند خود را مستقرترو پايدارتر کند، نظم ظالمانه و شيطاني دنيا بيشتر تهديد مي شود.

ويران کردن کاخهاي ستم

بعضي ها بي توجّه، از جدايي دين وسياست حرف مي زنند؛ يعني دين را به گوشه هاي خلوت برانند و انسان ديندار، فقط به نصيحت اکتفا کند. در اين جا نصيحت نمي تواند کاري بکند. آنچه مي تواند قدرتها را مهارو تهديد کند. و در برابر ظلم و فساد مقاومت کند و ريشه ي آن را بر کند يا آن را متزلزل کند، قدرت الهي و اسلامي است؛ قدرت سياسي يي است که در اختيار احکام اسلامي باشد. امام زمان (ارواحنا فداه) با اقتدار و قدرت و تکيه بر توانايي يي که ايمان والاي خود او و ايمان پيروان و دوستانش، او را مجهز به آن قدرت کرده است، مي رود گريبان ستمگران عالم را مي گيرد و کاخهاي ستم را ويران مي کند.
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#
آمادگي براي سربازي امام زمان

درس ديگر اعتقاد به مهدويّت و جشنهاي نيمه ي شعبان براي من و ما اين است که هر چند اعتقاد به حضرت مهدي (ارواحنا فداه)يک آرمان والاست و در آن هيچ شکّي نيست؛ امّا نبايد مسأله را فقط به جنبه ي آرماني آن ختم کرد- يعني به عنوان يک آرزو در دل، يا حداکثر در زبان، يا به صورت جشن- نه، اين آرماني است که بايد به دنبال آن عمل بيايد. انتظاري که از آن سخن گفته اند، فقط نشستن و اشک ريختن نيست؛ انتظار به معناي اين است که ما بايد خود را براي سربازي امام زمان آماده کنيم. سربازي امام زمان، کارآساني نيست. سربازي منجي بزرگي که مي خواهد با تمام مراکز قدرت و فساد بين المللي مبارزه کند، احتياج به خودسازي و آگاهي و روشن بيني دارد. عدّه يي اين اعتقاد را وسيله يي براي تخدير خود يا ديگران قرار مي دهند؛ اين غلط است. ما نبايد فکر کنيم که چون امام زمان خواهد آمد و دنيا را پر از عدل و داد خواهد کرد، امروز وظيفه يي نداريم؛ نه، بعکس، ما امروز وظيفه داريم در آن جهت حرکت کنيم تا براي ظهور آن بزرگوار آماده شويم. شنيده ايد، در گذشته کساني که منتظر بودند، سلاح خود را هميشه همراه داشتند؛ اين يک عمل نمادين است و معنايش اين است که انسان از لحاظ علمي و فکري و عملي بايد خود را بسازد و در ميدانهاي فعاليت و مبارزه، آماده به کار باشد.

پذيرش هزينه ي شعار عدالت

آنچه ما بايد بدانيم -بخصوص ما مسؤولان نظام جمهوري اسلامي - اين است که اصل، عدالت است. شما ببينيد انتظار حجت قائم(ارواحنا فداه) که انتظار ديرپاي هميشگي شيعه بوده، دردرجه ي اوّل براي اين بوده است که عدالت در دنيا استقرار پيدا کند؛ «يملأ الله به الأرض قسطاً و عدلاً کما ملأت ظلماً و جوراً». همه چيز بعد از عدالت است. آرزوي ديرين انسانهاي مظلوم در سرتاسر تاريخ هم عدالت بوده است. ما امروز نظامي داريم که مي خواهد دنبال عدالت باشد؛ اين هدف و شعار ماست؛ بايد راه را درست انتخاب کنيم.
البتّه دنبال عدالت بودن، هزينه ها و دردسرهايي دارد و موجب دشمني قشرهايي هم مي شود. اميرالمؤمنين در نامه ي خود به مالک اشتر متعرض همين معنا مي شود و مي گويند: آن جايي که امر دايرشد بين توده ي مردم- آنهايي که محتاج عدالت تو هستند- با خواص و مجموعه هاي کوچک و بهره مند و ممتاز جامعه، حتماً توده ي مردم را ترجيح بده. امروز اين معنا بايد شعار ما باشد و معيار درستي کار ما محسوب شود و برنامه ريزي ها و سياستگذاري ها و عملکردهاي ما به دنبال اين قضيه باشد.
البتّه عدالت چيزي است که آسان بر زبان جاري مي شود، امّا آسان به دست نمي آيد؛ برنامه ريزي هاي بلند مدت لازم دارد؛ بايد اين برنامه ريزي ها را بکنيم و چشم انداز خود را چشم اندازعادلانه قرار دهيم؛ چيزي باشد که ما را به عدالت نزديک کند؛ اين وظيفه ي ماست و امروز درس اميرالمؤمنين براي ما بيش از هميشه همين نکته است.
اميرالمؤمنين عليه السلام به خاطر همين عظمتها و تراکم همين ارزشهاي ممتاز در وجود او، ضربت خورد و اين فاجعه ي بزرگ انساني به وسيله ي انسانهاي شقي و گمراه، نسبت به اين بزرگوار به وجود آمد. خون اميرالمؤمنين هم ثارالله دانسته شده است. شما به امام حسين مي گوييد: «السلام عليک يا ثارالله و ابن ثاره ». فقط خون امام حسين نيست که خونخواه آن، خداست؛ خون اميرالمؤمنين هم ثارالله است؛ يعني خونخواه و صاحب اين خون، خداي متعال است (1)
هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
#
استقرار عدالت با دستيابي به قدرت

