کلمات کلیدی: °•, اشعـــــــــار, کودکـــــــانه, •°,
ارسال پاسخ 
 
امتیاز موضوع:
 • 1 رأی - میانگین امتیازات: 5
 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
°• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°
نویسنده پیام
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #1
_37_ °• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°


تلفن همراه




بيشتر آد مها شور و حالی دارند



در کنار خودشان يک موبايلی دارند
[تصویر: po02302.gif]
کوچک و پر شور و از همه آگاه است



طفلکی دوست من تلفن همراه است

می برم او را من بی صدا ، پنهانی



هر کجا هستم من توی هر مهما نی
[تصویر: po02302.gif]
می فشارم با دست دکمه های او را



می کنم در گوشم نغمه های او را

تلفن همراهم کوچک و رنگين است



چون ندارد آنتن طفلکی غمگين است






هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
28-11-2011 08:01 AM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #2
RE: °• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°

[تصویر: po02307.gif]
صدای زنگ تلفن
[تصویر: po02307.gif]

صدای زنگ تلفن صدای آشنائيه



تو خلوت خانه ما رفيق خوش صدائيه



تا تلفن زنگ می زند گوشی رو من بر می دارم



با اشتياق گوشی رو من کنار گوشم می ذارم

بعد سلام بفرمائيد منتظر صدای ام



برای حرف و گفتگو عاشق يک پيامی ام

مادر بزرگ با خنده هاش صدای خوب و نازيه



برای من صدای اون صدای دل نوازيه

[تصویر: po02304.gif]

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
28-11-2011 08:01 AM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #3
RE: °• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°

تلفن عمومي
[تصویر: po02306.gif]

دويد م و دويد م سر کوچه رسيد م



کنار جوی آبی يک تلفن رو د يد م

تلفن عمومی دوست قشنگ من بود



هميشه بی صدا بود ولی خيلی زرنگ بود

پاهاش توی زمين بود سرش توی آسمون



گوشه لبهای اون يک لبخند مهربون

تکه سيم سياهی هميشه روی سر داشت



از همه آ د مها انگاری اون خبر داشت

آدمهای جور وا جور گوشی رو بر می داشتند



تو قللک کوچکش سکه ای می گذاشتند

صدای بوق که اومد شماره می گرفتند



اگر که اشغا ل می زد دوباره می گرفتند

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
28-11-2011 08:03 AM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #4
RE: °• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°

تلفن كارتي



گوشه شهر همه

خانه ای ساخته اند



گوشه هر ميدان

تلفن کاشته اند

رنگ زرد و سبز و

روی خندان دارد



جعبه ای پر د کمه

روی دستان دارد

در کنار گوشش

سيم و گوشی دارد

[تصویر: po02305.gif]

موقع تنهايی

جنب و جوشی دارد

همه وقت آماده

روز و شب بيدار است



می شناسند او را

بس که او هوشيار است

تلفن کارتی را

همه جا می بينی



صورتش از آهن

د ل او از چينی

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
28-11-2011 08:03 AM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #5
RE: °• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°

مثل زنگ تلفن

قللکم توی خونه عزيز و مهربونه



دستا ش و تکون ميده چقدر خوش زبونه

مثل زنگ تلفن من و صدا می کنه



وقت تنهايی من به من نگاه می کنه

قللکم سلام ميده وقتی من و می بينه



دستا ش باز می کنه کنار من می شينه

رو سرش گوشی داره شماره گير ، رو تنش



سيمهای گوشی اون پيچيده به گردنش
[تصویر: po02301.gif][تصویر: po02301.gif][تصویر: po02301.gif]

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
28-11-2011 08:04 AM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #6
RE: °• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°
تلفن
بابام و خيلی دوست دارم عزيز و دوست داشتنيه



برای ما کار می کنه صورت اون ديدنيه

[تصویر: po02303.gif]

توی محل کار اون



دستگاههای عجيبيه



سيمهای جور وا جور داره



حال و روز غريبيه

سيمهای رنگ به رنگ اون با تلفن کار می کنه



صدای زنگ تلفن آ د م و بيدار می کنه

تا تلفن زنگ می زنه



دلم براش پر می زنه



فکر می کنم که پشت در



بابا م داره در می زنه

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
28-11-2011 08:04 AM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #7
RE: °• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°
رايانه ( كامپيوتر)

پدرم گفت به من سخنی جانانه



از همان چيزی که اسمش هست رايانه

صورتی دارد او کوچک و رنگين است



اسم او مانيتور وزن او سنگين است
[تصویر: po024.gif]
صورتش چون تی وی جعبه ای از شيشه



