• 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
اپرا
ارسال: #1
Iran 
موسیقی دان یکی از آثار ادبی یا جدید و یا موضوع یک رمان و یا ماجرائی را انتخاب می کند و نویسنده باید طوری بنویسد که با موزیک جور درآید تا کلمات نمایش درست باریتم و آهنگ های مختلف جور درآید ، نوشتن یک اپرا و مدتی که برای آن لازم است بسته به استعداد و علاقه و وضعیت اپرا نویس از چند ماه ماه گرفته تا چند سال ممکن است به طول انجامد .

بعد از آن که اپرا حاضر شد ، کارهای اپرا تقسیم می شود از یک طرف خوانندگانی که رل قهرمانان را نمایش را بازی می کنند و به اصطلاح ستارۀ نمایش هستند ( و هر کدام برای آموختن فن آواز اپرا و نمایشات آن اقلا ً 6 و یا 8 سال کار کرده اند) با یک پیانیست بخصوص شروع به از بر کردن موضوع نمایش یعنی آهنگ ها و مکالمات مختلف می کنند .

از طرف دیگر خوانندگانی که رل اشخاص مختلف دیگر مثلا ً سربازان و مدعوین و یا هردسته مختلف دیگر را تشکیل می دهند ، شروع به تمرین آوازهای دسته جمعی که (کر) می گویند می شوند .

ازطرف دیگر نیز ارکستر اپرا که اغلب عدۀ نوازندگان آن بسیار زیاد است مشغول تمرین موزیک اپرا می شود .

خیاط ها و دکور سازها به نوبت خود قیافه های مختلف و صحنه های لازمه را حاضر می کنند.

بعد از این که (سولیست ها) یعنی ستارگان نمایش ، قسمت های خود را آموختند و «کر» نیز آماده شد، اثررا به روی صحنه می آورند و به اصطلاح فرانسویان « سوار می کنند » و خود فرانسویان اقرا می کنند که سوار کردن یک اپرا از سوار کردن یک ماشین پرپیچ و مهره سخت تر است .

اولین تمرین های بازی و آواز به همراهی پیانو و بدون نور افکن و لباس انجام می گیرد ولی به تدریج وقتی که همۀ بازیکنان آهنگ های مربوط به خود را یعنی بهتر بگوئیم مکالملت خود را به خوبی با بازی توأم ساختند، آن وقت نوبت ارکستر میرسد و نیز لباس و دکور ها علاوه می شود و بالاخره قبل از نمایش یک و یا دوتمرین عمومی انجام می گیرد و همه این کارها دست کم سه یا چهار ماه وقت لازم دارد .

البته همۀ این ها زحمات برای او جدید است و چنانچه همین اپرا در سال های بعد نمایش داده شود زحماتش کمتر است ولی با همۀ این خوانندگان محترم از همین مختصر پی به اهمیت اپرا برده و اقرار خواهند کرد که تمام این کارهای مشکل و مفضل ، هم کارکنان مبرز و هم بودجۀ سنگینی لازم دارد .

در اکثر ممالک جهان بودجۀ اپراها را دولت و شهرداری می پردازد و تا جائی که اطلاع داریم بودجه اپراهای معروف فرانسه و آلمان و امریکا همه سالهبه چند میلیون پول رائج آن ممالک می رسد و با وجود این که اغلب مشتریان اپراها آبونمان سالیانه دارند و اصلا ً اغلب اشراف و اغنیاء لژهای مخصوصی را برای یک یا چند سال کرایه می کنند و بدین طریق می توان گفت که هرشب سالون بزرگ اپراهای معروف پر از تماشاچی است ولی با وجود این عایدات اپراها اغلب کفاف خرج آن ها را نمی کند و دولت همیشه کسر بودجه آن ها را تأمین می کند و شکایتی هم ازاین موضوع ندارد چون که می گویند :

« اپرا مانند موزۀ و کتابخانه جائی است برای توسعه و زنده نگه داشتن صنعت و هنرهای زیبا وما هم انتظار نداریم که موزه و کتابخانه هایمان برای ما عایدی داشته باشند پس چرا از اپرا انتظار عایدات داشته باشیم