درس ديگري که اعتقاد به مهدويّت و جشنهاي نيمه شعبان بايد به ما بدهد، اين است: عدالتي که ما در انتظار آن هستيم- عدالت حضرت مهدي( عليه السّلام) که مربوط به سطح جهان است - با موعظه و نصيحت به دست نمي آيد؛ يعني مهدي موعودِ ملّتها نمي آيد ستمگران عالم را نصيحت کند که ظلم و زياده طلبي و سلطه گري و استثمارنکنند. با زبان نصيحت، عدالت درهيچ نقطه ي عالم مستقر نمي شود. استقرار عدالت، چه در سطح جهاني- آن طور که آن وارث انبيا انجام خواهد داد- و چه درهمه ي بخشهاي دنيا، احتياج به اين دارد که مردمان عادل و انسانهاي صالح و عدالت طلب، قدرت را در دست داشته باشند و با زبان قدرت با زورگويان حرف بزنند. با کساني که سرمست قدرت ظالمانه هستند، نمي شود با زبان نصيحت حرف زد؛ با آنها بايد با زبان اقتدار صحبت کرد. آغاز دعوت پيغمبران الهي با زبان نصيحت است؛ امّا بعد از آن که توانستند طرفداران خود را گرد بياورند و تجهيزکنند، آنگاه با دشمنان توحيد و دشمنان بشريت، با زبان قدرت حرف مي زدند.

طرفداران عدالت، بايد خود را به قدرت مجهز کنند

شما ببينيد در همين آيه ي کريمه ي قرآن که راجع به قسط صحبت مي کند و مي گويد خداي متعال همه ي پيغمبران را فرستاد، «ليقوم النّاس بالقسط»- براي اين که قسط و عدالت را در جامعه مستقر کنند -بلافاصله مي فرمايد: «و انزلنا الحديد فيه بأس شديد و منافع للنّاس»؛(2) يعني پيغمبران علاوه بر اين که با زبان دعوت سخن مي گويند، با بازوان و سرپنجگان قدرتي که مجهز به سلاح هستند و با زورگويان و قدرت طلبان فاسد، معارضه و مبارزه مي کنند. پيغمبراکرم وقتي به مدينه آمد و نظام اسلامي را تشکيل داد. آيات قرآن را بر مردم مي خواند، به گوش دشمنان هم مي رسانيد؛ امّا به اين اکتفا نمي کرد. کساني که طرفدار عدالت هستند، در مقابل زورگويان و زياده طلبان و متجاوزان به حقوق انسانها بايد خود را به قدرت مجهز کنند. لذا شما مي بينيد از روزي که نظامي اسلامي به وجود آمد - يعني اسلام مجهز به قدرت يک ملّت بزرگ و امکانات يک کشورو دولت بزرگ شد- دشمنان اسلام حرکت اسلام را جدي گرفتند و علاقه مندان و طرفداران اسلام هم در اطراف و اکناف عالم اميدوارشدند. بسياري از پيغمبران در ميدان مبارزه و جهاد مقدّس و قتال قدم مي گذاشتند؛ «و کأيّن من نبيّ قاتل معه ربّيون کثيراً».

پي‌نوشت‌ها:


1-ديدار اقشار مختلف مردم به مناسبت نيمه ي شعبان در مصلاي تهران، 1381/7/30.
2-الحديد /25.

منبع :
شخصيت و سيره ي معصومين(علیهم السلام)در نگاه رهبر انقلاب اسلامي(جلد 7)
( شخصیت و سیره امام زمان (علیه السلام))
،ناشر موسسه فرهنگي قدر ولايت - 1383


هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
 
 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | اتوماسیون پزشکی | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | اندروید سه | مجله کامپیوتری | تم کد | مجله اینترنتی وبدون | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سایت پزشکی دکتر طب | فرتکست | مجله پزشکی نت سلامت | کافه ایرونی | مجله خندانک | مجله اینترنتی فان استار | مجله من | مجله اینترنتی دونیمه | مجله اینترنتی بردیا | فاینال مد | فرهنگیا | نامبروان | جان نو | مگفر | مجله 24 | نیمچه | تک پدیا | آیناز وب | مطالب بیست | میهن اسکای | نیک آنلاین | شینار | وطنی ها | طب جدید | هوای تازه | آاقای گل | برترین مطالب | دایی رضا | فارس پدیا | آجودانیه | چارشنبه | فانیفا | قارپوز | گوهرمند | گل بهار | جهان من | جوان امروز | کالچر | مه آذین | مجله سبز | مگناب | دنیای نت | نیک اندیشه | نیکاندوست | نیک پاتوق | ازبک | پارمینو | پیک آبی | پورتال من | راز آلود | روسپید | رشد نگر | رویای زندگی | شورانگیز | سیمای وب | نتیها | تاپکده | وب دوستان | ویکی وان | یکناز | زرچوب | زردقناری | عصرطلایی | فرتورز | آموزش گیتار | مایادانلود | | دکتر CMS | سایت آموزش گیتار | رایان درمان | پارسیان گشت | ایران کافه | گیتی بوک | مجله فراتوریسم | فراتوریسم | دکتر آسان دنت | آسان دنت | مجله گردشگری افراگشت | افراگشت | هشت گام | فرکافی | میهن تاج | مجله پزشکی رایان درمان | موج سینما | تیزباد | برفانک | کافه داران | کینگ دانلود | هتل آپارتمان مشهد

درباره خانه

ایران تاک | انجمن گفتگوی ایرانیان