از دو دوست ديگر او جدا نميشه

اولين دوست او صفحه کی برد است



صفحه ای پر دکمه يک کمی هم ترد است





دوست بعدی او جعبه ای پر شور است



با دو تا دوست خود آشنا و جور است

دست در دست هم چقدر خوشحالند



جنب و جوشی دارند همگی پر کارند



هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
28-11-2011 08:05 AM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #8
RE: °• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°
عروسك قشنگ من

عروسك قشنگ من، قرمز پوشيده

تو رختخواب مخمل، آبي خوابيده
[تصویر: po025.gif]
يه روز مامان رفته بازار، اونو خريده

قشنگتر از عروسكم ، هيچكس نديده

عروسك من، چشماتو وا كن

وقتي كه شب شد، اونوقت لالا كن

عروسك قشنگ من، قرمز پوشيده

تو رختخواب مخمل، آبي خوابيده

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
28-11-2011 08:05 AM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #9
RE: °• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°
جوجه
[تصویر: po02603.gif] تخم خود را شكستي چگونه بيرون جستي جوجه جوجه طلائي نوكت سرخ و حنائي
[تصویر: po02601.gif][تصویر: po02601.gif][تصویر: po02601.gif]
نه پنجره ، نه در داشت

نه كسي ز من خبر داشت

گفتا جايم تنگ بود

ديوارش از سنگ بود
[تصویر: po02602.gif]
تخم خود را شكستم

اينگونه بيرون جستم

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
28-11-2011 08:06 AM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
Negarita آفلاین
♥ رهگــــــذر...♥
******
مدیر کل سایت

ارسال‌ها: 48,817
تاریخ عضویت: Nov 2011
اعتبار: 129
ارسال: #10
RE: °• اشعـــــــــار کودکـــــــانه •°



از كيف مامان

يك شانه گاهي

بيرون مي آيد

مانند ماهي

سر ميخورد او


بر موج موها


با پيچ و تابي


آرام و زيبا


مامان خوبم


انگار درياست


دريا هميشه


در خانه ي ماست


[تصویر: po0162.gif] [تصویر: po0161.gif]


سروده آقاي ناصر كشاورز

هـےچ اِشكالـے בَر گُفتَـטּ ايـטּ نيستـ كـ ـﮧ :

« פֿـבايا פֿـواستــِ פֿـوבَت را انجام בه »

ايـטּ گُفتـ ـﮧ פֿـوبـے استــْ ، زيــ ـرا

בَر هـَر حآل פֿـوآستــِ פֿُـבاوَنـב בَر حـآل اَنجام اَستــْ

´¯` هــَــرچـے פֿـُــــבا بـפֿــــوآב ´¯`
(آخرین ویرایش در این ارسال: 28-11-2011 08:08 AM، توسط Negarita.)
28-11-2011 08:07 AM
مشاهده‌ی وب‌سایت کاربر یافتن تمامی ارسال‌های این کاربر نقل قول این ارسال در یک پاسخ
ارسال پاسخ 


پرش به انجمن:


کاربرانِ درحال بازدید از این موضوع: 1 مهمان

اخبار فناوری اطلاعات | نرم افزار املاک | هتل آپارتمان مشهد | ترجمه تخصصی | نرم افزار رستوران | نرم افزار تاکسی سرویس | نرم افزار رستوران | دانلود نرم افزار مطب | دانلود نرم افزار تاکسی سرویس | مجله پزشکی آسان طب | اتوماسیون پزشکی | کنکور آسان است | نرم افزار دفترچه تلفن نرم افزار چاپ چک نرم افزار رستوران نرم افزار فست فود نرم افزار کافی شاپ نرم افزار تاکسی سرویس نرم افزار نمایشگاه خودرو نرم افزار املاک نرم افزار هتلداری نرم افزار مطب نرم افزار دندانپزشکی نرم افزار انبارداری نرم افزار حسابداری فروشگاه نرم افزار وکالت مجله اینترنتی پارسی وان | مجله اینترنتی زیگیل | خرید بک لینک | خرید رپورتاژ | سینما تئاتر مای استیج | یک مهاجر | دنیای مهاجرت | مجله گردشگری کاروان | وردپرس دانلود | مجله تفریحی تندیس فان | نرم افزار Software | جوک جدید | اخبار هنر | اخبار کامپیوتر | سایت پزشکی | فروشگاه اینترنتی | سایت خبری | دانلود موزیک | اندروید سه | بانک شماره موبایل | پایگاه صالحین | مجله کامپیوتری | جاب لر | نوین ساخت | سهام نت | تکی کو | تم کد | مجله اینترنتی وبدون | پورتال خبری | سایت تفریحی تک لایو | مجله سرگرمی سیب رنک | سایت پزشکی دکتر طب | خرید گیفت کارت | مدرن بوک | گیفت کارت | تولید کننده روغن زیتون ماشین آلات صنایع غذایی تولید کننده جعبه و کارتن تولید کننده ادویه
X بستن تبلیغات