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
 
ارسال: #2
----- -- کلمه اپرا اصلا ً لغتی است لاتین و بمعنی اثر میآید و اما خود اپرا عبارت از نمایشی است که در آن موضوع درام یا کمدی و حتی مذهبی را که متن شعر نوشته شده با موزیک توام میسازند و بازیکنان تمام گفته های خود را با آواز و بهمراهی ارکسترادا میکنند و نیز نه تنها گفته های بازیکنان بصورت آواز رد و بدل میشود بلکه اغلب حرکات آنها و اصلا ً صداهای مختلف دیگر نیز توسط ارکستر بتقلید از طبیعت انجام میشود . مثلا ً کسانی که اوپرای (لابوهم) اثر (بوچینی) را دیده اند میدانند که این موسیقدان معروف ایطالیائی چقدر در این اوپرا او سایر اوپراهایش مراعات این نکات ظزیف موسیقی را کرده مثلا ً او در اوپرای (لابوهم ) موقعیکه (ردلف) قهرمان نمایش به پیشانی ( می می ) معشوقه خود آب می پاشد تا وی بهوش بیاید ، ارکستر در آن اثناء باهارپ و ویولون بطرز بسیار ظریف و قشنگی افادن قطرات آب را بصورت می می تقلید میکند . و در جای دیگر همین اوپرا ، موقعیکه (ردلف) برای گرم کردن اطاق خود دفاتر و کتابهای حاوی اشعار مختلفۀ خود را در بخاری میریزد ، ارکستر با چه مهارتی تقلید از صدای جرق و جرق آتش میکند تا آنجائیکه اصلا ً آتش خاموش میشود و ارکستر نیز ساکت میشود تمام اوپراهای معروف مملو هستند از این نوع نکات ظریف موسیقی و در همه آنها حالات مختلف روحی بازیکنان از شعف و خوشحال گرفته تا ترس و وحشت و غم وغصه همه اش بار ارکستر حس میشود و اصلا ً بتقیلد از اوپراها امروزه در اغلب فیلمهای سینما صحنه های مختلفه را بهمراهی موسیقی نشان میدهند و شکی نیست که این خود بر جذابیت فیلم افزوده بینندگان را برای درک واحساسات مختلفه آن صحنه ها کمک میکند . اکنون که منشاء کلمه اوپرا و شمل از معنی اوپرا را بیان کردیم اشارهبانواع مختلف اوپرا از همان ابتدا ظهورش تابامروز خواهیم افکند .

نمایشات اوپرا برچهار نوع است :

اوپرای جدی ـ که به آنها اوپرای بزرگ میگویند و این دسته ز این اوپراها اغلب اثرهای تراژدیک و درامهای تاریخیو ادبی هستند .

اپرای کمیک ـ که اثرهای نیمه کمدی و نیمه جدی یعنی شامل همه انواع اتفاقات مختلفه بخصوص موضوع های حیاتی و فاجعه های عشقی و غیره هستند .

اوپرای بوف ـ که اثری است تماما ً کمدی .

اوپرای مذهبی ـ که امروزه به آن (اوراتوریو) میگویند : اکنون سه نوع اوپرای اول یعنی اوپرای جی و کمیک و بوف با دکور و لباسهای مخصوص و بازی نمایش داده میشود در صورتیکه اغلب (اوراتوریو) ها امروزهفقط بصورت آواز بهمراهی ارکستر اجرا میشود یعنی خوانندگان آواز دسته جمعی و بعد خوانندگان تکی (سلو) و سپس ارکسترقرار میگیرد و از اول تا آخر اثر بدون بازی فقط با آواز و ارکستر اجرا میشود .

تراژدی و موسیقی در یونان قدیم :

از همان موقعی که یونان قدیم دارای ادبیات و نمایش شدند اغلب اشعار خود را با آهنگ مخصوص و بهمراهی نی و یا چنگ میخواندند . مثلا ً بسیاری از تراژدی ها و گفته های(اشیل) در موقع بازی با یک ریتم بخصوصی خوانده و بازی میشد و بعلاوه گاهی آوازهای دسته جمعی نیز بهمراهی نی و چنگ با آنها همراهی میکرد . بعدها در قرن پنجم میلادی درامهای مذهبی متداول شد و این نمایشات اغلب پیش و یا بعد از مراسم مذهبی اجرا میشد و بازیکنان آن نیز اغلب خود کشیش ها و اهل دین بودند . موضوع این نمایشها آمیخته به موسیقی واقتباس از انجیل بوده و خیلی جدی بازی می شد . بتدریج بعضی قسمت های کمیک هم بدان علاوه شد و اغلب این نمایشات را در میدان کلیساها با دکور ولباس های مخصوص اجرا میکردند . بعدها در قرن سیزدهم و بخصوص در قرن چهاردهم میلادی این طرز نمایشات که تا آنوقت تماما ً جنبۀ مذهبی داشت از کلیسا جدا شد. اولین نمایشی که می شود آنرا حقیقتا ًباپرای کمیک تشبیه ساخت اثری بود باسم « بازی روبن و ماریون» که در سال 1285 در ناپل از طرف شخصی باسم ( آدام دو هال ) نمایش داده شد .هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان